DFTI uddannelser4-årig videreuddannelse, der styrker din relationskompetence gennem indsigt i og udvikling af egne personlige og faglige forudsætninger. Med denne uddannelse får du et fundament for bæredygtig kontakt og ligeværdig dialog i arbejdet med hele familien.
Varighed: 108 undervisningsdage fordelt over 4 år

Næste studiestart
Aarhus: 21. maj 2021 (kun få pladser tilbage)
København: 1. oktober 2021
Info- og ansøgermøder
  • Hvad kan jeg bruge familie- og psykoterapeut uddannelsen til?
  • Hvad er relationskompetence egentlig?
  • Hvad betyder oplevelsesorienteret?

Disse - og mange andre spørgsmål - kan du få besvaret på vores informations- og ansøgermøder.
At være sig selv...sammen
Supervisorudd. (15 ECTS)
DFTI udbyder i samarbejde med COK (Center for offentlig kompetenceudvikling) en 1-årig uddannelse til supervisor, som giver 15 ECTS-point. Uddannelsen kan enten tages som en selvstændig uddannelse eller som en del af COK's diplomuddannelse "Den offentlige lederuddannelse".

Næste studiestart:
Aarhus: 30. august 2021
Valby: Offentliggøres snarest
Infomøder supervisorudd.
  • Hvad indeholder supervisoruddannelsen
  • Hvordan arbejder vi på uddannelsen
  • Hvad kan man bruge uddannelsen til?


Disse - og mange andre spørgsmål om vores supervisoruddannelse kan du få besvaret på vores informationsmøder.