Den professionelle samtale

Samtalen er for de fleste professionelle et vigtigt og nødvendigt arbejdsredskab.
Den professionelle samtale kan fx være dén, hvor jobkonsulenten på jobcenteret skal anvise et arbejde til en ledig, samtalen hvor sagsbehandleren skal give et afslag til en borger, den vanskelige medarbejdersamtale eller et visitationsmøde med den ældre borger i hjemmeplejen.

Målgruppen
Vi udbyder kurset i samtalen for alle faggrupper, der arbejder med samtalen som arbejdsredskab og som ønsker at videreudvikle kompetencer i at mestre den professionelle samtale. F.eks. lærere, pædagoger, sagsbehandlere, sygeplejersker, afdelingsledere og HR-medarbejdere.

Formålet
Formålet med kurset er, at kursusdeltageren trænes i at facilitere en samtale, i at holde kontakten og i evnen til at være i processen, således at vækstbetingelser for et ligeværdigt møde og en dialog kan skabes. Her trænes, forfines og nuanceres deltagernes allerede opnåede kompetencer og evner indenfor feltet og deltagerne får øget indsigt i egne talenter og iboende vækstpotentiale i forhold til samtalen som arbejdsredskab.

Indhold
Indholdet vil blive skræddersyet arbejdspladsens behov, men kan bl.a. indeholde at arbejde konkret med rammer og struktur for samtalen, herunder temaer som;

 • Kontakt og kontrakt
 • Proces, indhold og mål i samtalen
 • Ledelse og ansvar i samtalen

Der vil også være mulighed for at arbejde med relationskompetencer og forskellige temaer i relation til dette, herunder bl.a.:

 • Den ligeværdige dialog
 • Anerkendelse
 • Personligt sprog og udtryk
 • Kontaktetablering
 • Nærvær

Vi kan derudover rette fokus på nogle af de svære udfordringer, den professionelle kan møde i samtalerne. Det kan f.eks. være:

 • At arbejde med modstand
 • Konflikt og forskellighed som arbejdsvilkår
 • Forsvarsmekanismer
 • Konflikthåndtering

Derudover målrettes kurset konkret til de forskellige typer af samtaler, som deltagerne sidder med i det daglige. Det kan være børnesamtalen, forældresamtalen, den korte samtale eller f.eks. den svære samtale.

Kursusform
Kurset gennemføres med variation af:
 • Oplæg
 • Rollespil
 • Arbejde i mindre grupper
 • Træning i plenum
 • Indirekte og direkte supervision

Et kursus, hvor vi når igennem alt det ovenstående kunne f.eks. bygges op af 3 x 4 dage.


Bestil et kursus
Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld formularen nedenfor og klik Tilmeld.

Du vil herefter modtage en mail med link, som skal bekræftes, før vi kan tilmelde dig til nyhedsbrevet.Fakta
Alle vores kurser kan tilpasses til jeres behov:

Temaoplæg
F.eks. 2-3 timer til personale- og afdelingsmøder

Temadage
F.eks. 6 timer med en blanding af oplæg, undervisning og/eller træning til eksempelvis pædagogiske dage eller weekender

Kurser
Flere hele dage med et mere dybdega°ende forløb, der sigter mod at implementere det lærte i praksis – jo flere dage, jo mere praktisk træning!

Opfølgningsforløb
F.eks. efterfølgende supervision eller konsulentbistand til implementering af de nye kompetencer pa° hele arbejdspladsen.

Længere udviklingsforløb
En kombination af ovensta°ende for f.eks. kommuner, der vil have et generelt løft for f.eks. alle kommunens skoler

Kontakt os for at høre mere om muligheder og prissammensætning.

Købsvilkår »

Kontakt:
Dorte Jensen
Tlf. 2636 3176