kurser

Herunder har vi samlet alle DFTI's kurser - inddelt i overordnede emner.

Se en samlet oversigt over de kurser, du kan tilmelde dig hos os: Åbne kurser.

Ønsker du et kursus, temadag eller oplæg afholdt direkte på din arbejdsplads?
Lad dig inspirere her: Bestil et kursus.OM FAMILIE, PARFORHOLD OG BØRN:Konflikthåndtering...
...OG MÆGLING I SKILSMISSESAGER

Få inspiration til at hjælpe til at skilsmisser ikke resulterer i langvarig krig mellem forældrene, med store omkostninger til følge.


Temadagen(e) kan bestilles hjem til arbejdspladsen
Når mor og far skal skilles
- i samarbejde med COK

3-dages kursus for lærere, pædagoger m.fl. om at kunne tage de nødvendige og til tider vanskelige samtaler med både børn og forældre i en skilsmissesituation.Kurset kan bestilles hjem til arbejdspladsen
Samtaler med skilsmisse...
...FORÆLDRE I FASTLÅSTE KONFLIKTER
- i samarbejde med COK

På dette 7-dages kursus vil du blive bedre rustet til at have bæredygtige samtaler med skilsmissefamilier i fastlåste konflikter.Kurset kan også bestilles hjem til arb.pladsen
NY LÆRER
Supervisions- og mentorforløb for nye lærere.

Fokus på bl.a.:
- fagpersonlighed og relationskompetence
- nyuddannede læreres udfordringer
- undgå udbrændthed.
- styrk fastholdelsen af nye lærere

Næste gruppestart:
København den 14. januar 2019
- i samarbejde med COK

4-dages kursus for faggrupper, der arbejder med børn i udsatte livssituationer.

Tid og sted:
VI HAR IKKE PT. SAT DATOER OG STED PÅ NÆSTE KURSUS.
Kurset kan også bestilles hjem til arb.pladsen
Inklusionsvejledning
3-dages praksisorienterede kursus: Nyere forskning peger på relationens helt afgørende betydning for vellykket inklusion. Dette kursus sigter mod at udvikle dine fagpersonlige kompetencer og dit fagpersonlige lederskab i arbejdet med vejledning og inklusion.
Kurset kan bestilles hjem til arbejdspladsen
Konflikthåndtering
Kursus til daginstitutioner, fritidsklubber og skoler, der ønsker at udvikle og arbejde med medarbejdernes måde at håndtere konflikter på. Få grundlæggende viden om konfliktforståelse og konkrete, anvendelige redskaber og handlemuligheder til håndtering af konflikter i arbejdet med børn, unge og forældreKurset kan bestilles hjem til arbejdspladsen
Relationskompetence i...
Relationskompetence i praksis: Kursus for mennesker, som arbejder med børn, unge og forældre.

Få grundlæggende viden om at arbejde med relationer på en professionel og autentisk måde. Kurset giver dig konkrete, anvendelige redskaber, og der tages udgangspunkt i kursisternes praksiserfaringer fra arbejdet.

Kurset kan bestilles hjem til arbejdspladsen
Til pædagoger og daginstitutioner: DFTI tilbyder udviklingsforløb og temadage med fokus på anerkendende relationer til børn.

Et udviklingsforløb kan sammensættes på flere måde alt efter institutionens specifikke behov. Indholdet fastlægges altid i samarbejde med den enkelte institution.


Kurset kan bestilles hjem til arbejdspladsen
Professionelt familiearbejde
På dette kursus fokuserer vi på, hvordan man kan overskue at være sammen med hele familien på en konstruktiv måde i et evt. familiemæssigt kaos.

Det henvender sig til et stort udsnit af fagfolk, som f.eks. lærere, pædagoger, socialrådgivere m.fl. - dvs. alle, der har eller kan have kontakt med hele familien igennem samtaler, rådgivning eller terapi.


Kurset kan bestilles hjem til arbejdspladsen
3-dageskursus om familiekonsulentens relationsarbejde med ny inspiration til at håndtere hverdagens problematikker.

Kurset har fokus på kontaktens betydning og omfatter bl.a. menneskesyn og værdier, intervention i familien, samtaler med børn og træning/øvelse med udgangspunkt i kursisternes medbragte sager.

Kurset kan bestilles hjem til arbejdspladsen
kurser for mennesker...
...der arbejder med mennesker

OM LEDELSE OG SAMARBEJDE:6-dages kursus fordelt på 3 moduler + 2x3 timers supervision. Dette kursusforløb henvender sig til dig, der arbejder eller skal arbejde med gruppetilbud. Kurset giver en grundig indføring i gruppemetoder såvel teoretisk som praktisk.

Kursusstart ODENSE:
29. oktober 2018
.
Kurset kan også bestilles hjem til arb.pladsen
Kollegial refleksion
Kollegial refleksion er et supplement til supervision og er en metode, der gennem samtaler blandt kolleger systematisk træner deres evne til selvrefleksion, sparring og udveksling af respons.

Få et kursus i metoden, så du og dine kolleger bliver bedre til at understøtte hinandens refleksioner over aktuelle arbejdsopgaver, hæve deltagernes faglige niveau, udbygge kollegialiteten og øge den faglige selvfølelse og personlige trivsel i arbejdet.
kurser for mennesker...
...der arbejder med relationer
At være sig selv...sammen
Nogen siger det på den måde, at medarbejdere som udgangspunkt udfører det arbejde de skal ifølge jobbeskrivelsen. Men medarbejderens engagement, det som bl.a. skaber udvikling og kvalitet, det skal ledelsen gøre sig fortjent til. Det kommer ikke af sig selv.
Kurset kan bestilles hjem til arbejdspladsen


Formålet med kurset er, at kursusdeltageren trænes i at facilitere en samtale, i at holde kontakten og i evnen til at være i processen, således at vækstbetingelser for et ligeværdigt møde og en dialog kan skabes.

Kurset kan bestilles hjem til arbejdspladsen

EFTERUDDANNELSE / SPECIALISTKURSER:Kursus for psykologer og psykoterapeuter.
Få tillid og inspiration til at kunne arbejde med klienters seksualitet. Vi sætter fokus på, hvordan man skaber de bedste betingelser for, at emnet kan berøres i det terapeutiske rum, herunder terapeutens væren, og vi vil præsentere begreber og kategorier, som kan være meningsfulde og begribelige at anvende som sprog i arbejdet med temaet.

Kurset kan bestilles hjem til arbejdspladsen
Vil du vedligeholde og udvikle de færdigheder, du har opnået gennem din supervisoruddannelse?

Vi opretter løbende nye hold. Tilmeld dig allerede nu, hvis du vil have besked, når næste hold oprettes. Din tilmelding er ikke bindende.

Tid og sted
4 x 2 dage
Århus eller København
Grupperne henvender sig til psykologer og terapeuter og herunder også de, der er i gang med terapeutisk efteruddannelse. Formålet med egenterapien er at udvikle sig professionelt som terapeut.

Tid og sted
København eller Jylland. Vi opretter løbende nye hold. Tilmeld dig nu og få besked, når næste hold oprettes. Din tilmelding er ikke bindende.
Relationer i misbrugsarbejde
Kurset giver deltagerne den sidste nye viden indenfor misbrug og neuropsykologi. Du lærer samtidig dig selv bedre at kende i kontakten med misbrugeren og får helt nye faglige perspektiver på behandlingsarbejdet.
Kurset kan bestilles hjem til arbejdspladsen
F.eks. 3 x 3 dage