Supervision

Alle DFTI's undervisere og tilknyttede konsulenter er erfarne supervisorer. Tilsammen dækker vi et bredt udsnit af fagområder og institutionstyper
Der kan være tale om såvel længerevarende som kortere mere konsultative eller coachende forløb.

Fælles for alle supervisionsaftaler er, at vi ud over den indledende telefoniske afklaring, holder et møde mellem supervisor og kunden for at præcisere forventninger, rammer og hele det kontraktlige grundlag for opgaven. Udover formødet kan der være tale om at holde oplæg, foredrag eller kursusdage i supervision og kollegial refleksion.

Det er således også muligt at få undervisning mhp. at supervision og/eller kollegial refleksion varetages af institutionens eget personale.

VIL DU VIDE MERE OM HVAD VI KAN TILBYDE? »

Læs mere om kursus i kollegial refleksion her »

Læs mere om vores syn på supervision under Supervisoruddannelsen »


Dorte Jensen
Direktør for DFTI
Kontakt Dorte Jensen
Tlf. 7217 0765
dorte.jensen|dfti.dk
Fakta
Alle vores ydelser og kurser kan tilpasses til jeres behov:

Temaoplæg
F.eks. 2-3 timer til personale- og afdelingsmøder

Temadage
F.eks. 6 timer med en blanding af oplæg, undervisning og/eller træning til eksempelvis pædagogiske dage eller weekender

Kurser
Flere hele dage med et mere dybdega°ende forløb, der sigter mod at implementere det lærte i praksis – jo flere dage, jo mere praktisk træning!

Opfølgningsforløb
F.eks. efterfølgende supervision eller konsulentbistand til implementering af de nye kompetencer pa° hele arbejdspladsen.

Længere udviklingsforløb
En kombination af ovensta°ende for f.eks. kommuner, der vil have et generelt løft for f.eks. alle kommunens skoler

Kontakt os for at høre mere om muligheder og prissammensætning.

Købsvilkår »

Kontakt:
Dorte Jensen
Tlf. 2636 3176
dorte.jensen@dfti.dk