Foredrag

Vi holder foredrag for såvel store som mindre grupper.
Emnemæssigt dækker vi bredt indenfor DFTI’s fagområder: familiedynamik, børn og forældre, søskenderelationer, kommunikation og konfliktløsning. Samarbejdsproblemer, ledelse, gruppedynamik og forandringsprocesser er andre nærliggende emner.

Der kan også være tale om mere specifikke faglige oplæg eksempelvis på uddannelsesinstiutioner – relationskompetence, supervision, samarbejde, rådgivning og terapi kunne være emner for sådanne foredrag.

Almindeligvis aftaler vi emnet for foredraget med kunden. Det giver stor fleksibilitet og mulighed for at ramme modtagernes ønsker og behov. Det gælder også ønsker om formen som kan spænde fra egentlig forelæsning/ foredrag til debatarrangementer og inddragelse af tilhørerne.

Foredrag
Iben Grøn
Kursus-, konsulent-, marketingansv.
Kontakt Iben Grøn
Tlf. 7217 0765
Dir. 2510 0017
iben.groen|dfti.dk