Tidligere studerende siger:

DFTI startede i 2016 en undersøgelse blandt tidligere studerende. 147 personer blev spurgt og 54 har svaret. Vi vil fremover opdatere undersøgelsens resultater løbende. Under undersøgelsens resultater, kan du desuden læse udtalelser om uddannelsen fra tidligere studerende.
Opdateret november 2016:

Hvorfor valgte du Familieterapeutuddannelsen hos DFTI?

Opsummering af svarene:
Langt de fleste svarer, at det enten er for personlig udvikling (61,1%) og/eller for udvikling af faglige kompetencer i forhold til et nuværende (44,4%) og/eller fremtidigt job (61,1%). 38,9% ønsker en privat praksis som terapeut, som de kan leve helt eller delvist af. (Respondenterne kunne vælge flere svar.)

Svar:
 • Personlig udvikling: 61,1%
 • Udvikling af faglige kompetencer med henblik på mit nuværende job: 44,4%
 • Udvikling af faglige kompetencer for at få nyt job: 61,1%
 • For at leve som privatpraktiserende terapeut: 14,8%
 • For at være deltids-privatpraktiserende terapeut: 24,1%
 • Det var min leders ønske: 3,7%
 • Andet: 5,6%

Hvilke ændringer (hvis nogen) har din uddannelse medført i din jobsituation?

Opsummering af svarene:
De fleste af dem, der har svaret, har enten fået nyt job, hvor de bruger uddannelsen (40,7%), har samme job, men fået nye opgaver og evt. lønforhøjelse (29,6%) eller har startet egen praksis (24,1%). For 16,7% er jobsituationen uændret. (Respondenterne kunne vælge flere svar.)

Svar:
 • Min jobsituation er uændret: 16,7%
 • Jeg har samme job, men nye opgaver: 11,1%
 • Jeg har samme job, nye opgaver og fået lønforhøjelse: 18,5%
 • Jeg har fået nyt job, hvor jeg bruger min uddannelse: 40,7%
 • Jeg har fået nyt job, hvor jeg ikke bruger min uddannelse: 0%
 • Jeg har startet egen praksis (lever af det helt eller delvist): 24,1%
 • Jeg har fået lederansvar: 7,4%
 • Andet: 3,7%


---------------------------

Søren Johan Nielsen, uddannet familie- og psykoterapeut i 2014:

Søren er blevet interviewet af Psykoterapeutforeningen om sin ansættelse som lærer og psykoterapeut på Kragelund Efterskole:

Når man er uddannet psykoterapeut, er det ikke kun en profession, man bliver forandret som menneske, og Søren siger, at han i dag oplever og kender sig selv bedre end før, og det er en stor hjælp i mødet med andre menneskers problemer.

"At kunne skelne mellem, hvad der har med mig at gøre, er vigtigt for at kunne give en brugbar hjælp til selvhjælp. Jeg skal ikke blot løse problemer, men i højere grad medvirke til en personlig forståelse og erkendelse hos eleven, så han/hun kan handle godt og kærligt i fremtiden også efter opholdet på Kragelund Efterskole ”

Læs hele interviewet med Søren Johan Nielsen på Psykoterapeutforeningens hjemmeside her: En unik og værdifuld position »

----------

Anne Rosenvold, uddannet familie- og psykoterapeut fra DFTI i 2012:


"Det særlige ved uddannelsen er, at den er oplevelsesorienteret. At man gør det lige nu og her, mens det sker. Det særlige er at vedblive at kigge på dynamikken – på det der foregår imellem mennesker. Ikke at fokusere på en person og på det problem, der måtte være, men mere på dynamikken i gruppen."

Læs hele interviewet med Anne Rosenvold her: Jeg har lært at se mit liv i farver »

----------

Birgitte Sloth, uddannet familie- og psykoterapeut fra DFTI i 2012:


"I forhold til det ledelsesmæssige så er en af de store styrker, jeg synes jeg har fået, at kunne sidde i en gruppe hvis og når der er konflikt mellem et par stykker. Det ville jeg have syntes var svært, hvis jeg ikke havde fået redskabet til at håndtere konflikten. Hvordan skal jeg få os gelejdet igennem uden at tage parti eller uden at nogen synes de går derfra med ikke at være blevet hørt? Det synes jeg godt nok er en stor gave at have fået! At kunne løse konflikterne så alle kan gå derfra uden at føle sig tabt. Det at kunne få øje på og intervenere i de samspil der er i gang i personalegruppen, så alle kan være i det – der synes jeg uddannelsen er guld værd."

Læs hele interviewet med Birgitte Sloth her: En mere personlig leder »

----------

Anne Qvist, uddannet familie- og psykoterapeut fra DFTI i 2012.

Anne er blevet interviewet af Psykoterapeutforeningen om sin ansættelse som familieterapeut på Snekkersten Skole:

"Som familieterapeut MPF er Anne Qvist uddannet til at håndtere de problemer, der opstår i familien, og derfor arbejder hun med hele familien. Hun er uddannet til at have fokus på relationerne og arbejder oplevelsesorienteret. Får man fx øje på konflikten eller måden, vi taler om og til hinanden på, mens det sker, er det nemmere at lære af, og derved kan man ændre på sin egen ageren. Som grundregel er det altid den voksne i forældre-barn-relationen, der har ansvaret for relationen."

Læs hele interviewet med Anne Qvist på Psykoterapeutforeningens hjemmeside her: Vi kan sikre elevernes trivsel med en tidlig indsats »