Konflikthåndtering

Et kursusforløb for mennesker, der arbejder med børn, unge og forældre.
Dette kursus henvender sig til daginstitutioner, fritidsklubber og skoler, der ønsker at udvikle og arbejde med medarbejdernes måde at håndtere konflikter på. Her får du/I grundlæggende viden om konfliktforståelse og konkrete, anvendelige redskaber og handlemuligheder til håndtering af konflikter i arbejdet med børn, unge og forældre.

Der tages udgangspunkt i kursisternes egne erfaringer og det vægtes at øge den enkelte deltagers bevidsthed om egne reaktioner i konfliktsituationer.

Hvad er en konflikt?

I konflikter er der overordnet set to aspekter: sagen og relationen. En konflikt opstår mellem mennesker, når man er uenige om noget, og det i større eller mindre grad berører parterne følelsesmæssigt. Konflikter kan forstås som et udtryk for uopfyldte eller krænkede behov hos én eller flere parter (f.eks. behovet for respekt). På dette kursus ser vi bl.a. på, hvordan konflikter kan være enten udviklende eller afviklende.

Udfordringen for fagpersonen

I konfliktsituationer reagerer mennesker ud fra tidligere erfaringer og oplevelser med konflikter. I pædagogisk og relationelt arbejde vil konflikter være uundgåelige og en løbende udfordring i arbejdet med mennesker. Som fagperson har man ansvar for at tage vare på såvel barnet/den unge/forælderen som én selv og relationen. Det skal helst ske på en måde, der understøtter udvikling og respekt, og det kan være vanskeligt, når konflikter er tilspidsede og parterne kan føle sig krænkede. At kunne bevare overblikket og empatien er derfor helt essentielt i arbejdet med konflikter.

Temaer på kurset

  • Konfliktforståelse (Hvad forstås ved en konflikt; om hjernen og konflikter; kultur og organisation (skolen/institutionen); relationer og konflikter; udviklende og afviklende konflikter)

  • Det fagpersonlige aspekt og konflikter (fokus på medarbejdernes erfaringer; følelsesmæssige reaktioner; ansvar, respekt og ligeværdighed og roller i konflikthåndtering)

  • Mægling (faglige perspektiver; hvad kan børn og unge selv?; hvordan håndterer/rummer man konflikter i hverdagen; inddragelse af forældre)

Metode

Der vil blive arbejdet med praksiseksempler fra deltagernes egen hverdag, og der forventes en høj deltageraktivitet. Der arbejdes dels i grupper og dels i plenum med udgangspunkt i både den enkelte fagpersons og personalegruppens måde at håndtere konflikter på – samt med konflikthåndtering i forhold til børn, unge og forældre.


Hvad får jeg med hjem?


Redskaber:

  • Viden om konflikter, og konflikters udvikling.
  • Værktøjer til konflikthåndtering
  • Strategier til forebyggelse af konflikter.
  • Mediering og træning i mediering.
  • Indsigt i og viden om hvordan man støtter børn og unge i konflikter.

Fagpersonligt fokus:

  • Fokus på egne måder at reagere på i konflikter.
  • Fagpersonlige og relationelle værktøjer til at håndtere konflikter.

Kurset kan f.eks. bygges som et 5-dages kursus i 2 moduler a’ henholdsvis 2 og 3 dage. Hvordan kurset præcist bygges op afhænger af arbejdspladsens specifikke behov.


Bestil et kursus
Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld formularen nedenfor og klik Tilmeld.

Du vil herefter modtage en mail med link, som skal bekræftes, før vi kan tilmelde dig til nyhedsbrevet.Fakta
Alle vores kurser kan tilpasses til jeres behov:

Temaoplæg
F.eks. 2-3 timer til personale- og afdelingsmøder

Temadage
F.eks. 6 timer med en blanding af oplæg, undervisning og/eller træning til eksempelvis pædagogiske dage eller weekender

Kurser
Flere hele dage med et mere dybdega°ende forløb, der sigter mod at implementere det lærte i praksis – jo flere dage, jo mere praktisk træning!

Opfølgningsforløb
F.eks. efterfølgende supervision eller konsulentbistand til implementering af de nye kompetencer pa° hele arbejdspladsen.

Længere udviklingsforløb
En kombination af ovensta°ende for f.eks. kommuner, der vil have et generelt løft for f.eks. alle kommunens skoler

Kontakt os for at høre mere om muligheder og prissammensætning.

Købsvilkår »

Kontakt:
Iben Grøn
Tlf. 2510 0017
iben.groen@dfti.dk