Temadage

Temadage, fyraftensmøder eller lignende har i reglen en klar faglig overskrift, og tjener til at give en samlet personalegruppe eller anden målgruppe en fælles inspiration og oplevelse
Generelt kan det siges at alle DFTI’s fagområder og aktiviteter kan være udgangspunkt for tilrettelæggelse af temadage. Dagen kan stå for sig selv, eller kan være optakt til et egentligt kursusforløb.

Som eksempler på temadage kan nævnes: samtalen; relationskompetence i praksis; forældresamarbejde; gruppedynamik og udvikling; konsulentrollen; samspil i familier; supervision og kollegial refleksion.

For disse aktiviteter gælder at de aftales enkeltvis med hver enkelt kunde. Det gælder såvel indhold og form som deltagerantal og mødested. Det kan ske på institutionen, i virksomheden eller i lokaler valgt af kunden, eller hos os.

VIL DU VIDE MERE OM, HVAD VI KAN TILBYDE? »

Dorte Jensen
Direktør for DFTI
Kontakt Dorte Jensen
Tlf. 7217 0765
dorte.jensen|dfti.dk
Fakta
Alle vores ydelser kan tilpasses til jeres behov:

Temaoplæg
F.eks. 2-3 timer til personale- og afdelingsmøder

Temadage
F.eks. 6 timer med en blanding af oplæg, undervisning og/eller træning til eksempelvis pædagogiske dage eller weekender

Kurser
Flere hele dage med et mere dybdega°ende forløb, der sigter mod at implementere det lærte i praksis – jo flere dage, jo mere praktisk træning!

Opfølgningsforløb
F.eks. efterfølgende supervision eller konsulentbistand til implementering af de nye kompetencer pa° hele arbejdspladsen.

Længere udviklingsforløb
En kombination af ovensta°ende for f.eks. kommuner, der vil have et generelt løft for f.eks. alle kommunens skoler

Kontakt os for at høre mere om muligheder og prissammensætning.

Købsvilkår »