Temadage

Temadage, fyraftensmøder eller lignende har i reglen en klar faglig overskrift, og tjener til at give en samlet personalegruppe eller anden målgruppe en fælles inspiration og oplevelse
Generelt kan det siges at alle DFTI’s fagområder og aktiviteter kan være udgangspunkt for tilrettelæggelse af temadage. Dagen kan stå for sig selv, eller kan være optakt til et egentligt kursusforløb.

Som eksempler på temadage kan nævnes: samtalen; relationskompetence i praksis; forældresamarbejde; gruppedynamik og udvikling; konsulentrollen; samspil i familier; supervision og kollegial refleksion.

For disse aktiviteter gælder at de aftales enkeltvis med hver enkelt kunde. Det gælder såvel indhold og form som deltagerantal og mødested. Det kan ske på institutionen, i virksomheden eller i lokaler valgt af kunden, eller hos os.

Vi udbyder pt. i samarbejde med COK (Center for offentlig kompetenceudvikling) en temadag under overskriften: Konflikthåndtering og mægling i skilsmissesager »

Iben Grøn
Kursus-, konsulent-, marketingansv.
Kontakt Iben Grøn
Tlf. 7217 0765
Dir. 2510 0017
iben.groen|dfti.dk