Åben klinik

- et tilbud om gratis, anonym rådgivning eller terapi til familier eller enkeltpersoner

Hvad er åben klinik?

DFTI’s åbne klinik er et tilbud om gratis, anonym rådgivning eller terapi i forbindelse med uddannelsen i familieterapi.

Hvorfor en åben klinik?

Fra DFTI’s side er klinikken en meget vigtig del af uddannelsen. Det er herigennem de studerende kan få mulighed for at øve sig på de praktiske færdigheder der skal til for at blive en god rådgiver og terapeut. Samtalerne sker under direkte vejledning af underviseren, og giver mulighed for, at den studerende mere præcist får øje på sine færdigheder og behov for at lære mere. Herudover er klinikken udtryk for vores ønske om at lade andre få mulighed for at drage nytte af den viden vi har om familier, kommunikation, konfliktløsning og samspil såvel mellem voksne, som mellem voksne og børn.

Hvem kan benytte tilbuddet?

Tilbuddet gælder i princippet alle.
Som et familieterapeutisk institut lægger vi stor vægt på, at mennesker som ønsker at bruge os kommer sammen med det eller de mennesker, som i denne sammenhæng betyder mest for dem. Det kan være partneren, børn, søskende, forældre, nære venner eller kollegaer.

Vores tilbud gælder også enlige. Det vil også her være en fordel for udbyttet af samtalerne, hvis du som enlig medbringer en nærtstående som kender til din situation, eller som du har ønske eller håb om vil kunne være til hjælp for dig.

Hvordan laver vi en aftale om samtale?

For hvert uddannelseshold er der en kontaktperson. Denne person passer kalenderen for det pågældende hold, og står for at lave de konkrete aftaler om samtalerne. Du/ I vil her kunne få yderligere oplysninger om, hvordan det praktisk finder sted – adresse, mødetidspunkt, samtalens ca. varighed og hvad du i øvrigt måtte have spørgsmål om. Se liste over kontaktpersoner i menuen til venstre.

Der føres ikke journaler eller anden form for registrering i forbindelse med samtalerne. DFTI skal bare bruge et navn og et telefonnummer eller en mailadresse så det er muligt at komme i kontakt. Disse oplysninger slettes efter endt forløb. De studerende på uddannelserne er alle faguddannede, og har med deres underskrift bekræftet at de forstår og respekterer tavshedspligt i forbindelse med disse samtaler.

Hvad kan vi forvente af samtalerne?

I kan forvente at blive mødt med en åben, interesseret, respektfuld og engageret indstilling. Vi ønsker at skabe plads til at I kan fremlægge og tale med hinanden og med os om de vanskeligheder og overvejelser I er optaget af.

Erfaringerne gennem 30 års arbejde med denne arbejdsform har vist os, at alene det at beslutte at komme til samtale, velvidende at det sker foran en gruppe studerende, viser en meget stor parathed til at komme videre. Det betyder at vi ofte ser lettelse, nye perspektiver og ofte konkrete handlemuligheder hos de som kommer. Vi ser det som vores opgave at være åbne og meddelsomme i forhold til de iagttagelser og forståelse vi kommer frem til sammen med jer, således at I i samtalen også ved, hvordan vi som fagpersoner ser på jeres situation.

Hvordan foregår det i praksis?

Efter at have lavet aftalen med holdets kontaktperson ankommer I til den aftalte tid, hvor den studerende der skal tale med jer tager imod. Vi byder på en kop kaffe, the eller lignende mens der lige er tid til at blive klar. Her gennemgår vi kort igen hvordan samtalens rammer er, og den underviser der står for dagen kommer og hilser på.

Samtalen sker i undervisningslokalet, under overværelse af de studerende. De sidder i en kreds omkring jer som har samtalen, men spiller ikke nogen aktiv rolle i samtalen. Mange bliver nervøse ved tanken om denne situation. Det er vores erfaring at forestillingerne er værre end oplevelsen når først man er der. De fleste beskriver at det føles som en ramme af opmærksomhed og indlevelse og at fokus samler sig om en selv og den man taler med.

Underviseren som har det overordnede ansvar for samtalerne indgår i samarbejde med den studerende, således at de undervejs i samtalen taler om hvad der sker, hvordan man bedst kommer videre i snakken, hvilke perspektiver det er vigtigt at have for øje. Dette foregår mens familien overværer det, og i et almindeligt dagligdags sprog.

Hos DFTI sætter vi stor pris på at børn er med til samtalerne. Det er en stor hjælp for os at I vil komme, og jo flere involverede vi har mulighed for at tale med jo bedre chancer har vi for at være til hjælp. Efter samtalen – som typisk varer op mod halvanden time – følges I ud af den studerende, og der laves aftale om den opfølgende telefonsamtale, hvor vi gerne vil høre hvordan samtalen oplevedes på afstand, og om I ønsker at komme til en yderligere samtale. En eller flere efterfølgende samtaler vil oftest lægges så de følger holdets undervisningsplan, således at I kommer til et hold som kender forløbet hidtil.

Hvis du har spørgsmål, du ikke fik svar på i ovenstående, er du velkommen til at kontakte os på:
Tlf. 7217 0765
Mail: kontakt@dfti.dk.


Familieterapeut / parterapeut / psykoterapeut
Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld formularen nedenfor og klik Tilmeld.

Du vil herefter modtage en mail med link, som skal bekræftes, før vi kan tilmelde dig til nyhedsbrevet.Holdstart
Aarhus: Studiestart foråret 2025

København: Studiestart 24. juni 2024

ANSØGNING »

GRATIS INFORMATIONSMØDER »
Studiebeskrivelse
Fakta
Uddannelsen varer 4 år med 27 studiedage pr. år

PROGRAMMER
IGANGVÆRENDE PROGRAM AARHUS (datoer) »
7 weekendmoduler (fre-søn), 2 blandede moduler

PROGRAM KØBENHAVN (datoer) »
7 weekendmoduler (fre-søn), 2 hverdagsmoduler

-----------------------------------------------------------------

Der er 10% prisnedsættelse på basisåret

BEMÆRK:
Nedenstående priser dækker udgiften til kost og ophold for den studerende samt dennes partner og familie på uddannelsens parweekend på 2. år og familiedage på 3. og 4. år.

PRISER 2024 - eksternat
Pris 1. år (basisår), rabat er fratrukket kr. 53.500
Pris pr. år for 2., 3. og 4. år: kr. 59.400

BEMÆRK: Frokost er IKKE inkluderet i prisen. Ovenstående er 2024-priser.

-----------------------------------------------------------------

SE MERE OM PRISER »


ANSØGNING »

FAKTA
Hvis du gerne vil gøre brug af vores åbne klinik, kan du tage kontakt til vores igangværende hold:

KONTAKTPERSONER »

Kender du nogen i dit netværk, der måske kunne tænke sig at benytte vores åbne klinik?
Du kan sende dem linket til denne side eller downloade og printe beskrivelsen eller hænge opslaget op:

Åben klinik - download til opslagstavlen »