Priser og finansiering

Information om priser og finansieringsmuligheder for supervisoruddannelsen på DFTI

INFO OM PRISER


Uddannelsen omfatter 17 studiedage, 7 træningsdage, 1 vejledningsdag + eksamen - i alt fordelt på ca. 1 år.

Uddannelsen er momsfritaget.

----------

PRIS 2024 - AARHUS (Åbyhøj)
- eksternatforløb

34.995 kr.

BEMÆRK:
Ovenstående er 2024-priser.
Beløbet deles i to, hvoraf den første del skal betales inden studiestart og den anden skal betales ca. 3 mdr. efter studiestart.


-----------------------------------------------------------------

INFO OM FINANSIERING


Nogle af DFTI’s studerende får hele uddannelsen betalt af deres arbejdsplads, mens andre betaler uddannelsen af egen lomme. Mellem disse to yderpunkter findes der imidlertid også muligheder for delvis finansiering af uddannelsen. Her kan du læse om de mest almindelige, nemlig bruttolønsordningen og tilskud fra kompetencefonde.

Bruttolønsordning / lønomlægningsaftale
Du kan aftale med din arbejdsgiver, at du går ned i løn med et beløb svarende til udgiften på uddannelsen. Det betyder, at arbejdsgiveren betaler for uddannelsen og efterfølgende fratrækker beløbet i din bruttoløn, f.eks. fordelt over 12 månedslønninger. På den måde får du en væsentlig skattebesparelse.

SKAT's forklaring af "Lønomlægning" (bruttolønsordningen) »


Tilskud fra kompetencefonde
Den kommunale, regionale og statslige kompetencefond giver mulighed for at søge tilskud til private uddannelser - hvis det godkendes af din arbejdsgiver, og du har ret til at søge den pågældende fond i forhold til din overenskomst. Alle de faglige organisationer har forskellige puljer af midler og regler ift. ansøgning.

For nogle overenskomstområder, er der også mulighed for arbejdssøgende eller folk i opsagte stillinger at søge tilskud til uddannelse fra Tryghedspuljen.

Hvis du er i tvivl, kan du søge mere information hos din egen faglige organisation og/eller kompetencefond.

Den kommunale kompetencefond »

Den regionale kompetencefond »

Den statslige kompetencefond »

Tryghedspuljen »

Supervisor
Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld formularen nedenfor og klik Tilmeld.

Du vil herefter modtage en mail med link, som skal bekræftes, før vi kan tilmelde dig til nyhedsbrevet.Bilag
Faktaboks
STUDIESTART AARHUS:
Den 11. november 2024
Tilmelding er bindende efter den 11. september. Man kan dog tilmelde sig helt frem til studiestart, såfremt der er pladser tilbage på holdet.

PROGRAM MED DATOER (Aarhus 2024) »

DFTI
Yrsavej 34
8230 Åbyhøj

PRIS 2024:
34.995 kr.
Uddannelsen er momsfritaget.
Prisen dækker al undervisning og eksamen. Beløbet betales i 2 rater. Første rate skal betales inden studiestart.
Afholdes som eksternatforløb.


TILMELDING »

----------

Al undervisning foregår kl. 9.00-17.00
9-12: Undervisning
12-13: Frokost
13-14: Gruppetid
14-17: Undervisning

TILMELDING »