Ledelse og relationer

At VIDE er ikke det samme som at KUNNE..

Hvis vi skal være lidt barske kan vi sige, at vi møder mange ledere som ved utroligt meget om ledelse. Og vi møder de samme ledere, når de kommer til kort i relationen til både medarbejdere og deres egne chefer, når det er de vanskelige temaer der er i spil.
At lede mennesker
Ledelse handler om mange aspekter. Et af aspekterne er at lede andre mennesker. Et aspekt der i dag er bred enighed om, er et af de vigtigste elementer i god ledelse, og som tydeligt afspejler sig på bundlinjen og i kvaliteten af det, der arbejdes med.

Nogen siger det på den måde, at medarbejdere som udgangspunkt udfører det arbejde de skal ifølge jobbeskrivelsen. Men medarbejderens engagement, det som bl.a. skaber udvikling og kvalitet, det skal ledelsen gøre sig fortjent til. Det kommer ikke af sig selv.

Vi har i mange år arbejdet med professionelle relationer, med særlig fokus på at skabe de forudsætninger, som giver grobund for gode relationer. Det er velkendt, at dårlige relationer dræner for energi og gode relationer giver energi. For at blive bedre til denne del af ledelsesopgaven, skal man blive klogere på ”dig, mig og relationen”.

Man skal vide noget om kommunikation, og man skal kunne kommunikere. Man skal være empatisk og kunne stille krav. Man skal blive bevidst om sit potentiale, værdier, intentioner, etiske ståsted, Man skal have et indgående kendskab til, hvordan man påvirkes når der er kaos, når andre mennesker bliver vrede eller kede af det, eller når relationen på alle andre måder bliver vanskelig.

Indsigt og udsigt
At få indsigt er en forudsætning for at få udsigt. Det er velkendt, at jo bedre man kender sig selv, både de fineste egenskaber og de sider vi ikke er så stolte af, jo større mulighed er der for, at relationerne til andre mennesker bliver konstruktive.

At kunne ”læse og forstå” både sig selv og andre, er sundt for mennesker og for arbejdspladsen. Det er en god modgift mod stress og udbrændthed, og det kan medvirke til, at destruktive mønstre ikke bliver permanente.

Bæredygtighed
Det handler om bæredygtighed. Ikke bare om at kunne løbe lidt stærkere eller tåle lidt mere. Det handler om at kunne forvalte det potentiale man har på en sund måde, og at kunne videregive denne indsigt til de mennesker, man er leder for.

Når mennesker går ned med flaget, er det ofte fordi de investerer for mange kræfter på en usund måde. En anden hyppig årsag er, at de menneskelige relationer er usunde og det øger muligheden for konflikter og dårlig trivsel. Det slider sjæle op, og det er på alle måder dumt og dyrt.

Kursets form og indhold
  • Der tages i høj grad afsæt i deltagernes konkrete og aktuelle virkelighed
  • Vi søger at fremme deltagernes kontinuerlige fagpersonlige udvikling, så ny erfaringer integreres med eksisterende viden og kompetence
  • Der arbejdes med evnen til formidling, selvindsigt, empati og afgrænsning
  • Vi ser på de psykologiske aspekter som virker hhv. afviklende – vedligeholdende og udviklende i samspil i grupper
  • Hvad er coaching og supervision og hvordan kan det komme i spil i ledelsessammenhæng
  • Der vil være tid og rum for refleksion over egen praksis med henblik på at optimere forståelses- og handlemuligheder
  • Kurset bygger både på erfaring og på et solidt teoretisk grundlag, herunder relations- og nyere hjerneforskning

Et kursus, hvor vi kommer igennem alt det ovenstående, vil kunne bygges op med 3 moduler af hver 3 dages varighed, hvor begge undervisere vil være til stede under hele kursusforløbet.

Kurset kan give adgang til DFTI's videregående supervisoruddannelse.

Relevant litteratur
Hildebrandt, Steen og Stubberup, Michael: ”Bæredygtig ledelse - Ledelse med hjertet”, Gyldendal Business
Juul, Jesper og Jensen, Helle: ”Pædagogisk relationskompetence - fra lydighed til ansvarlighed”, Apostrof
Mourier, Martin, "Porten til det nye lederskab - om selvværdsbaseret ledelse", Børsens forlag


Bestil et kursus
Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld formularen nedenfor og klik Tilmeld.

Du vil herefter modtage en mail med link, som skal bekræftes, før vi kan tilmelde dig til nyhedsbrevet.Fakta
Alle vores kurser kan tilpasses til jeres behov:

Temaoplæg
F.eks. 2-3 timer til personale- og afdelingsmøder

Temadage
F.eks. 6 timer med en blanding af oplæg, undervisning og/eller træning til eksempelvis pædagogiske dage eller weekender

Kurser
Flere hele dage med et mere dybdega°ende forløb, der sigter mod at implementere det lærte i praksis – jo flere dage, jo mere praktisk træning!

Opfølgningsforløb
F.eks. efterfølgende supervision eller konsulentbistand til implementering af de nye kompetencer pa° hele arbejdspladsen.

Længere udviklingsforløb
En kombination af ovensta°ende for f.eks. kommuner, der vil have et generelt løft for f.eks. alle kommunens skoler

Kontakt os for at høre mere om muligheder og prissammensætning.

Købsvilkår »

Kontakt:
Dorte Jensen
Tlf. 2636 3176