Foredrag

Vi holder foredrag for såvel store som mindre grupper.
Emnemæssigt dækker vi bredt indenfor DFTI’s fagområder: familiedynamik, børn og forældre, søskenderelationer, kommunikation og konfliktløsning. Samarbejdsproblemer, ledelse, gruppedynamik og forandringsprocesser er andre nærliggende emner.

Der kan også være tale om mere specifikke faglige oplæg eksempelvis på uddannelsesinstiutioner – relationskompetence, supervision, samarbejde, rådgivning og terapi kunne være emner for sådanne foredrag.

Almindeligvis aftaler vi emnet for foredraget med kunden. Det giver stor fleksibilitet og mulighed for at ramme modtagernes ønsker og behov. Det gælder også ønsker om formen som kan spænde fra egentlig forelæsning/ foredrag til debatarrangementer og inddragelse af tilhørerne.

VIL DU VIDE MERE OM, HVAD VI KAN TILBYDE? »

Dorte Jensen
Direktør for DFTI
Kontakt Dorte Jensen
Tlf. 7217 0765
dorte.jensen|dfti.dk
fakta (fra temadage)
Alle vores ydelser kan tilpasses til jeres behov:

Temaoplæg
F.eks. 2-3 timer til personale- og afdelingsmøder

Temadage
F.eks. 6 timer med en blanding af oplæg, undervisning og/eller træning til eksempelvis pædagogiske dage eller weekender

Kurser
Flere hele dage med et mere dybdega°ende forløb, der sigter mod at implementere det lærte i praksis – jo flere dage, jo mere praktisk træning!

Opfølgningsforløb
F.eks. efterfølgende supervision eller konsulentbistand til implementering af de nye kompetencer pa° hele arbejdspladsen.

Længere udviklingsforløb
En kombination af ovensta°ende for f.eks. kommuner, der vil have et generelt løft for f.eks. alle kommunens skoler

Kontakt os for at høre mere om muligheder og prissammensætning.

Købsvilkår »