Solveig Outsen

Cand. psych. aut., familieterapeut MPF


Solveig er uddannet psykolog i 2006 og i 2010 autoriseret ved Psykolognævnet. Under sin uddannelse har hun fokuseret på par og familier med seminarer om kærlighedsforholdet såvel som et om familieterapi. Hun skrev bacheloropgave om, hvad der kendetegner familier i trivsel. Desuden har hun en interesse i også de pædagogiske relationer og skrev speciale om betydningen af relationskompetence i arbejdet med omsorgssvigtede børn.

Solveig er eksamineret familieterapeut fra Kempler Instituttet (1 år) og DFTI (3 år). Desuden uddannet hypnoterapeut og har modtaget grundlæggende undervisning i Marte Meo.

Hun har fra 2007-2014 arbejdet i privat psykologpraksis med samtaleterapi for enkeltpersoner, par og familier. Den sideløbende egensupervision har været fra supervisorer med hhv. en relationsorienteret- og kognitiv tilgang.

Sideløbende underviste hun på en lang række kurser for pædagogisk personale på især småbørnsområdet, foruden skole, døgninstitution (anbragte børn/unge) og specialområdet (psykiatri, udviklingshæmning, autisme). Disse kursusdage har altid haft relationskompetence som den røde tråd, uanset om de har været en del af et kursusforløb i ICDP- eller KRAP-uddannelsen.

Solveig har efterfølgende arbejdet et år i en Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning med tilknytning til dagpleje, børnehaver og skoler. Her var hendes hovedopgave sparring/supervision til forældre- og fagpersoner med henblik på at skabe udviklingsbefordrende kontekster og samspil for børnene/de unge.

Fra februar 2015 er Solveig ansat i TUBA som terapeut og gruppeterapeut for unge mennesker, der er vokset op i familier med misbrugsproblemer.