Bestil et kursus, en temadag eller et oplæg

Vi har stor erfaring med at afholde forløb specielt tilpasset forskellige arbejdspladsers behov og prioriteringer.
Mange kommuner, organisationer og institutioner har en sådan størrelse, at det kan være relevant at gennemføre kurser og efteruddannelser internt. Det betyder, at flere medarbejdere samtidig opnår de ønskede kvalifikationer, og at fagligheden hurtigere kommer institutionen og dermed brugere/borgere til gode.

Praksisorienteret metode

DFTI’s kurser er altid praksisorienterede, og når vi afholder kurser med en deltagergruppe fra samme arbejdsplads, vil vi kunne relatere til jeres aktuelle virkelighed og udfordringer.

Skræddersyede løsninger

Kurset, temadagen eller oplægget kan enten tage udgangspunkt i de kurser og uddannelser, som vi allerede udbyder, mens det i andre tilfælde vil være mere hensigtsmæssigt at bygge det op helt fra bunden.

Bestillingsprocessen

Når I henvender jer til os, vil vi indledningsvis tage en uforpligtende snak, hvor vi afklarer jeres behov og ønsker. Derefter – med deltagelse af de aktuelle undervisere – vil vi lave en detaljeret planlægning af forløbet.

I kan lade jer inspirere af vores åbne kurser eller se eksempler herunder på andre kurser, vi allerede har udviklet, og som kan tilpasses jeres behov:6-dages kursus fordelt på 3 moduler + 2x3 timers supervision. Dette kursusforløb henvender sig til dig, der arbejder eller skal arbejde med gruppetilbud. Kurset giver en grundig indføring i gruppemetoder såvel teoretisk som praktisk.Kurset kan bestilles hjem til arb.pladsen
Kollegial refleksion
Kollegial refleksion er et supplement til supervision og er en metode, der gennem samtaler blandt kolleger systematisk træner deres evne til selvrefleksion, sparring og udveksling af respons.

Få et kursus i metoden, så du og dine kolleger bliver bedre til at understøtte hinandens refleksioner over aktuelle arbejdsopgaver, hæve deltagernes faglige niveau, udbygge kollegialiteten og øge den faglige selvfølelse og personlige trivsel i arbejdet.
Praksisorienteret kursus for fx socialrådgivere, pædagoger, lærere, sygeplejersker og andre faggrupper, der arbejder med børn.

Børn har brug for voksne, som kan tage ansvar for udviklende samvær og for, at samtaler om deres erfaringer forløber på en sådan måde, at de føler sig styrkede – trods svære vilkår.

Kurset kan bestilles hjem til arb.pladsen
Konflikthåndtering
Kursus til daginstitutioner, fritidsklubber og skoler, der ønsker at udvikle og arbejde med medarbejdernes måde at håndtere konflikter på.

Få grundlæggende viden om konfliktforståelse og konkrete, anvendelige redskaber og handlemuligheder til håndtering af konflikter i arbejdet med børn, unge og forældre.
Relationskompetence...
...I PRAKSIS: For mennesker, der arbejder med børn, unge og forældre.

Få grundlæggende viden om at arbejde med relationer på en professionel og autentisk måde. Kurset giver dig konkrete, anvendelige redskaber, og der tages udgangspunkt i kursisternes praksiserfaringer fra arbejdet.
Formålet med kurset er, at kursusdeltageren trænes i at facilitere en samtale, i at holde kontakten og i evnen til at være i processen, således at vækstbetingelser for et ligeværdigt møde og en dialog kan skabes.

Eksempler på temaer:
- Kontakt og kontrakt
- Proces, indhold og mål i samtalen
- Ledelse og ansvar i samtalen
Det er velkendt, at dårlige relationer dræner for energi og gode relationer giver energi. For at blive bedre til denne del af ledelsesopgaven, skal man blive klogere på ”dig, mig og relationen”.

Eksempler på temaer:
- Formidling, selvindsigt, empati og afgrænsning
- Psykologiske aspekter
- Coaching og supervision
- Refleksion over egen praksis

Bestil et kursus
Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld formularen nedenfor og klik Tilmeld.

Du vil herefter modtage en mail med link, som skal bekræftes, før vi kan tilmelde dig til nyhedsbrevet.Fakta
Alle vores kurser kan tilpasses til jeres behov:

Temaoplæg
F.eks. 2-3 timer til personale- og afdelingsmøder

Temadage
F.eks. 6 timer med en blanding af oplæg, undervisning og/eller træning til eksempelvis pædagogiske dage eller weekender

Kurser
Flere hele dage med et mere dybdega°ende forløb, der sigter mod at implementere det lærte i praksis – jo flere dage, jo mere praktisk træning!

Opfølgningsforløb
F.eks. efterfølgende supervision eller konsulentbistand til implementering af de nye kompetencer pa° hele arbejdspladsen.

Længere udviklingsforløb
En kombination af ovensta°ende for f.eks. kommuner, der vil have et generelt løft for f.eks. alle kommunens skoler

Kontakt os for at høre mere om muligheder og prissammensætning.

Købsvilkår »
Dorte Jensen
Direktør for DFTI
Kontakt Dorte Jensen
Tlf. 7217 0765
dorte.jensen|dfti.dk