Supervisor-uddannelse

DFTI udbyder i samarbejde med COK» (Center for offentlig kompetenceudvikling) en 1-årig uddannelse til eksamineret supervisor.
Som supervisor er du med til at sikre faglig udvikling, personlig trivsel og fortsat engagement i arbejdslivet. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring og fagpersonlig vækst.

Hvad kan en supervisor?

DFTI betragter supervision som en nødvendig og hensigtsmæssig metode til at varetage en række vigtige opgaver:

 • skabe tid og rum til eftertanke – at forstå hvad der skete
 • overveje alternativer – hvad kunne jeg have gjort
 • få perspektiv og planlægge – hvad gør jeg fremover
 • få indsigt i og bearbejdning af egne reaktioner og mønstre – hvad gør det ved mig, hvorfor reagerer jeg som jeg gør
 • opnå indsigt og indlevelse i andre – træne sin empati
 • øge relationskompetencen – dvs. evnerne til at skabe udviklende relationer
 • udvikle nye faglige kompetencer og styrke de eksisterende
 • få hjælp til tydeliggørelse af opgaver og ansvarsområder
 • opnå forståelse for egne muligheder og begrænsninger
 • erkende, respektere og varetage egne behov i arbejdet med andre og dermed
 • forebygge nedslidning, stress og udbrændthed
 • bevare engagement og udvikling i arbejdslivet

Supervision højner faglighed og kvalitet

Supervision er på disse måder med til at højne faglighed og kvalitet i arbejdet. Det medvirker til at sikre fortsat udvikling, trivsel og engagement i medarbejderens arbejdsliv, og til etableringen af en sikker og nuanceret fagpersonlig identitet.

Som supervisor kommer du til at stå med en opgave af primært udviklende og støttende karakter: At fremme supervisandens vedvarende fagpersonlige udvikling, så nye erfaringer integreres med eksisterende viden og kompetencer.

Supervision kræver sans for formidling. Det kræver også evne til at arbejde med en særlig kombination af faglighed, selvindsigt og empati. Sidst, men ikke mindst, kræver det evner til at skabe fagligt relevante perspektiver på supervisandens emner og problemstillinger.

Gennem uddannelsesforløbet gennemgåes og indarbejdes fagområdet, så nye supervisorer står godt rustede til fremtidige supervisionsopgaver.

Supervisoruddannelsesforløbet baserer sig på 30 års erfaring med efteruddannelse af fagpersoner med vidt forskellig uddannelses- og arbejdsmæssig baggrund.

Opbygning af supervisoruddannelsen

Uddannelsen er bygget op af 17 undervisningsdage + 7 træningsdage og forløber over 1 år. Hertil kommer den afsluttende eksamen. Denne vælges særskilt og afholdes ca. 2 måneder efter sidste modul.

Uddannelsen er opdelt i 8 moduler. Modulerne er af 2-3 dages varighed og afvikles som eksternat i COK's lokaler. Mellem hvert modul mødes du med din træningsgruppe 1 dag og øver supervision.

For alle moduler gælder, at der indgår træning under direkte supervision, med efterfølgende tilbagemelding og perspektivering.

Om eksamen

Den afsluttende eksamen vælges særskilt og afholdes ca. 2 måneder efter sidste modul. Den er dermed et tilvalg og købes separat (se pris i faktaboksen).

Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig del. Før eksamen vil der være en vejledningsdag.


TILMELDING VIA COK »


Her fortæller direktør og partner i DFTI, Peter Mortensen, om supevisoruddannelsen:
Peter Mortensen fortæller om supervisoruddannelsen hos COK / DFTI


SAGT OM UDDANNELSEN AF VORES STUDERENDE:
Familiekonsulenterne siger:
“Jeg synes uddannelsen har givet mig en skarpere tilgang til supervision af familierne, så de får den opkvalificering de har brug for i arbejdet med de anbragte børn.”
- Rikke Stigaard Thomsen, Thisted Kommune
- Lise Hau Bruun Jensen, Lemvig Kommune
- Malene Welling, Silkeborg Kommune

Lederne siger:
“Jeg har taget uddannelsen for min personlige udvikling, for at kunne supervisere og for at få elementer af uddannelsen ind i personaleudviklingen. Hele tilgangen kan overføres til ledelse helt generelt. En ekstra bonus er, at jeg nu føler mig meget mere kvalificeret i mine krav og forventninger til supervisionen af mit eget personale og i valget af, hvilken supervisor og supervisionsform jeg vil vælge.”
- Lise Claesson, leder Julemærkehjemmet, Hobro (leder 11 år)
- Mette Marie Drastrup,ass. leder Løvdal, Vodskov (leder 3 år)
- Marianne Gertz, dagtilbudsleder, Skanderborg (26 år)
- Jeanette Videcrantz, dagtilbudsleder, Rødovre (leder 15 år)
- Ulla Koefoed, leder af Synergaia, Herning (leder 6 år)
- Camilla Damsgård Hassing, teamleder, børne- og familierådgivningen Thisted Kommune

Psykoterapeuterne siger:
“For mig er det en rigtig god ide at kombinere arbejdet som psykoterapeut med at kunne supervisere, for det udvider mit arbejdsområde og det giver afveksling og inspiration i arbejdet.”
- Lone Andersen, familieterapeut Aalborg Kommunes Rusmiddelcenter
- Anni Brejnholt, familieterapeut Ung Kurs, Fyn
- Anette Gernow, psykoterapeut, Kræftens bekæmpelse, Vejle
- Pia Damgård Hardysøe, familieterapeut TUBA, Viborg-Holstebro
- Solveig Outsen, psykolog og familieterapeut TUBA, Viborg - Holstebro
- Leif Storgaard Pedersen, familieterapeut, Haderslev

Bemærk, at mange andre faggrupper også kan have glæde af uddannelsen!

TILMELDING VIA COK »

Supervisor
Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld formularen nedenfor og klik Tilmeld.

Du vil herefter modtage en mail med link, som skal bekræftes, før vi kan tilmelde dig til nyhedsbrevet.Holdstart
VALBY STUDIESTART:
19. oktober 2020

STUDIEPLAN VALBY 2020 »

NÆSTE GRATIS INFOMØDE »

Bilag
Fakta
STUDIESTART 2020 - VALBY:
19. oktober 2020

STED:
DFTI - Trekronergade 126A, 2500 Valby
(afholdes i samarbejde med COK)

----

PRIS - UDDANNELSEN (Valby 2020):
30.200 kr. ekskl. moms
Prisen inkluderer al undervisning og frokost med kaffe/te og sødt. I prisen er også inkluderet en mappe med kompendium. Øvrig relevant litteratur skal anskaffes af den studerende selv.
17 dages undervisning + 7 dages træning. Afholdes som eksternatforløb.


PRIS - EKSAMEN (Valby 2020):
3.900 kr. ekskl. moms
Prisen inkluderer eksamensvejledning. Prisen dækker ikke frokost på eksamensdagene. Eksamenspakken er valgfri.

TILMELDING VIA COK »

DATOER 2020-21 - VALBY:
 • 1. modul: 19.-21. oktober 2020
 • 2. modul: 16.-17. november 2020
 • 3. modul: 18.-19. januar 2021
 • 4. modul: 8.-9. marts 2021
 • 5. modul: 6.-7. april 2021
 • 6. modul: 4.-5. maj 2021
 • 7. modul: 7.-8. juni 2021
 • 8. modul: 17.-18. august 2021
 • Eksamensvejledning: 9. september 2021
 • Eksamen: 25.-27. oktober 2021
7 træningsdage:
Mellem hvert modul mødes du med din træningsgruppe 1 dag og øver supervision. Datoen kan ændres efter aftale internt i gruppen.

Download hele programmet for Valby 2020-21 »

Al undervisning foregår kl. 9.00-17.00
9-12: Undervisning
12-13: Frokost
13-14: Gruppetid
14-17: Undervisning

TILMELDING VIA COK »