Om DFTI

Dansk Familieterapeutisk Institut, DFTI, er en væsentlig udbyder af videreuddannelse inden for familieterapi, supervision, relationskompetence og en række kurser og konsulentydelser. Vi tilbyder et dynamisk og inspirerende miljø med solide faglige rødder.


DFTI's undervisergruppe

DFTI’s undervisergruppe har lang erfaring med at gennemføre uddannelser. Vi har gennem mange år stået for uddannelserne til familieterapeut og supervisor på Kempler Instituttet. Vi er blandt studerende, på arbejdspladser og institutioner kendt for at levere uddannelse på højt fagligt niveau og med stor praktisk anvendelighed.


Grundlæggelsen af DFTI

Vi etablerede DFTI i 2010, fordi vi ønskede at kunne levere en klar essens af den viden og de erfaringer, vi gennem tiden har opsamlet. Det er vores mål at omsætte vores viden om kommunikation, samspil og forpligtende relationer til de mange områder, hvor netop denne specialviden gør en væsentlig forskel. Det drejer sig blandt andet om samarbejdsrelationer, omstillingsarbejde og personaleudvikling.


DFTI’s etiske værdigrundlag

Det er et almenmenneskeligt vilkår at være afhængig af hjælp for at kunne overleve. Når overlevelsen er sikret, er det for mennesker mindst lige så vigtig at kunne give som at modtage hjælp. For både børn og voksne rummer muligheden for at give eller hjælpe et stort udviklingspotentiale. Om hjælpen faktisk bliver hjælpsom, afhænger af modtagerens parathed til at åbne for hjælpen – og i særlig grad af hjælperens grundlæggende indstilling til mennesker og hjælp, dvs. til etikken bag hjælpen.

Det er med dette som udgangspunkt, vi i DFTI har udformet de 5 etiske standpunkter, som danner grundlag for vores arbejde.

Med venlig hilsen
Dorte Jensen »


Download, læs eller print artikler, materialer og tekster skrevet om og af DFTI...

F.eks om:
- DFTI's grundsyn på mennesker og terapi
- DFTI's syn på familien ud fra en en dyb overbevisning om potentialerne i menneskelige relationer
- Tekster om børn, familie, terapi og pædagogik
- Tekster om supervision samt en beskrivelse af DFTI's metode til "kollegial refleksion"
Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld formularen nedenfor og klik Tilmeld.

Du vil herefter modtage en mail med link, som skal bekræftes, før vi kan tilmelde dig til nyhedsbrevet.DFTI's 5 etiske standpunkter

1. Ligeværdighed

Vi ser mennesker som grundlæggende ligeværdige. Bag de ofte meget store forskelle i baggrund, sociale vilkår, etnicitet, religion m.m. findes almenmenneskelige vilkår og drivkræfter. Dette er udgangspunktet i vores arbejde for at etablere den ligeværdige dialog mellem den som giver, og den som modtager hjælp.

2. Medmenneskelighed

Det medmenneskelige og det relationelle er det vigtigste. Faglig kunnen og professionalisme, herunder metodiske aspekter, diagnostisk viden og andre fagligt relevante overvejelser, kan være nyttige og hjælpsomme værktøjer, så længe de anvendes på måder, der respekterer det enkelte menneske.

3. Dialog

Fundamentet for faglig analyse er mødet mellem hjælperen og modtageren af hjælpen, og den faglige analyse må udvikles eller formidles i dialog. Det er muligt at være professionel uden at det fører til menneskelig afstandtagen i form af eksempelvis vurderinger og diagnoser.

4. Åbenhed

Som professionelle er vi åbne med vores viden og også med det, vi ikke ved. Det indebærer, at vi tør åbne for og undersøge den andens virkelighed uden nødvendigvis at kunne forstå eller forklare alt. Ligeværdighed omfatter således forsøg på sammen at blive klogere.

5. Selvrefleksion

Som professionelle må vi kende til, hvordan vores nuværende og forudgående liv påvirker det, vi ser, og dermed også vores reaktioner. En betydelig grad af selvindsigt er således nødvendig for at kunne tage ansvar for eget bidrag til mødet og for at kunne inspirere andre til at gøre det samme.