Gruppemetode
og ledelse af grupper

Dette kursusforløb henvender sig til dig, der arbejder eller skal arbejde med gruppetilbud. Kurset giver en grundig indføring i gruppemetoder såvel teoretisk som praktisk. Kurset udbydes i samarbejde med COK (Center for offentlig kompetenceudvikling).
Grupper bruges i stigende grad i forhold til meget forskellige målgrupper. Sorggrupper for børn og forældre, børn af psykisk syge eller misbrugere, grupper indenfor lokalpsykiatrien, grupper i afklaringsforløb, grupper for fysisk syge, for misbrugere, grupper på døgninstitutionsområdet - listen er lang, og kun fantasien sætter grænser for, hvor det at arbejde med grupper kan være relevant.

At samle mennesker i grupper i socialt arbejde har man efterhånden gjort i mange år, og der er ingen tvivl om, at dét at arbejde med grupper har potentialer, som det fagligt og menneskeligt er værd at stræbe efter: Samvær med ligestillede i de rette rammer og med kvalificeret ledelse af processerne giver endog meget store muligheder for vækst for deltagerne.

At føle sig genkendt og forstået af ligestillede og mærke, at ens livserfaringer kan komme andre til gavn er basale menneskelige behov.

Det er en selvstændig faglig og personlig kompetence at kunne bruge gruppemetoder. Systematisk planlægning er vigtig, viden om gruppedynamik og faser i gruppers liv er nødvendig, og sidst men ikke mindst – at kunne ændre sin vante rolle som gruppeleder, så den kan skifte mellem at være styrende på indholdssiden, til at turde slippe gruppeprocesser løs, og stole på gruppens eget potentiale.

På kurset lærer du, at:
  • lede grupper i din egen personlige stil
  • facilitere gruppeprocesser – også når de bliver svære
  • benytte relevante metoder og nuancere dem
  • bruge en gruppes ressourcer aktivt.

Undervisningsformer:
  • Undervisning/teori og omsætning til praksis
  • Træning via gruppedynamiske øvelser, forskellige metoder som f.eks. situationsspil og gruppearbejde.
  • Netværksgrupper til fagpersonlig udvikling
  • For at udbyttet skal blive størst muligt, vil vi arbejde med udgangspunkt i situationer fra kursistens eget arbejdsliv
  • Hjemmearbejde er ikke et krav, men udbyttet vil øges væsentligt, hvis man selv arbejder med en gruppe under forløbet.

BEMÆRK, at kurset er oplevelses- og færdighedsorienteret. Det betyder, at kursisterne på kurset også anses for at være en gruppe, der skal "ledes", og at der ud fra dette perspektiv kan lægges op til diskussioner af, hvordan underviseren gør, og hvilken dynamik det giver i samspillet. Der undervises således ud fra et metaperspektiv, hvor underviserens ledelse af kurset i sig selv er en læringssituation.

Målgruppe:
Alle, der arbejder eller skal arbejde med gruppetilbud til borgere. Fx ansatte i familiehuse, socialpsykiatrien, misbrugsområdet, frivilligområdet, sundhedsplejen, krisecentre, flygtningeområdet, ældreområdet, handicapområdet og mange flere…


TILMELDING ELLER REKVIRERING VIA COK »


Mulige underviser(e):

Lise Kramer Schmidt
Lise Kramer Schmidt
Uddannet lærer, tidl. pædagogisk udviklingskonsulent, nu supervisor samt familie-og psykoterapeut MPF
Svend O. Andersen
Svend O. Andersen
Diakon/socialpædagog, Familie- og psykoterapeut, MPF
Åbne kurser
Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld formularen nedenfor og klik Tilmeld.

Du vil herefter modtage en mail med link, som skal bekræftes, før vi kan tilmelde dig til nyhedsbrevet.Relaterede artikler
Fakta
6-dages kursus fordelt på 3 undervisningsmoduler + 2x3 timers supervision

DATOER
1. modul: 29.-30. oktober 2018
1. supervisionsdag: 19. november 2018
2. modul: 3.-4. december 2018
2. supervisionsdag: 7. januar 2019
3. modul: 21.-22. januar 2019

STED
COK ODENSE
Schacksgade 39
5000 Odense

PRIS
11.200 kr. ekskl. moms
Prisen er inkl. undervisning, materialer og forplejning på alle 6 kursusdage.
Kurset udbydes som eksternat.

TILMELDING ELLER REKVIRERING VIA COK »

Kurset kan også rekvireres ud på en arbejdsplads.
Udtalelser om kurset
Udtalelser fra kursister på kurset i Aarhus 2017:

“Arbejder man med grupper, bør man prioritere at komme på det her kursus.”
- Mikkel, projektmedarbejder og pædagog

“Et udbytterigt kursus, der er værd at sætte tid af til, hvis man skal arbejde med grupper.”
- Anne-Mette Guss, misbrugsbehandler

“Dette kursus giver dig brugbare redskaber til at kunne gennemføre gruppeforløb.”
- Asger Grønhøj, pædagog i ungeindsatsen

“Et godt forløb med en rigtig fin balance i forhold til kursisternes viden/erfaringer, som blev en naturligt del af forløbet.”
- Maria Germann, psykoterapeut og familiekonsulent

“Et godt kursus, hvor man får en god basis for at lede grupper og bliver klogere på sig selv som leder.”
- Charlotte Dam, socialrådgiver

“På dette kursus bliver man klogere på sig selv og hvad der er på spil i både grupper og i en selv.”
- Stine Nielsen, socialpædagog i socialpsykiatrien

“Et godt kursus, hvor du får lov at bruge dig selv og få omsat teori til praksis.”
- Birgitte Janischefska, pædagog

“Et meget relevant og inspirerende kursus.”
- Thea Illum, selvstændig terapeut og ansat i TUBA