DFTI uddannelser4-årig videreuddannelse, der styrker din relationskompetence gennem indsigt i og udvikling af egne personlige og faglige forudsætninger. Med denne uddannelse får du et fundament for bæredygtig kontakt og ligeværdig dialog i arbejdet med hele familien.
Varighed: 108 undervisningsdage fordelt over 4 år

Næste studiestart
København: 24. oktober 2020 (holdet er fyldt - der er oprettet venteliste)
Aarhus: 5. februar 2021
Info- og ansøgermøder
  • Hvad kan jeg bruge familie- og psykoterapeut uddannelsen til?
  • Hvad er relationskompetence egentlig?
  • Hvad betyder oplevelsesorienteret?

Disse - og mange andre spørgsmål - kan du få besvaret på vores informations- og ansøgermøder.
At være sig selv...sammen
Supervisorudd. (15 ECTS)
DFTI udbyder i samarbejde med COK (Center for offentlig kompetenceudvikling) en 1-årig uddannelse til supervisor, som giver 15 ECTS-point. Uddannelsen kan enten tages som en selvstændig uddannelse eller som en del af COK's diplomuddannelse "Den offentlige lederuddannelse".

Næste studiestart:
Valby: 19. oktober 2020 (stadig ledige pladser)
Aarhus: 8. marts 2021
Infomøder supervisorudd.
  • Hvad indeholder supervisoruddannelsen
  • Hvordan arbejder vi på uddannelsen
  • Hvad kan man bruge uddannelsen til?


Disse - og mange andre spørgsmål om vores supervisoruddannelse kan du få besvaret på vores informationsmøder.