DFTI's blog om relationer


- en blog om "at være sig selv...sammen." Velkommen :-)


Blogoversigt

Børns reaktioner er altid meningsfulde

20-11-2023
Af Solveig Outsen, cand. psych. aut. og familieterapeut
Den oplevelsesorienterede familieterapi tager udgangspunkt i det, vi kalder et familiesyn. Det er en relationel forståelse af menneskers trivsel og udvikling med en overbevisning om, at mennesker – i alle aldre – har gode grunde bag deres adfærd og eventuelle psykiske symptomer.

Også i det terapeutiske rum er kærligheden drivkraften

15-08-2023
Af Svend O. Andersen, familie- og psykoterapeut, MPF.
Min erfaring er, at det magiske i terapi sker netop der, hvor vi kan få skabt rum eller forbindelser til kærlighedens vandring fra den ene til den anden. Kærligheden er ikke, som jeg forstår den, en bestemt følelse, men mere et rum eller en måde at være sammen på, hvor vi kan rumme alle de følelser, der er i vores relationer. Når det rum er skabt, sker der netop mere, end vi kan ane eller forstå.

DFTI's familiesyn

16-05-2023
Af Peter Schlichting Mortensen, cand. psych. aut., familie- og psykoterapeut MPF
Dansk Familieterapeutisk Institut er etableret ud fra en dyb overbevisning om potentialerne i menneskelige relationer. I denne sammenhæng har vi først og fremmest fokus på kærlighedsrelationerne i parforhold og familier. Principperne gælder i virkeligheden for alle forpligtende relationer vi indgår i. Kun intensiteten varierer.

Empati i supervision af psykoterapeuter

25-04-2022
Af Gerda Rasmussen, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF
Det er kendt for de fleste psykoterapeuter, at begrebet empati har stor betydning i det psykoterapeutiske arbejde. Ligeledes er empati en vigtig del af supervisionen, for her er der brug for supervisors evne til både at indleve sig i supervisanten og i supervisantens samspil med klienterne.

Supervisionsrummet skal beskyttes - for alles skyld

05-04-2022
Af Peter Schlichting Mortensen, cand. psych. aut., familieterapeut MPF, direktør og stifter af DFTI
Supervision sker i en kontekst omgivet af en række betydningsfulde faktorer. Det er for eksempel de kollegiale relationer, ledelsen samt den rammesætning og de vilkår, der gælder for arbejdspladsen. Disse forhold har alle betydning for, hvordan man som medarbejder trives og udfører sit arbejde, men de kan ikke indgå som emner i supervision.

Supervision er ikke noget man får - det er noget man tager

31-03-2022
Af Peter Schlichting Mortensen, cand. psych. aut., familieterapeut MPF, direktør og stifter af DFTI
Supervision sker i et samarbejde mellem en supervisor og en supervisand. Supervisor bærer den største del af ansvaret for at tiden bruges konstruktivt og fokuseret, mens supervisandens rolle er langt mindre belyst, om end den er af stor betydning for udbyttet af supervisionen. Det er supervisandens muligheder for at tage ansvar, som sættes i fokus i denne artikel.

Supervision som samlende fagpersonlig udvikling

17-03-2022
Af Peter Schlichting Mortensen, cand. psych. aut., familieterapeut MPF, direktør og stifter af DFTI
I denne artikel præsenteres supervision som en samlende fagpersonlig udviklingsaktivitet med tre primære og forbundne fokusområder: Sagen/faget, det personlige og det relationelle.

Coronatider

01-04-2020
Af Julie Maj Jakobsen, dramatiker
HIMLEN OVER KINA. Det er Coronatider i Danmark, og dramatikeren Julie Maj Jakobsen har delt denne meget personlige novelle i dagbogsstil med os. Det er en tekst, som vi tror at især mange børnefamilier vil kunne genkende sig selv i.

Hvad er supervision? - 3

27-03-2020
Af Peter Mortensen, cand. psych. aut., familieterapeut MPF, direktør og stifter af DFTI
DFTI har gennem mange år uddannet supervisorer, og jeg vil her beskrive nogle af de begreber og forståelser der er gennemgående for vores måde at arbejde med faget. Dette er tredje tekst i rækken og handler om de personlige og relationelle aspekter af arbejdet.

Hvad er supervision? - 2

09-03-2020
Af Peter Mortensen, cand. psych. aut., familieterapeut MPF, direktør og stifter af DFTI
DFTI har gennem mange år uddannet supervisorer, og jeg vil her beskrive nogle af de begreber og forståelser der er gennemgående for vores måde at arbejde med faget. Dette er anden tekst i rækken og handler om supervisorrollen.

Hvad er supervision? 1

24-02-2020
Af Peter Mortensen, cand. psych. aut., familieterapeut MPF, direktør og stifter af DFTI
DFTI har gennem mange år uddannet supervisorer, og jeg vil her beskrive nogle af de begreber og forståelser, der er gennemgående for vores måde at arbejde med faget. Denne første tekst handler om begrebet fagpersonlig supervison.

At være personlig

04-04-2019
Af Ruth Hansen, cand. psych., aut., specialist i psykoterapi og supervision, MPF og Peter Mortensen, cand. psych. aut., familieterapeut MPF. Begge er direktører og stiftere af DFTI
At være PERSONLIG og at være PRIVAT er to forskellige ting. Terapeutens private liv er i princippet uvedkommende for en terapeutisk samtale. At forholde sig personligt i løbet af samtalen kan derimod være både kontaktskabende og befordrende for familiens muligheder for at forholde sig mere personligt og direkte til hinanden.

Om nødvendigheden af supervision

04-03-2019
Af Peter Mortensen, cand. psych. aut., familieterapeut MPF, direktør og stifter af DFTI
Supervision tjener til at sikre kvaliteten i arbejdet set fra såvel institutionens som klientellets side. Det er samtidig et redskab til at imødekomme personalets behov for udvikling, inspiration, aflastning og egenomsorg.

Kærligheden er drivkraften

21-02-2019
Af Ruth Hansen, cand. psych., aut., specialist i psykoterapi og supervision, MPF, direktør og partner i DFTI
Vi betragter kærligheden, som den største drivkraft i livet. Den eksistentielle udfordring består i, om og hvordan vi tør lade den få plads. Hvilken åbning, vi møder andre med, er grobunden for, hvad der sker mellem mennesker.

Det terapeutiske rum

04-02-2019
Af Ruth Hansen, cand. psych., aut., specialist i psykoterapi og supervision, MPF, direktør og partner i DFTI
Grundlaget for terapi og det virksomme i terapi er først og fremmest at kunne skabe en bæredygtig kontakt med hver enkelt i rummet. Vi har brug for at blive mødt i en anerkendende atmosfære som den vi er og uden at blive vurderet for at få mod til at åbne for oplevelsen af utilstrækkelighed, sorg eller anden smerte.

Familieterapeutens forudsætninger

16-01-2019
Af Ruth Hansen, cand. psych., aut., specialist i psykoterapi og supervision, MPF og Peter Mortensen, cand. psych. aut., familieterapeut MPF. Begge er direktører og stiftere af DFTI
Familieterapeutens forudsætninger udgøres af en samvirkende række af faglige og metodiske færdigheder og en tilsvarende række af personlige træk, egenskaber og kvaliteter. Dette indlæg handler om begge aspekter.

At være autentisk

12-06-2018
Af Ruth Hansen, cand. psych., aut., specialist i psykoterapi og supervision, MPF og Peter Mortensen, cand. psych. aut., familieterapeut MPF. Begge er direktører og stiftere af DFTI
Autenticitet er et nøglebegreb i oplevelsesorienteret familieterapi. Det er på en og samme tid en kvalitet i samværet, som terapeuten tilstræber selv at stå for, og som hun forsøger at hjælpe familiemedlemmerne med at lukke op for.

Hvordan og hvornår inddrage børn i familieterapi?

09-05-2018
Af Ruth Hansen, cand. psych., aut., specialist i psykoterapi og supervision, MPF og Peter Mortensen, cand. psych. aut., familieterapeut MPF. Begge er direktører og stiftere af DFTI
Når familien kommer i terapi, er børnene allerede involverede i familiens liv og problemer, enten direkte eller mere indirekte. Nogle børn ved nøjagtig, hvad samtalen skal handle om, andre har kun en fornemmelse og sommetider bange anelser. Børn er meget forskellige med hensyn til, hvordan og hvor meget de selv fortæller.

Girl Powerrrr æder ægte styrke op i Paradise Hotel

09-04-2018
Af Solveig Outsen, cand. psych. aut. og familieterapeut
I denne tid vises 14. sæson af ungdoms-reality-serien Paradise Hotel. Temaet i sidste uge var Miss Paradise. En konkurrence, der forsøger at kalde det kvindekraft at smide tøjet for mænds bedømmelse, hvis bare man gør det med selvsikkerhed.

Hvorfor inddrage børn i familieterapi?

26-03-2018
Af Ruth Hansen, cand. psych., aut., specialist i psykoterapi og supervision, MPF og Peter Mortensen, cand. psych. aut., familieterapeut MPF. Begge er direktører og stiftere af DFTI
Det korte svar på spørgsmålet om, hvorfor det er en god ide, at børnene deltager i familieterapien, er, at det er en hjælp for alle parter: for børnene selv, for forældrene og for familieterapeuten. Læs her hvorfor »

Introduktion til gruppeledelse - hvorfor og hvordan?

27-02-2018
Af Peter Mortensen, cand. psych. aut., familieterapeut MPF, direktør og stifter af DFTI
Mange fagpersoner oplever i disse år krav om at fokusere mere på at arbejde med grupper. Det gør sig gældende på områder, hvor man har lang tradition for denne form for arbejde, men mange nye målgrupper og institutionstyper kommer til og stiller derved både brugere og medarbejdere over for nye udfordringer.

Supervision over for coaching

16-01-2018
Af Peter Mortensen, cand. psych. aut., familieterapeut MPF, direktør og stifter af DFTI
DFTI bliver jævnligt spurgt om hvordan vi ser på begrebet coaching. Hvordan ser vi det i relation til supervision? Og hvordan skelner vi mellem begreberne? For begge begreber gælder det, at der ikke findes entydige og alment vedtagne definitioner. Det følgende lille indlæg er et forsøg på at besvare disse spørgsmål og i øvrigt en invitation til en diskussion med henblik på nuancering og præcisering af begreberne.

Psykoterapi og misbrug

26-04-2017
Af Svend O. Andersen, familie- og psykoterapeut, MPF.
Den allervigtigste erfaring, jeg har gjort mig som terapeut, er, hvor essentielt det er at erkende sine egne afhængighedsmønstre. Da jeg opdagede, hvor dybt afhængig jeg var af at hjælpe mine klienter, måtte jeg også erkende, at jeg misbrugte dem i noget, jeg vil kalde min ’hjæpeafhængighed’.

Tal med børn og deres familier om sorgen

13-02-2017
Af Stina Krakau, lærer, konsulent, familie- og psykoterapeut MPF
Mange børn og unge i Danmark oplever sorg tidligt i livet. Disse børn og unge har i den grad brug for voksne omkring sig, som kan stå i modvinden, som kan lytte og række en tryg hånd ud. Med dette indlæg er det mit ønske at pege på, at det kan have stor værdi samtidig at række hånden ud til resten af familien.

Om at lytte

30-08-2016
Af Ruth Hansen, cand. psych., aut., specialist i psykoterapi og supervision, MPF, direktør og partner i DFTI
Der er forskel på at høre efter og at lytte. At lytte er en meget aktiv og involverende proces. Virkelig at høre, hvad der bliver sagt, rummer også at se og høre det usagte, det som siges mellem linjerne, og det som siges bag ordene.

Når viden bliver til kunnen

10-06-2016
Af Svend O. Andersen, familie- og psykoterapeut, MPF.
Om at arbejde relationsorienteret med unge misbrugere med psykiske lidelser – og om hvor vigtigt det er at slippe gamle mønstre for at kunne omsætte viden til praksis.

Relationskonkurrence og anerkendelses-suppe

29-04-2016
Af Lise Kramer Schmidt, lærer, supervisor, familie- og psykoterapeut MPF
Relationskompetence og anerkendelse er inden for pædagogiske fagområder og inden for ledelse blevet et helt centralt begreb – nærmest et modebegreb. Det sælges nu i metermål og forskellige glitter-indpakninger til såvel ledere som fagpersoner. Og i selvhjælpsbøger til forældre...

Hvad er relationskompetence?

04-03-2016
Af Peter Mortensen, cand. psych. aut., familieterapeut MPF, direktør og stifter af DFTI
I virkeligheden giver det mere mening at tale om relationelle kompetencer – i flertal. Der indgår nemlig en række basale færdigheder i begrebet, og de er alle relationelle. Det vil sige, de er i løbende udvikling som følge af de samspil og processer, de udfolder sig i.

Relationskompetencens essens 4

04-02-2016
Af Lise Kramer Schmidt, lærer, supervisor, familie- og psykoterapeut MPF
ET EKSEMPEL FRA HVERDAGENS PRAKSIS: Om at træde ud af egen stolthed og forfængelighed for at kunne mødes med et afmægtigt barn.

Relationskompetencens essens 3

14-01-2016
Af Lise Kramer Schmidt, lærer, supervisor, familie- og psykoterapeut MPF
ET EKSEMPEL FRA HVERDAGENS PRAKSIS: Om at bruge tvivlen som kompas - historien om en 3. klasse, en trækbrønd og en lærer, som kom i tvivl.

Relationskompetencens essens 2

07-01-2016
Af Stina Krakau, lærer, konsulent, familie- og psykoterapeut MPF
ET EKSEMPEL FRA HVERDAGENS PRAKSIS: Om drengen Henrik, der er blevet voldsomt vred på en af sine klassekammerater.

Relationskompetencens essens 1

03-12-2015
Af Naja Schlichting, lærer og familie- og psykoterapeut
ET EKSEMPEL FRA HVERDAGENS PRAKSIS: Om Sebastian - klassens nye dreng, der opfører sig både provokerende og grænsesøgende.

Ud af misbrug - ind i relationer

20-11-2015
Af Svend O. Andersen, familie- og psykoterapeut, MPF.
Når jeg på min faglige vej møder folk, der vil UD af et misbrug, ved de ofte meget lidt eller slet intet om, hvad de vil IND i…

Relationskompetence og inklusion

06-11-2015
Af Kurt Rasmussen, socialpædagog, familie- og psykoterapeut MPF.
Hvis en lærer eller pædagog har relationskompetence og derudover kan alt det andet, der hører med til faget, ja så er man en god lærer eller pædagog og kan selvsagt meget. Men selvfølgelig er der også noget, man ikke kan.

Relationskompetence - om dig, mig og relationen...

01-09-2015
Af Kurt Rasmussen, socialpædagog, familie- og psykoterapeut MPF.
Når jeg har det godt, og når jeg er sammen med socialt kompetente børn, hvis integritet er intakt, er det let at praktisere relationskompetence. Det kommer nærmest helt af sig selv. Problemet er, hvad skal jeg stille op med Philip, når han slår Sara?

Den sammenbragte familie: Når vores møder jeres

06-05-2015
Af Peter Mortensen, cand. psych. aut., familieterapeut MPF, direktør og stifter af DFTI
Beslutningen om at flytte sammen tages nogle gange i forelskelsens urealistiske tro på, at kærligheden overvinder alt, og at det hele nok skal gå, når vi først er der. Sådan går det sjældent...

Den sammenbragte familie: FamiliElastik

09-03-2015
Af Peter Mortensen, cand. psych. aut., familieterapeut MPF, direktør og stifter af DFTI
Mange drømmer om og ønsker et dagligt samliv med en fælles hverdag og et nyt sammenbragt familieliv. Men hvordan tackler man bedst de udfordringer, der opstår, når en ny sammenbragt familie er flyttet sammen? Det er starten på det liv, der er i fokus i dette indlæg.

Den sammenbragte familie: Introduktionen af en ny partner for børnene

03-02-2015
Af Peter Mortensen, cand. psych. aut., familieterapeut MPF, direktør og stifter af DFTI
Hvornår er det bedst at introducere en ny partner for sine børn, og hvordan griber man det bedst an?

Når børne- og voksenperspektivet kolliderer

23-01-2015
Af Gerda Rasmussen, familieterapeut MPF, socialrådgiver og Solveig Outsen, familieterapeut, psykolog
- om pædagogens arbejde med børn og forældre under skilsmissen. Det er en helt almindelig hverdagsbegivenhed i børnehaver og SFO'er, at forældre til institutionens børn bliver skilt. Som pædagog er man sat i verden for børnenes skyld og tager derfor helt naturligt børneperspektivet:

Inklusion: Det vigtige samarbejde

19-01-2015
Af Lise Kramer Schmidt, lærer, supervisor, familie- og psykoterapeut MPF
Inklusion i folkeskolen har de sidste år været meget omdiskuteret og debatteret. Dog ikke altid lige konstruktivt og med fokus på, hvordan vi løser udfordringen. I dette indlæg sættes der fokus på samarbejdet - på tværs af teams, supervision og forældre.

Inklusion: Tænd kontakten og skru' ned for disciplinen

13-01-2015
Af Lise Kramer Schmidt, lærer, supervisor, familie- og psykoterapeut MPF
Inklusion i folkeskolen har de sidste år været meget omdiskuteret og debatteret. Dog ikke altid lige konstruktivt og med fokus på, hvordan vi løser udfordringen. Her er nogle af mine tanker om, hvad vi bør have fokus på for at lykkes med inklusion.

Den sammenbragte familie: Begyndelsen på et nyt parforhold

05-01-2015
Af Peter Mortensen, cand. psych. aut., familieterapeut MPF, direktør og stifter af DFTI
Af Peter Mortensen: Efter en skilsmisse bliver det som regel på et tidspunkt igen muligt at tænke på et nyt, forpligtende og langt forhold....

10 råd om julefred

18-12-2014
Af Ruth Hansen, cand. psych., aut., specialist i psykoterapi og supervision, MPF, direktør og partner i DFTI
Af Ruth Hansen: 1. Sig hvad du glæder dig til. 2. Lad værten bestemme. 3. Tak nej. 4. Drop kunstig hygge...

Den sammenbragte familie: Mellemspillet før et nyt samliv

10-12-2014
Af Peter Mortensen, cand. psych. aut., familieterapeut MPF, direktør og stifter af DFTI
Af Peter Mortensen: Hvornår er det rigtigt at starte et nyt forhold efter en skilsmisse, og hvornår er det rigtigst at involvere børnene i det? Det spørgsmål fylder for mange skilte, og der er gjort mange, unødvendige og dyrekøbte erfaringer med sammenbragte familier.

Sammenbragte familier bygger på tab

05-12-2014
Af Peter Mortensen, cand. psych. aut., familieterapeut MPF, direktør og stifter af DFTI
Af Peter Mortensen: Familielivet har mange former i dagens Danmark. Den høje skilsmisseprocent betyder, at rigtig mange børn og voksne oplever familiers opløsning og dannelsen af nye familiestrukturer...

Familieterapi er andet og mere end konfliktmægling

01-12-2014
Af Ruth Hansen, cand. psych., aut., specialist i psykoterapi og supervision, MPF, direktør og partner i DFTI.
Af Ruth Hansen: Vi har mange gode erfaringer med konfliktmægling i forskellige sammenhænge, men et familieterapeutisk rum kræver mere end viden om og erfaring med konfliktmægling...

5 gode råd:
Hjælp børnene efter skilsmissen

30-11-2014
Af Ruth Hansen, cand. psych., aut., specialist i psykoterapi og supervision, MPF og Peter Mortensen, cand. psych. aut., familieterapeut MPF. Begge er direktører og stiftere af DFTI
Af Ruth Hansen og Peter Mortensen: I forbindelse med TV-programmer "Stop nu krigen, mor og far" blev vi spurgt om gode råd til, hvordan man kan hjælpe sine børn efter en skilsmisse.
Download, læs eller print artikler, materialer og tekster skrevet om og af DFTI...

F.eks om:
- DFTI's grundsyn på mennesker og terapi
- DFTI's syn på familien ud fra en en dyb overbevisning om potentialerne i menneskelige relationer
- Tekster om børn, familie, terapi og pædagogik
- Tekster om supervision samt en beskrivelse af DFTI's metode til "kollegial refleksion"
Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld formularen nedenfor og klik Tilmeld.

Du vil herefter modtage en mail med link, som skal bekræftes, før vi kan tilmelde dig til nyhedsbrevet.Kategorier
Bag om bloggen
1. december 2014:

DFTI har valgt at lancere en blog, fordi vi gennem længere tid har haft et ønske om at skabe et rum, hvor vi kan dele vores viden, tanker, overvejelser og ideer.

Skribenterne vil være stifterne af DFTI, Ruth Hansen og Peter Mortensen, samt DFTI’s undervisere, konsulenter og andre med tilknytning til Instituttet.

Vi har valgt bloggen som medie på grund af dens frie rammer:

  • Her er plads til store og små emner
  • Her er plads til lange, dybdegående og korte, lette indlæg
  • Her er plads til forankret viden og til nytænkning
  • Her kan du gå på opdagelse og måske finde ny inspiration til det, du selv går og laver

Og fællesnævneren, der vil binde
alle emnerne sammen:

"AT VÆRE SIG SELV...SAMMEN."
- Om relationer mellem mennesker.

Vi håber, du vil have lyst til at læse med, og du er meget velkommen til at skrive en kommentar eller dele indlæggene i dit netværk, så bloggen ikke blot bliver et “rum” her hos DFTI, men et “åbent og levende rum” for alle, der har lyst til at være med.

God læselyst :-)

Mange hilsner fra os alle hos
Dansk Familieterapeutisk Institut