Supervision

Alle DFTI's undervisere og tilknyttede konsulenter er erfarne supervisorer. Tilsammen dækker vi et bredt udsnit af fagområder og institutionstyper
Der kan være tale om såvel længerevarende som kortere mere konsultative eller coachende forløb.

Fælles for alle supervisionsaftaler er, at vi ud over den indledende telefoniske afklaring, holder et møde mellem supervisor og kunden for at præcisere forventninger, rammer og hele det kontraktlige grundlag for opgaven. Udover formødet kan der være tale om at holde oplæg, foredrag eller kursusdage i supervision og kollegial refleksion.

Det er således også muligt at få undervisning mhp. at supervision og/eller kollegial refleksion varetages af institutionens eget personale.

Læs mere om kursus i kollegial refleksion her »

Læs mere om vores syn på supervision under Supervisoruddannelsen »


Iben Grøn
Kursus-, konsulent-, marketingansv.
Kontakt Iben Grøn
Tlf. 7217 0765
Dir. 2510 0017
iben.groen|dfti.dk