Supervision

Ny Lærer: Supervisions- og mentorforløb for nye lærere

14-09-2018
Af Anne Qvist, udd. lærer, tidl. leder, nu supervisor samt familie-og psykoterapeut MPF og Lise Kramer Schmidt, udd. lærer, tidl. pædagogisk udviklingskonsulent, nu supervisor samt familie- og psykoterapeut MPF
Dette blogindlæg uddyber et tilbud DFTI udbyder om supervision til nyuddannede lærere: hvordan vi i supervisionen kan tage os af de udfordringer du som nyuddannet lærer møder, således at fagpersonligheden styrkes og udvikles.

Supervision over for coaching

16-01-2018
Af Peter Mortensen, cand. psych. aut., familieterapeut MPF, direktør og stifter af DFTI
DFTI bliver jævnligt spurgt om hvordan vi ser på begrebet coaching. Hvordan ser vi det i relation til supervision? Og hvordan skelner vi mellem begreberne? For begge begreber gælder det, at der ikke findes entydige og alment vedtagne definitioner. Det følgende lille indlæg er et forsøg på at besvare disse spørgsmål og i øvrigt en invitation til en diskussion med henblik på nuancering og præcisering af begreberne.

Empati i supervision - del 3

08-12-2016
Af Gerda Rasmussen, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF
I dette tredje og afsluttende indlæg om empati i supervision vil jeg have fokus på, hvordan supervision er en udfordrende proces, hvor det nogle gange kan være svært for supervisor at bevare sin empati med supervisanden.

Empati i supervision - del 2

16-11-2016
Af Gerda Rasmussen, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF
Evnen til indføling, imitation og til at sanse og sætte os ind i andres følelser har vi med fra fødslen. I dette indlæg vil jeg vise, hvordan det er muligt at forbinde nyere forskning i den tidlige relation mellem barn og forældre med empatiens betydning i relationen mellem supervisor og supervisand.

Empati i supervision – del 1

27-10-2016
Af Gerda Rasmussen, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF
Supervision er en udfordrende proces, og empati er en del af denne proces, som jeg vil beskrive i dette indlæg - det første i en lille serie om empati i supervision: