Parweekender og familiedage

Om parweekenden på familieterapeutuddannelsens 2. år:

Som en del af undervisningsprogrammet på familieterapeutuddannelsens 2. år har vi en parweekend, hvor de studerende forventes at invitere deres ægtefælle, kæreste eller en anden voksen, betydningsfuld person i deres liv. I disse weekender arbejdes med samtaler, øvelser og oplæg med udgangspunkt i deltagernes liv med hinanden.

Uddannelsesafgiften dækker både kost og logi på parweekenden for begge deltagere.Om familiedagene på uddannelsens 3. og 4. år:

På 3. og 4. året afholdes familiedage, som er 3 internatdage, hvor de studerendes familier deltager. Sigtet med familiedagene er at vise familierne, hvordan vi arbejder og at give mulighed for at familierne kan få inspiration og hjælp til at komme videre med de små eller store vanskeligheder, som de oplever i hverdagen. Endelig rummer dagene også en masse socialt samvær for alle aldersgrupper.

Uddannelsesafgiften dækker både kost og logi på familiedagene for både den studerende og dennes egen familie.

Læs mere om familiedagene her »