Samtaler med børn

Dette praksisorienterede kursus om samtaler med børn for socialrådgivere, pædagoger, lærere, sygeplejersker og andre faggrupper, der arbejder med børn.
Kursist på forårskurset 2014 udtaler:
"Kurset har givet en stor forandring for hele opholdsstedet - både i forhold til
hvordan vi er sammen med børnene, og hvordan vi tager ansvar for vores egen andel,
men også for hvordan vi er sammen kollegialt."
- Lena Sonnenborg (leder af det socialpædagogiske opholdssted Vividus i Nordjylland)


At samtale med børn

Vi ved, at det er vigtigt for børns trivsel og udvikling, at de får mulighed for at samtale om det liv, der er deres. Vi ved også, at selv meget små børn kan og vil tale om deres livserfaringer, uanset hvor svære vilkår de har eller har haft.

At blive set, hørt og forstået af en betydningsfuld voksen kan være den faktor, der gør, at børn bliver i stand til at mestre selv de allermest vanskelige vilkår.

Konstruktive samtaler kommer imidlertid ikke af sig selv. Desværre er det sådan, at voksne har sværest ved at tale med de børn, der har mest brug for gode dialoger. De har brug for voksne, som kan tage ansvar for udviklende samvær og for at samtaler om deres erfaringer forløber på en sådan måde, at de føler sig styrkede – trods svære vilkår.

Kursets formål
Kursets formål er at styrke deltagernes lyst og evne til at tage initiativ til og at gennemføre samtaler med børn om deres erfaringer og livsvilkår på en sådan måde, at disse samtaler bliver positive udviklingserfaringer for barnet og hjælper det til at vinde fodfæste i en ellers kaotisk tilværelse.

Indhold
Kurset vil tage udgangspunkt i deltagernes erfaringer og ønsker. Der vil blive arbejdet med følgende temaer:

  • Det særlige ved at tale med børn
  • Kontakt, empati, anerkendelse, affektiv afstemning
  • Relationens betydning for udviklingen af et fleksibelt og robust centralnervesystem
  • Traumer og omsorgssvigts betydning for den neuroaffektive udvikling
  • Håndtering af følelser, konflikter, dilemmaer
  • Samtalen
  • Det relationelle samspil i samarbejdet mellem børn, professionelle og forældre

Form
Kurset kan fx bygges op med 3-4 dage fordelt på 2 moduler. Kursisterne øver sig imellem modulerne på udvalgte fokusområder. Kurset veksler mellem teoretiske oplæg, refleksion og samtale, videoklip, øvelser og træning med udgangspunkt i deltagernes egne situationer og behov.

Der forventes høj deltageraktivitet.

Kursister på forårskurset 2014 udtaler:
"Jeg har fået afklaret handlemønstre, både børnenes og mine egne, og jeg er blevet meget mere opmærksom på, hvordan barnet modtager de budskaber, jeg sender. Kurset har lært mig at møde børnene endnu mere empatisk og ikke-konfliktoptrappende, end jeg har gjort tidligere.” (Thomas Lehd, socialpædagog)


”Affektiv afstemning er en kunstart, for hvad er det at møde barnet, hvor det er? Hvor kan vi mærke det i os selv? Og hvordan går vi som voksne bagom barnets adfærd og forstår, hvad det inviterer til? Det er et vildt spændende udviklingspunkt, som vi nu har været i træningslejr i med os selv.” (Lis Engberg, skolelærer)Bestil et kursus
Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld formularen nedenfor og klik Tilmeld.

Du vil herefter modtage en mail med link, som skal bekræftes, før vi kan tilmelde dig til nyhedsbrevet.Relaterede artikler
Gerda Rasmussen og Ruth Hansen: Familiesamtalen i børneperspektiv

Connie Dyrløv: Kunsten at tale med børn
Fakta om kurset
Alle vores kurser kan rekvireres ud på en arbejdsplads og tilpasses jeres behov:

Temaoplæg
F.eks. 2-3 timer til personale- og afdelingsmøder

Temadage
F.eks. 6 timer med en blanding af oplæg, undervisning og/eller træning til eksempelvis pædagogiske dage eller weekender

Kurser
Flere hele dage med et mere dybdega°ende forløb, der sigter mod at implementere det lærte i praksis – jo flere dage, jo mere praktisk træning!

Opfølgningsforløb
F.eks. efterfølgende supervision eller konsulentbistand til implementering af de nye kompetencer pa° hele arbejdspladsen.

Længere udviklingsforløb
En kombination af ovensta°ende for f.eks. kommuner, der vil have et generelt løft for f.eks. alle kommunens skoler

Kontakt os for at høre mere om muligheder og prissammensætning.

Købsvilkår »

Kontakt:
Dorte Jensen
Tlf. 2636 3176
dorte.jensen@dfti.dk