Undervisningsform

Uddannelsen er forankret i DFTI's centrale værdier med ligeværdighed, autenticitet og personligt ansvar, og vi arbejder praksis-, oplevelses- og relationsorienteret.

Undervisningsformen er praksisorienteret, med klar tilknytning til de studerendes aktuelle arbejdsliv. Den er oplevelsesorienteret – og det vil sige, at de studerende oplever eller erfarer, hvordan supervision virker på dem, og hvordan de virker som supervisorer.
Det vil også sige, at vi arbejder systematisk på, at oplevelser og mental forståelse kobles til en dybere forankret viden om faget, teorierne og metoden. Udover de metodiske aspekter er Instituttets viden om og evne til at arbejde relationelt, helt integreret i undervisningen.

Relationstankegangen viser sig blandt andet i måden, vi finder faglige perspektiver i sagerne. Vi arbejder med den studerendes evne til at forstå samspilsmønstre i de fremlagte sager. Det kan være mellem familiemedlemmer, mellem børn og voksne, mellem kollegaer og naturligvis i kontakten og samspillet mellem supervisor og supervisand.

Vi arbejder med det personlige udtryk og tilstræber, at den enkelte studerende gennem uddannelsen udvikler sin egen stil som supervisor. At blive supervisor hos DFTI indebærer en individuel, fagpersonlig udviklingsproces.

Uddannelsens indhold kvalificerer den studerende som supervisor. Derudover bibringer den færdigheder, der kan bruges i en lang række beslægtede fagområder som for eksempel kollegial refleksion, faglig vejledning, coaching og udviklingssamtaler.

Supervisor
Tilmeld nyhedsbrev
Holdstart
HERLEV studiestart:
10. september 2018


STUDIEPLAN »

Programmet for 2018/2019 »

INFOMØDE:
VALBY: 15. maj 2018, kl. 17.30-18.30
Tilmelding pr. mail på kontakt@dfti.dk »
Bilag
Fakta
STED:
COK - Herlev
Lyskær 3ef
2730 Herlev

STUDIESTART: OBS, er belvet udskudt fra februar til september 2018
10. september 2018

DATOER:
 • 1. modul: 10.-12. september 2018
 • 2. modul: 8.-9. oktober 2018
 • 3. modul: 12.-13. november 2018
 • 4. modul: 6.-7. december 2018
 • 5. modul: 14.-15. januar 2019
 • 6. modul: 27.-28. februar 2019
 • 7. modul: 25.-27. marts 2019
 • Eksamensvejledning: 6. maj 2019
 • Eksamen: 3.-4. juni 2019

Al undervisning foregår kl. 9.00-17.00
8.30-9: Morgenmad
9-12: Undervisning
12-13: Frokost
13-14: Gruppetid
14-17: Undervisning

6 træningsdage:
Mellem hvert modul mødes du med din træningsgruppe 1 dag og øver supervision. Datoen kan ændres efter aftale internt i gruppen.
 • 24. september
 • 29. oktober
 • 26. november
 • 7. januar
 • 11. februar
 • 11. marts

Download hele programmet for 2018/2019 »

PRIS - UDDANNELSEN:
27.750 kr. ekskl. moms

Prisen inkluderer al undervisning, materialer og forplejning på undervisningsdagene med morgenmad, frokost og kaffe og kage. 16 dages undervisning + 6 dages træning. Afholdes som eksternatforløb.

PRIS - EKSAMEN:
3.850 kr. ekskl. moms

Prisen inkluderer eksamensvejledning. Eksamenspakken er valgfri.


TILMELDING:
TILMELDING VIA COK »