Undervisningsform på supervisoruddannelsen

Supervisoruddannelsen er forankret i DFTI's centrale værdier med ligeværdighed, autenticitet og personligt ansvar.


Undervisningsformen er praksisorienteret, med klar tilknytning til de studerendes aktuelle arbejdsliv. Den er oplevelsesorienteret – og det vil sige, at de studerende oplever eller erfarer, hvordan supervision virker på dem, og hvordan de virker som supervisorer. Det vil også sige, at vi arbejder systematisk på, at oplevelser og mental forståelse kobles til en dybere forankret viden om faget, teorierne og metoden. Ud over de metodiske aspekter er Instituttets viden om og evne til at arbejde relationelt, helt integreret i undervisningen.

Relationstankegangen viser sig blandt andet i måden, vi finder faglige perspektiver i sagerne. Vi arbejder med den studerendes evne til at forstå samspilsmønstre i de fremlagte sager. Det kan være mellem familiemedlemmer, mellem børn og voksne, mellem kollegaer og naturligvis i kontakten og samspillet mellem supervisor og supervisand.

Vi arbejder med det personlige udtryk og tilstræber, at den enkelte studerende gennem uddannelsen udvikler sin egen stil som supervisor. At blive supervisor hos DFTI indebærer en individuel, fagpersonlig udviklingsproces.

Uddannelsens indhold kvalificerer den studerende som supervisor. Derudover bibringer den færdigheder, der kan bruges i en lang række beslægtede fagområder som for eksempel kollegial refleksion, faglig vejledning, coaching og udviklingssamtaler.

Supervisor
Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld formularen nedenfor og klik Tilmeld.

Du vil herefter modtage en mail med link, som skal bekræftes, før vi kan tilmelde dig til nyhedsbrevet.Bilag
Fakta
STUDIESTART AARHUS:
9. oktober 2023
Tilmeldingsfrist: 10. september 2023
(Tilmelding er bindende efter fristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, så længe der er pladser.)

PROGRAM MED DATOER »

DFTI
Yrsavej 34
8230 Åbyhøj

----------

PRIS 2023:
32.995 kr.
Uddannelsen er momsfritaget.
Prisen dækker undervisning, eksamen samt frokost på undervisningsdagene. Beløbet betales i 2 rater. Første rate skal betales inden studiestart.
Afholdes som eksternatforløb.


TILMELDING »

----------

Al undervisning foregår kl. 9.00-17.00
9-12: Undervisning
12-13: Frokost
13-14: Gruppetid
14-17: Undervisning