Kernekompetencer i DFTI's konsulentafdeling

Vi har udpeget 8 kernekompetencer, der kendetegner vore konsulenter, og som afspejler sig i måden vi løser konsulentopgaver.
DFTI’s konsulentafdeling er en central del af virksomheden. Gennem den har vi mulighed for at imødekomme arbejdspladsers og institutioners ønsker om at inddrage vore kompetencer i udviklingen af institutionens faglighed.

Det er typisk i form af supervision, temakurser eller egentlige uddannelsesforløb, vi tilrettelægger som arbejdspladskurser i samarbejde med kunden.

En anden central ydelse er, at vi regelmæssigt udfører det vi kalder gruppeeftersyn, eller udviklingsforløb i forhold til samarbejdsklima, trivsel og engagement i personalegrupper.

Derudover giver konsulentafdelingen os mulighed for at udbyde kurser og andre ydelser vi finder inspirerende og relevante ud over vores uddannelser i familieterapi og supervision.

Herunder kan du læse en kort sammenfatning af vores centrale værdier og kernekompetencer.


DFTI’s 8 KERNEKOMPETENCER


Hos DFTI arbejder vi oplevelsesorienteret.

Oplevelser skabes gennem gensidig involvering, aktualitet og kobling til kundens aktuelle arbejdsliv. Ved at gøre det, forankres det faglige indhold på flere måder end ved mere traditionel formidling eller undervisning. For kunderne betyder det, at vejen fra kursus til praksis-hverdag er kort og direkte.

Vi har udpeget 8 kernekompetencer, der kendetegner vore konsulenter, og som afspejler sig i måden vi løser konsulentopgaver. Disse kompetencer ligger uden om det specifikke indhold, vi er forpligtede til at levere, ud fra aftalen med kunden. Det er det ekstra, der følger med og som sikrer, at hver opgave løses på sin egen måde tilpasset situationen, institutionen og deltagerne.

De 8 kernekompetencer er knyttet til hvert sit begreb som beskrevet herunder:

KONTAKT
Kontakt er den centrale forudsætning for udvikling og forandring. Kontakt indebærer gensidighed – det går begge veje. Man skal være i kontakt med sig selv, for at kunne indgå i kontakt med andre. Vi arbejder både med vore egne forudsætninger og med at være tilgængelige for kontakt med andre, og vi ved, at det er vores ansvar at arbejde med vores egen kontaktmæssige fleksibilitet.

RELATIONER
Vores tilgang er inspireret af viden om familieliv og familieterapi. Derfra kender vi potentialerne, der ligger i nære og forpligtende relationer. Både de iboende udfordringer og besværligheder og mulighederne for vækst og udvikling. Vi tænker relationelt og vil derfor altid lede efter mening og sammenhænge, for at kunne forstå og forholde os til de mennesker, vi møder. Det er samspillet og dynamikkerne mellem mennesker, der er vores vigtigste kilde til forståelse og forandring.

GRUPPEDYNAMIKKER
Samspil sker også i grupper. De er af mindre eksistentiel betydning end i familier, men er grundlæggende ikke forskellige fra dem. Også i grupper skal man finde ud af være sig selv – sammen med andre. Alle grupper har indbyrdes mønstre, dynamikker og kvaliteter. Vi har opmærksomhed på, om de aktuelt er fremmende, for det vi skal lave sammen, eller om der sker noget i dynamikken, som er med til at bremse den indlæring eller den udvikling, vi skal hjælpe med at fremme. Vi taler åbent om dynamikkerne og kan arbejde med at gøre dem mere udviklende.

PROCESFORESTÅELSE
Vi bruger begrebet i to betydninger. Den ene er, at vi arbejder fleksibelt – vi afstemmer efter det liv, der opstår på dagen, og justerer både form og indhold, så det bedst muligt matcher det aktuelle behov og den energi, gruppen har.

Den anden betydning er vores forståelse for mellemmenneskelige dynamikker – eller samspilsprocesser. Det er det, vi bruger til at bevidstgøre, hvordan alle bidrager til en relation på hver deres måde. En person kan aldrig have det fulde ansvar alene, og jo flere der opdager deres eget bidrag, jo flere kan hjælpe til en forandring.

KONFLIKTFORLØSNING
Vi er optagede af, at konflikter ikke er noget, der skal undgås. Konflikter findes og skal forløses, fordi de rummer tilbageholdt og frustreret energi, der ikke kan komme til at blive omsat. I og med at konfliktstoffet forløses, frisættes energien og kan bringes tilbage til gruppen eller opgaven.
Konflikter behøver hverken at forstyrre, true eller ødelægge relationer, tværtimod har de potentiale til at styrke både relationer, indbyrdes forståelse og selvindsigt.

AUTENCITET
Vi udfolder vore kompetencer – gør det vi siger, og vægter troværdighed og ærlighed højt. Det betyder, at vi er åbne om vore perspektiver, vores tvivl og de mellemregninger, der hører til at afklare vanskelige spørgsmål. Vores kommunikation med kunderne vil være klar, nuanceret og personlig.

Det gælder også i forhold til at modtage både anerkendende og kritiske tilbagemeldinger på vores arbejde, både under og efter leverancerne. Vi betragter arbejdssituationen som en mulighed for læring for både os og kunderne.

TRANSPARENS
Vi mener, at både vi selv og dem vi arbejder med skal vide, hvorfor vi gør, som vi gør. Hvad vi tænker undervejs, hvilke motiver vi har, hvorfor vi laver programmerne, som vi gør. Det gælder særligt, når vi intervenerer i processer, giver tilbagemeldinger og udfordrer deltagere. Det skal tjene et formål, som det er muligt at beskrive for alle.

Alle kommunikationer og forhandlinger op til og undervejs i en opgaveløsning er tydelige, og vi tager gerne imod input og meget gerne det, som kan udfordre eller supplere det, vi selv har tænkt.

AKTUALITET
Nuet har sin egen kraft, og vi søger altid at finde aktualitet i arbejdet, fordi det skaber en fælles virkelighed på kurset. Det oplevelses-orienterede skabes ved, at vi sammen arbejder med noget, som er genkendeligt og aktuelt for deltagerne. De emner deltagerne bringer på banen er mere virkelighedsnære end konstruerede eksempler, som konsulenter har med hjemmefra. Vi er parate til at gå ind i den virkelighed deltagerne er i, og som de søger inspiration til.


DANSK FAMILIETERAPEUTISK INSTITUT – DFTI


DFTI bygger på en humanistisk-eksistentialistisk teoridannelse og har fokus på relationskompetence, det vil sige kvaliteten i mødet mellem mennesker.

Relationskompetence bygger på værdier som ligeværdighed, autencitet og personlig ansvarlighed. På alle vores uddannelser og kurser arbejder vi derfor med fagpersonens evne til at ’se’ det enkelte menneske på dets egne præmisser og afstemme sin adfærd herefter, uden dermed at fralægge sig lederskabet.

DFTI blev etableret i 2010. Den tværfaglige underviser- og konsulentgruppe besidder stor klinisk/terapeutisk erfaring og løser opgaver inden for supervision, konsulentarbejde og videreuddannelse. Indhold og form på den enkelte opgave aftales med kunden, når vi tager ud af huset og løser konsulentopgaver.

DOWNLOAD DFTI's FOLDER OM VORES ARBEJDSMETODER OG KERNEKOMPETENCER (PDF) »

OVERSIGT OVER YDELSER I KONSULENTAFDELINGEN »

SE DFTI's KONSULENTGRUPPE HER »


Dorte Jensen
Direktør for DFTI
Kontakt Dorte Jensen
Tlf. 7217 0765
dorte.jensen|dfti.dk
Bilag
Fakta
Alle vores ydelser og kurser kan tilpasses til jeres behov:

Temaoplæg
F.eks. 2-3 timer til personale- og afdelingsmøder

Temadage
F.eks. 6 timer med en blanding af oplæg, undervisning og/eller træning til eksempelvis pædagogiske dage eller weekender

Kurser
Flere hele dage med et mere dybdega°ende forløb, der sigter mod at implementere det lærte i praksis – jo flere dage, jo mere praktisk træning!

Opfølgningsforløb
F.eks. efterfølgende supervision eller konsulentbistand til implementering af de nye kompetencer pa° hele arbejdspladsen.

Længere udviklingsforløb
En kombination af ovensta°ende for f.eks. kommuner, der vil have et generelt løft for f.eks. alle kommunens skoler

Kontakt os for at høre mere om muligheder og prissammensætning.

Købsvilkår »

Kontakt:
Dorte Jensen
Tlf. 2636 3176
dorte.jensen@dfti.dk