Kollegial refleksion

Kollegial refleksion er en metode, der gennem samtaler blandt kolleger systematisk træner deres evne til selvrefleksion, sparring og udveksling af respons, og vores erfaringer med metoden som katalysator for fagpersonlig udvikling er meget positive.

HENT EN GRATIS GUIDE TIL KOLLEGIAL REFLEKSION HER »
Metoden er udviklet af aut. cand. psych. Peter Mortensen, tidl. direktør og partner i DFTI, i samarbejde med en række skoler, pædagogiske institutioner og kolleger fra DFTI.

Med kollegial refleksion kan I opnå faglig udvikling gennem gruppesamtaler blandt ligestillede. Det er et konkret værktøj i arbejdet med at udvikle den fagpersonlige relationskompetence og en hjælp til få et konstruktivt forhold til egne fagpersonlige begrænsninger.

Kollegial refleksion vs. supervision

Hvor supervisionen per definition baserer sig på formelle og reelle kompetence- og rolleforskelle (hvor supervisoren er lederen i samtalen), har DFTI her tilvejebragt en samtalemetode, der virker blandt og kan udøves af principielt ligestillede.

På engelsk kalder man overordnet denne form for udviklingssamtaler for ”peer group supervision”, men på dansk har vi ikke rigtig noget fasttømret udtryk for det samme. DFTI har valgt at navngive metoden ”Kollegial refleksion”, fordi vi lægger vægt på eftertanken og processen i metoden.

Formål på kort og langt sigt

Når man arbejder med kollegial refleksion drejer det sig på kort sigt om – med opmærksomhed og indlevelse, kritisk sans og responsvillighed – at understøtte hinandens refleksioner over egne aktuelle arbejdsopgaver. På langt sigt er formålet med metoden at hæve deltagernes faglige niveau, at udbygge kollegialiteten og at øge den faglige selvfølelse og personlige trivsel i arbejdet.

Den kollegiale samtales opbygning

Kollegiale refleksionssamtaler er bygget op af tre faser:

1. Den problembeskrivende (statiske) fase
2. Den perspektiverende (reflekterende) fase
3. Den handlingsorienterede (dynamiske) fase

Ved at bygge samtaler op på denne måde sikrer man sig, at der ikke overses noget og at grundlaget for refleksionen over et problem er til stede.

Før man kan komme i gang skal der dog gøres nogen indledende øvelser: Dels skal gruppen etableres, motivation og forventning skal afklares, tillidsgraden undersøges, ledelsens rolle defineres m.m. Dernæst er det frugtbart at bygge op via øvelsessamtaler for at indarbejde evnen til refleksion og at lytte til flere perspektiver og forståelsesmuligheder.

Form og indhold

Undervisningsformen er proces- og oplevelsesorienteret. Det vil sige, at det kursusprogram, vi udarbejder i samarbejde med arbejdspladsen, er vejledende. Rækkefølgen af temaerne vil kunne ændres undervejs, ligesom der vil kunne komme yderligere teori til. Vi prioriterer det højt, at undervisningen hænger tæt sammen med de situationer, vi sammen oplever under samtalerne.

Opstartsforløb

DFTI tilbyder at komme ud på arbejdspladsen og hjælpe personalegrupper i gang med kollegial refleksion. Hjælpen kan bestå af alt fra 1 til flere dages undervisning i metoden. F.eks.:

  • 1 temadag med 3 timers gennemgang af teori, metode, formål m.m. + 3 timers prøve-gruppesamtale for at komme i gang. Dagens præcise indhold sammensættes i samråd med den enkelte virksomhed og ud fra jeres specifikke behov.
  • Flere dages kursus – evt. fordelt på flere moduler. Her vil vi arbejde intensivt med træning i samtalen. Der vil hver dag være samtaler såvel i plenum som i arbejdsgrupper, hvor deltagerne arbejder på egen hånd ud fra den gennemgåede struktur. Alle forventes derfor at være åbne for at bidrage – med selvvalgte temaer, som samtalepartnere og som responsgivere.

EKSEMPEL PÅ 5-DAGES PROGRAM »

HENT EN GRATIS GUIDE TIL KOLLEGIAL REFLEKSION HER »
(Linket åbner en pdf-fil)

Bestil et kursus
Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld formularen nedenfor og klik Tilmeld.

Du vil herefter modtage en mail med link, som skal bekræftes, før vi kan tilmelde dig til nyhedsbrevet.Fakta
Alle vores kurser kan tilpasses til jeres behov:

Temaoplæg
F.eks. 2-3 timer til personale- og afdelingsmøder

Temadage
F.eks. 6 timer med en blanding af oplæg, undervisning og/eller træning til eksempelvis pædagogiske dage eller weekender

Kurser
Flere hele dage med et mere dybdega°ende forløb, der sigter mod at implementere det lærte i praksis – jo flere dage, jo mere praktisk træning!

Opfølgningsforløb
F.eks. efterfølgende supervision eller konsulentbistand til implementering af de nye kompetencer pa° hele arbejdspladsen.

Længere udviklingsforløb
En kombination af ovensta°ende for f.eks. kommuner, der vil have et generelt løft for f.eks. alle kommunens skoler

Kontakt os for at høre mere om muligheder og prissammensætning.

Købsvilkår »

Kontakt:
Dorte Jensen
Tlf. 2636 3176
dorte.jensen@dfti.dk