Supervisoruddannelse


Supervision gavner borgerne, arbejdspladsen og den enkelte medarbejder


Som supervisor er du med til at sikre faglig udvikling og en høj kvalitet i arbejdet med borgeren. Du bidrager til, at kvalificere arbejdet med kerneopgaverne og støtter medarbejdernes fortsatte udvikling, engagement og trivsel i arbejdet. Gennem supervision udvikler medarbejderne deres faglighed, lærer af deres erfaringer og prioriterer deres egen trivsel gennem kontinuerlig refleksion i forhold til opgaveløsningen.

Som supervisor står du med en opgave af primært udviklende og støttende karakter: At fremme supervisandens vedvarende fagpersonlige udvikling, så nye erfaringer integreres med eksisterende viden og kompetencer. Målet er på langt sigt at skabe en sikker og nuanceret fagpersonlig identitet hos alle medarbejdere.

Supervision kræver sans for formidling. Det kræver også evne til at arbejde med en særlig kombination af faglighed, selvindsigt og empati. Sidst, men ikke mindst kræver det evner til at skabe fagligt relevante perspektiver og refleksioner på supervisandens emner og problemstillinger.

Supervision er en aktivitet, der sikrer, at hver enkelt medarbejder med faste intervaller forholder sig reflekterende til sin egen praksis. Supervision har altid et tre-foldigt fokus:

1) Det færdighedsorienterede – at være fagligt velovervejet og kompetent.
2) Det indsigtsorienterede – at være nuanceret i sin indlevelse både i borgeren og i en selv.
3) Det relationelle – at have fleksible og stærke kontaktfærdigheder i mødet med borgerne.


Alle medarbejdere inden for de ’menneskebehandlende’ fag står regelmæssigt i situationer, hvor de vante rutiner ikke slår til. Hvor der opstår faglig tvivl, menneskelig usikkerhed og frustration, eller hvor den nødvendige kontakt kompliceres eller forstyrres. Man kan blive i tvivl om og mangle svar på, hvordan man omsætter sin faglighed med tilstrækkelig fleksibilitet og hensyntagen til den konkrete borger, og hvordan man bearbejder de personlige reaktioner, der karrieren igennem vil opstå og påvirke en. Supervision er designet til netop at beskæftige sig med disse løbende udfordringer og læringsmuligheder.

Uddannelsen er forankret i Dansk Familieterapeutisk Instituts centrale værdier med ligeværdighed, autenticitet og personligt ansvar og er baseret på 30 års erfaring med efteruddannelse af fagpersoner med vidt forskellig uddannelses- og arbejdsmæssig baggrund. Tilgangen er i høj grad praksis-, oplevelses- og relations-orienteret. Der arbejdes med det personlige udtryk og tilstræbes, at den enkelte deltager gennem uddannelsen udvikler sin egen stil som supervisor. At blive uddannet supervisor hos os indebærer en individuel, fagpersonlig udviklingsproces.

Uddannelsens indhold

Uddannelsens indhold kvalificerer den studerende som supervisor. Derudover bibringer den færdigheder og kompetencer, der kan bruges i en lang række beslægtede fagområder som for eksempel kollegial refleksion, faglig vejledning, coaching og udviklingssamtaler. Deltageren klædes på til at varetage en række vigtige opgaver som supervisor:

 • skabe tid og rum til eftertanke – at forstå hvad der skete
 • overveje alternativer – hvad kunne jeg have gjort?
 • få perspektiv og planlægge – hvad gør jeg fremover?
 • få indsigt i og bearbejdning af egne reaktioner og mønstre – hvad gør det ved mig, hvorfor reagerer jeg, som jeg gør?
 • opnå indsigt og indlevelse i andre – træne sin empati
 • øge relationskompetencen – dvs. evnerne til at skabe udviklende relationer
 • udvikle nye faglige kompetencer og styrke de eksisterende
 • få hjælp til tydeliggørelse af opgaver og ansvarsområder
 • opnå forståelse for egne muligheder og begrænsninger
 • erkende, respektere og varetage egne behov i arbejdet med andre og dermed
 • forebygge nedslidning, stress og udbrændthed
 • bevare engagement og udvikling i arbejdslivet

Der arbejdes med følgende temaer på uddannelsen:

 • Supervisionsbegrebet
 • Samtalens struktur, faser og opgaver
 • Supervisionens roller, emner til supervision, forberedelse
 • Rammekontraktens betydning, afgrænsning af rollen og opgaven
 • Coaching og supervision - forskellige tilgange til faglig og fagpersonlig udvikling
 • Supervisionsgruppen - måder at bruge gruppen
 • Supervision og terapi, overføring og mod-overføring, reflekterende team
 • Rørt, ramt eller rystet, traumatisering, stress, parallelprocesser
 • Supervision og ledelse - lederdeltagelse i supervision og leder som supervisor
 • Supervision i ledelsesperspektiv - lederdeltagelse i supervision og lder som supervisor
 • Egenomsorg og supervisorrollen

Tilrettelæggelse

Forløbet består af i alt 17 undervisningsdage (fordelt på 8 moduler), 7 træningsdage, 1 vejledningsdag og eksamen. Der sker en løbende opsamling og integration på tværs af ovenstående temaer, ligesom deltagerne gennem forløbet står for egne supervisionsforløb samt mødes i selvstyrende træningsgrupper mellem hvert modul.

Gennem hele forløbet mødes de studerende for at øve supervision, ligesom de mødes i træningsgrupper ca. 6 timer mellem hvert undervisningsmodul.

Eksamen

Forløbet afsluttes med en skriftlig opgave og mundtlig eksamen.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 1500 sider.

Særlige forhold

KRAV TIL DELTAGELSE Fravær på uddannelsen må maks. være 2 undervisningsdage og 1 træningsdag. Hvis dette overskrides, må den studerende henvende sig til holdlederen for at finde en mulig kompenserende løsning.

Deltagelse forudsætter, at de studerende gennem hele forløbet har mulighed for at øve supervision og vil mødes i træningsgrupper ca. 6 timer mellem hvert
undervisningsmodul.


TILMELDING »


----------

SAGT OM UDDANNELSEN AF VORES STUDERENDE:
Familiekonsulenterne siger:
“Jeg synes uddannelsen har givet mig en skarpere tilgang til supervision af familierne, så de får den opkvalificering de har brug for i arbejdet med de anbragte børn.”
- Rikke Stigaard Thomsen, Thisted Kommune
- Lise Hau Bruun Jensen, Lemvig Kommune
- Malene Welling, Silkeborg Kommune

Lederne siger:
“Jeg har taget uddannelsen for min personlige udvikling, for at kunne supervisere og for at få elementer af uddannelsen ind i personaleudviklingen. Hele tilgangen kan overføres til ledelse helt generelt. En ekstra bonus er, at jeg nu føler mig meget mere kvalificeret i mine krav og forventninger til supervisionen af mit eget personale og i valget af, hvilken supervisor og supervisionsform jeg vil vælge.”
- Lise Claesson, leder Julemærkehjemmet, Hobro (leder 11 år)
- Mette Marie Drastrup,ass. leder Løvdal, Vodskov (leder 3 år)
- Marianne Gertz, dagtilbudsleder, Skanderborg (26 år)
- Jeanette Videcrantz, dagtilbudsleder, Rødovre (leder 15 år)
- Ulla Koefoed, leder af Synergaia, Herning (leder 6 år)
- Camilla Damsgård Hassing, teamleder, børne- og familierådgivningen Thisted Kommune

Psykoterapeuterne siger:
“For mig er det en rigtig god ide at kombinere arbejdet som psykoterapeut med at kunne supervisere, for det udvider mit arbejdsområde og det giver afveksling og inspiration i arbejdet.”
- Lone Andersen, familieterapeut Aalborg Kommunes Rusmiddelcenter
- Anni Brejnholt, familieterapeut Ung Kurs, Fyn
- Anette Gernow, psykoterapeut, Kræftens bekæmpelse, Vejle
- Pia Damgård Hardysøe, familieterapeut TUBA, Viborg-Holstebro
- Solveig Outsen, psykolog og familieterapeut TUBA, Viborg - Holstebro
- Leif Storgaard Pedersen, familieterapeut, Haderslev

Bemærk, at mange andre faggrupper også kan have glæde af uddannelsen!


Supervisor
Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld formularen nedenfor og klik Tilmeld.

Du vil herefter modtage en mail med link, som skal bekræftes, før vi kan tilmelde dig til nyhedsbrevet.Bilag
Fakta
STUDIESTART AARHUS:
Den 11. november 2024
Tilmelding er bindende efter den 11. september. Man kan dog tilmelde sig helt frem til studiestart, såfremt der er pladser tilbage på holdet.

PROGRAM MED DATOER (Aarhus 2024) »

DFTI
Yrsavej 34
8230 Åbyhøj

PRIS 2024:
34.995 kr.
Uddannelsen er momsfritaget.
Prisen dækker al undervisning og eksamen. Beløbet betales i 2 rater. Første rate skal betales inden studiestart.
Afholdes som eksternatforløb.


TILMELDING »

----------

Al undervisning foregår kl. 9.00-17.00
9-12: Undervisning
12-13: Frokost
13-14: Gruppetid
14-17: Undervisning

TILMELDING »