Undervisere på familieterapeutuddannelsen


Ruth Hansen
Ruth Hansen
Direktør og partner, leder af familieterapeutuddannelsen, cand. psych., aut., specialist i psykoterapi og supervision, MPF.
Peter Schlichting Mortensen
Peter Schlichting Mortensen
Direktør og partner, leder af konsulentafdelingen, cand.psych., aut. familie- og psykoterapuet, MPF
Svend O. Andersen
Svend O. Andersen
Diakon/socialpædagog, Familie- og psykoterapeut, MPF
Birgit Juhl
Birgit Juhl
Socialrådgiver, familie- og psykoterapeut, MPF
Gerda Rasmussen
Gerda Rasmussen
Socialrådgiver, familie- og psykoterapeut, MPF
Linda Maria Bebe
Linda Maria Bebe
Socialrådgiver, Familie- og psykoterapeut MPF
Solveig Outsen
Solveig Outsen
Cand. psych. aut., familieterapeut MPF
Dorte Jensen
Dorte Jensen
Familieterapeut MPF, supervisor, hypnoterapeut og socialformidler
At være sig selv...
...sammen

Eksterne undervisere

Vi benytter vi os desuden af en række eksterne undervisere, som er eksperter inden for deres felt.

Lars J. Sørensen
Lars J. Sørensen
Cand. psych., specialist og supervisor i psykoterapi
Pernille Hytte Bisgaard
Pernille Hytte Bisgaard
Cand. pæd. i pædagogisk psykologi, specialist i klinisk sexologi, psykoterapeut, MPF
Dansk Familieterapeutisk Institut
Uddannelser og kurser for mennesker...

...der arbejder med mennesker

Censorer


Grethe Vejs
Grethe Vejs
Socialrådgiver, familie- og psykoterapeut, MPF
Jette Schlichting Knudsen
Jette Schlichting Knudsen
Familieterapeut MPF, supervisor, udviklingskonsulent