Bestil et kursus, en temadag eller et oplæg

Vi har stor erfaring med at afholde forløb specielt tilpasset forskellige arbejdspladsers behov og prioriteringer.
Mange kommuner, organisationer og institutioner har en sådan størrelse, at det kan være relevant at gennemføre kurser og efteruddannelser internt. Det betyder, at flere medarbejdere samtidig opnår de ønskede kvalifikationer, og at fagligheden hurtigere kommer institutionen og dermed brugere/borgere til gode.

Praksisorienteret metode

DFTI’s kurser er altid praksisorienterede, og når vi afholder kurser med en deltagergruppe fra samme arbejdsplads, vil vi kunne relatere til jeres aktuelle virkelighed og udfordringer.

Skræddersyede løsninger

Kurset, temadagen eller oplægget kan enten tage udgangspunkt i de kurser og uddannelser, som vi allerede udbyder, mens det i andre tilfælde vil være mere hensigtsmæssigt at bygge det op helt fra bunden.

Bestillingsprocessen

Når I henvender jer til os, vil vi indledningsvis tage en uforpligtende snak, hvor vi afklarer jeres behov og ønsker. Derefter – med deltagelse af de aktuelle undervisere – vil vi lave en detaljeret planlægning af forløbet.

I kan lade jer inspirere af vores åbne kurser eller se eksempler herunder på andre kurser, vi allerede har udviklet, og som kan tilpasses jeres behov:Praksisorienteret kursus for fx socialrådgivere, pædagoger, lærere, sygeplejersker og andre faggrupper, der arbejder med børn.

Børn har brug for voksne, som kan tage ansvar for udviklende samvær og for, at samtaler om deres erfaringer forløber på en sådan måde, at de føler sig styrkede – trods svære vilkår.

Kurset kan bestilles hjem til arb.pladsen
6-dages kursus fordelt på 3 moduler + 2x3 timers supervision. Dette kursusforløb henvender sig til dig, der arbejder eller skal arbejde med gruppetilbud. Kurset giver en grundig indføring i gruppemetoder såvel teoretisk som praktisk.Kurset kan bestilles hjem til arb.pladsen
Kollegial refleksion
Kollegial refleksion er et supplement til supervision og er en metode, der gennem samtaler blandt kolleger systematisk træner deres evne til selvrefleksion, sparring og udveksling af respons.

Få et kursus i metoden, så du og dine kolleger bliver bedre til at understøtte hinandens refleksioner over aktuelle arbejdsopgaver, hæve deltagernes faglige niveau, udbygge kollegialiteten og øge den faglige selvfølelse og personlige trivsel i arbejdet.
Kontakt & Nærvær
Dette 2-dages kursus henvender sig til personer eller personalegrupper, der arbejder med børn, unge og forældre. Denne type arbejde har typisk samtalen som omdrejningspunkt. Det kræver nærvær af en særlig kvalitet at skabe en bæredygtig kontakt.


Formålet med kurset er, at kursusdeltageren trænes i at facilitere en samtale, i at holde kontakten og i evnen til at være i processen, således at vækstbetingelser for et ligeværdigt møde og en dialog kan skabes.

Eksempler på temaer:
- Kontakt og kontrakt
- Proces, indhold og mål i samtalen
- Ledelse og ansvar i samtalen
Skilsmisser og daginst.
Om pædagogens arbejde med børn og forældre under skilsmissen.

Vi lægger særlig vægt på direkte træning i den svære, og nødvendige samtale - med fokus på fagpersonens rolle, som støtte og hjælp til både børn og voksne.
Samtaler med skilsmisse...
...FORÆLDRE I FASTLÅSTE KONFLIKTER


På dette 7-dages kursus vil du blive bedre rustet til at have bæredygtige samtaler med skilsmissefamilier i fastlåste konflikter.Kurset kan bestilles hjem til arb.pladsen
Til pædagoger og daginstitutioner: DFTI tilbyder udviklingsforløb og temadage med fokus på anerkendende relationer til børn.

Et udviklingsforløb kan sammensættes på flere måde alt efter institutionens specifikke behov. Indholdet fastlægges altid i samarbejde med den enkelte institution.
Konflikthåndtering
Kursus til daginstitutioner, fritidsklubber og skoler, der ønsker at udvikle og arbejde med medarbejdernes måde at håndtere konflikter på.

Få grundlæggende viden om konfliktforståelse og konkrete, anvendelige redskaber og handlemuligheder til håndtering af konflikter i arbejdet med børn, unge og forældre.
Relationskompetence...
...I PRAKSIS: For mennesker, der arbejder med børn, unge og forældre.

Få grundlæggende viden om at arbejde med relationer på en professionel og autentisk måde. Kurset giver dig konkrete, anvendelige redskaber, og der tages udgangspunkt i kursisternes praksiserfaringer fra arbejdet.
Det er velkendt, at dårlige relationer dræner for energi og gode relationer giver energi. For at blive bedre til denne del af ledelsesopgaven, skal man blive klogere på ”dig, mig og relationen”.

Eksempler på temaer:
- Formidling, selvindsigt, empati og afgrænsning
- Psykologiske aspekter
- Coaching og supervision
- Refleksion over egen praksis

Professionelt familiearbejde
På dette kursus fokuserer vi på, hvordan man kan overskue at være sammen med hele familien på en konstruktiv måde i et evt. familiemæssigt kaos.

Det henvender sig til et stort udsnit af fagfolk, som f.eks. lærere, pædagoger, socialrådgivere m.fl. - dvs. alle, der har eller kan have kontakt med hele familien igennem samtaler, rådgivning eller terapi.


Familiekonsulentens...
Familiekonsulentens relationsarbejde er et kursus, der giver ny inspiration til at håndtere hverdagens problematikker.

Vi har fokus på kontaktens betydning og kommer bl.a. omkring menneskesyn og værdier, intervention i familien, samtaler med børn og træning/øvelse med udgangspunkt i kursisternes medbragte sager.
Relationer i misbrugsarbejde
Kurset giver deltagerne den sidste nye viden indenfor misbrug og neuropsykologi. Du lærer samtidig dig selv bedre at kende i kontakten med misbrugeren og får helt nye faglige perspektiver på behandlingsarbejdet.
Kurset kan bestilles hjem til arbejdspladsen
F.eks. 3 x 3 dage
Når mor og far skal skilles
- i samarbejde med COK

3-dages kursus for lærere, pædagoger m.fl. om at kunne tage de nødvendige og til tider vanskelige samtaler med både børn og forældre i en skilsmissesituation.


Tid og sted
Offentliggøres snarest
Inklusionsvejledning
3-dages praksisorienterede kursus: Nyere forskning peger på relationens helt afgørende betydning for vellykket inklusion. Dette kursus sigter mod at udvikle dine fagpersonlige kompetencer og dit fagpersonlige lederskab i arbejdet med vejledning og inklusion.Kurset kan også bestilles hjem til arb.pladsen
Bestil et kursus
Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld formularen nedenfor og klik Tilmeld.

Du vil herefter modtage en mail med link, som skal bekræftes, før vi kan tilmelde dig til nyhedsbrevet.Fakta
Alle vores kurser kan tilpasses til jeres behov:

Temaoplæg
F.eks. 2-3 timer til personale- og afdelingsmøder

Temadage
F.eks. 6 timer med en blanding af oplæg, undervisning og/eller træning til eksempelvis pædagogiske dage eller weekender

Kurser
Flere hele dage med et mere dybdega°ende forløb, der sigter mod at implementere det lærte i praksis – jo flere dage, jo mere praktisk træning!

Opfølgningsforløb
F.eks. efterfølgende supervision eller konsulentbistand til implementering af de nye kompetencer pa° hele arbejdspladsen.

Længere udviklingsforløb
En kombination af ovensta°ende for f.eks. kommuner, der vil have et generelt løft for f.eks. alle kommunens skoler

Kontakt os for at høre mere om muligheder og prissammensætning.

Købsvilkår »
Iben Grøn
Kursus-, konsulent-, marketingansv.
Kontakt Iben Grøn
Tlf. 7217 0765
Dir. 2510 0017
iben.groen|dfti.dk