Anne Juhl

Administrationschef og uddannelsesansvarlig

Cand.pæd.pæd
Bachelor i pædagogik og retorik fra Københavns Universitet 2007
Cand. pæd. pæd. fra Århus Universitet i 2012.
Har tidligere arbejdet som direktionssekretær, projektkoordinator, gruppekoordinator og administrativ medarbejder.

Administrationschef og uddannelsesansvarlig hos DFTI siden 2012.


Administration
Anne Juhl
Adm.chef og uddannelsesansvarlig
Kontakt Anne Juhl
Tlf. 2510 0018
anne.juhl|dfti.dk