Konsulentydelser

Vi har stor erfaring med at udvikle tilbud og afholde forløb specielt tilpasset forskellige arbejdspladsers behov og prioriteringer. Det betyder, at flere medarbejdere samtidig opnår de ønskede kvalifikationer, og at fagligheden hurtigere kommer institutionen og dermed brugere/borgere til gode.

Når I henvender jer til os, vil vi indledningsvis tage en uforpligtende snak, hvor vi afklarer jeres behov og ønsker. Derefter – med deltagelse af de aktuelle undervisere eller konsulenter – vil vi lave en detaljeret planlægning af forløbet.

  • Supervision
  • Personaletræning
  • Fagpersonlige udviklingsforløb
  • Temaoplæg eller foredrag
  • Temadage
  • Kurser
  • Opfølgningsforløb

Kontakt os for at høre mere om muligheder og prissammensætning:
Tlf. 7217 0765 / 2510 0017.Kernekompetencer
DFTI har udpeget 8 kernekompetencer, der kendetegner vore konsulenter, og som afspejler sig i måden vi løser konsulentopgaver:
- Kontakt
- Relationer
- Gruppedynamikker
- Procesforståelse
- Konfliktforløsning
- Autencitet
- Transparens
- Aktualitet


Alle undervisere og tilknyttede konsulenter er erfarne supervisorer. Tilsammen dækker vi et bredt udsnit af fagområder og institutionstyper.
Personaletræning
"PERSONALETRÆNING" eller "GRUPPEEFTERSYN" er reserveret til arbejdet med en samlet personalegruppe, inklusive ledelsen, med fokus på samspil og trivsel i gruppen. I udgangspunktet betragter vi sådanne dage som en naturlig, tilbagevendende opmærksomhed på samspillets kvaliteter.
Gruppeudviklingsforløb
Et gruppeudviklingsforløb (GUF) er et supplement til eller overbygning på personaletræning / gruppeeftersyn. Udviklingsforløbet kan sættes i gang, når det viser sig nødvendigt at gå mere i dybden med gruppens kendskab til hinanden, samarbejde og indbyrdes tillid.

Den konkrete arbejdsform vil blive afstemt med gruppen - og der arbejdes ud fra strukturerede øvelser eller opgaver, som formuleres ud fra gruppens sammensætning og særlige behov.
Relationskompetence i praksis, forældresamarbejde, gruppedynamik og udvikling, konsulentrollen, samspil i familier, kollegial refleksion...
Foredrag / oplæg
Familiedynamik, børn og forældre, søskenderelationer, kommunikation og konfliktløsning. Samarbejdsproblemer, ledelse, gruppedynamik og forandringsprocesser er andre nærliggende emner.
Mange kommuner, organisationer og institutioner har en sådan størrelse at det bliver muligt at gennemføre kurser og efteruddannelser internt.

På den måde blive vejen til en fælles faglig platform kort.