Gruppemetode
og ledelse af grupper

Dette kursusforløb henvender sig til dig, der arbejder eller skal arbejde med gruppetilbud. Kurset giver en grundig indføring i gruppemetoder såvel teoretisk som praktisk. Kurset udbydes i samarbejde med COK (Center for offentlig kompetenceudvikling).
Grupper bruges i stigende grad i forhold til meget forskellige målgrupper. Sorggrupper for børn og forældre, børn af psykisk syge eller misbrugere, grupper indenfor lokalpsykiatrien, grupper i afklaringsforløb, grupper for fysisk syge, for misbrugere, grupper på døgninstitutionsområdet - listen er lang, og kun fantasien sætter grænser for, hvor det at arbejde med grupper kan være relevant.

At samle mennesker i grupper i socialt arbejde har man efterhånden gjort i mange år, og der er ingen tvivl om, at dét at arbejde med grupper har potentialer, som det fagligt og menneskeligt er værd at stræbe efter: Samvær med ligestillede i de rette rammer og med kvalificeret ledelse af processerne giver endog meget store muligheder for vækst for deltagerne.

At føle sig genkendt og forstået af ligestillede og mærke, at ens livserfaringer kan komme andre til gavn er basale menneskelige behov.

Det er en selvstændig faglig og personlig kompetence at kunne bruge gruppemetoder. Systematisk planlægning er vigtig, viden om gruppedynamik og faser i gruppers liv er nødvendig, og sidst men ikke mindst – at kunne ændre sin vante rolle som gruppeleder, så den kan skifte mellem at være styrende på indholdssiden, til at turde slippe gruppeprocesser løs, og stole på gruppens eget potentiale.

På kurset lærer du, at:
  • lede grupper i din egen personlige stil
  • facilitere gruppeprocesser – også når de bliver svære
  • benytte relevante metoder og nuancere dem
  • bruge en gruppes ressourcer aktivt.

Undervisningsformer:
  • Undervisning/teori og omsætning til praksis
  • Træning via gruppedynamiske øvelser, forskellige metoder som f.eks. situationsspil og gruppearbejde.
  • Netværksgrupper til fagpersonlig udvikling
  • For at udbyttet skal blive størst muligt, vil vi arbejde med udgangspunkt i situationer fra kursistens eget arbejdsliv
  • Hjemmearbejde er ikke et krav, men udbyttet vil øges væsentligt, hvis man selv arbejder med en gruppe under forløbet.

BEMÆRK, at kurset er oplevelses- og færdighedsorienteret. Det betyder, at kursisterne på kurset også anses for at være en gruppe, der skal "ledes", og at der ud fra dette perspektiv kan lægges op til diskussioner af, hvordan underviseren gør, og hvilken dynamik det giver i samspillet. Der undervises således ud fra et metaperspektiv, hvor underviserens ledelse af kurset i sig selv er en læringssituation.

Målgruppe:
Alle, der arbejder eller skal arbejde med gruppetilbud til borgere. Fx ansatte i familiehuse, socialpsykiatrien, misbrugsområdet, frivilligområdet, sundhedsplejen, krisecentre, flygtningeområdet, ældreområdet, handicapområdet og mange flere…


TILMELDING ELLER REKVIRERING VIA COK »


Mulige underviser(e):

Lise Kramer Schmidt
Lise Kramer Schmidt
Lærer, specialpædagogisk udviklingskonsulent, supervisor, familie- og psykoterapeut, MPF
Svend O. Andersen
Svend O. Andersen
Diakon/socialpædagog, Familie- og psykoterapeut, MPF
Åbne kurser
Tilmeld nyhedsbrev
Relaterede artikler
Fakta
6-dages kursus fordelt på 3 undervisningsmoduler + 2x3 timers supervision

DATOER 2018
1. modul: 15.-16. januar
Supervision: 1. marts
2. modul: 5.-6. april
Supervision: 3. maj
3. modul: 7.-8. juni

(Tilmeldingsfrist 15. december 2017)

STED
COK - Herlev
Lyskær 3ef
2730 Herlev

PRIS
9.995 kr. ekskl. moms
Prisen er inkl. undervisning, materialer og forplejning på alle 6 kursusdage.
Kurset udbydes som eksternat.

TILMELDING ELLER REKVIRERING VIA COK »

Kurset kan også rekvireres ud på en arbejdsplads.
Udtalelser om kurset
Udtalelser fra kursister på efterårskurset 2014:

”Jeg har svært ved at give ansvar fra mig, men kan nu se, at det kan være en gave for gruppen, når jeg ikke tager ansvaret for dem. Jeg har fået større sikkerhed i arbejdet med grupper – før følte jeg det ofte som om jeg stod med ryggen mod muren…” (Sanne, pædagog, Aalborg)

”Tuning-in og situationsspil på jeres måde, gjorde det nemt og trygt at eksperimentere og lære. Og så fik jeg rigtig meget ud af at arbejde med modstanden i en gruppe – og hvordan jeg kunne bevare mine handlemuligheder.” (Hanne, familieterapeut, Dronninglund)

”Der var en fin vægtning mellem teori og praksis – meget informative slides…” ”Relevant og nyttig teori om grupper og gruppeledelse” (Bente, psykoterapeut, København)

”Vigtigheden af forarbejdet inden man starter grupper, står lysende klart efter kurset… - i særlig grad samtalen med min medleder om, hvad vi hver især vil med gruppen…” (Sanne, sundhedsplejerske, Roskilde)

”Det var en stærk og meget lærerig oplevelse at være gruppemedlem samtidig med, at man lærer om gruppeledelse…” (Katrine, pædagog, Aalborg)

”Det er tankevækkende hvordan man, alene ved at øge den gensidige medmenneskelighed, får mere liv i gruppen…” (Mette, sundhedsplejerske, Roskilde)

”Tydelighed er vigtigt – det er jeg blevet klar over. Rammer, formål og mål. For min egen og gruppens skyld. ”Det her står jeg for!” (Birgit, sundhedsplejerske, Roskilde)