Materialer og tekster

Download, læs eller print materiale og tekster skrevet om og af DFTI...

TEKSTER OM DFTI's FAGLIGE GRUNDLAG

Grundsyn på mennesker og terapi »
- DFTI's grundsyn på mennesker og terapi - beskrevet af Ruth Hansen (cand. psych, Familie- og psykoterapeut, MPF, tidl. direktør og partner i DFTI)

Familiesyn »
- DFTI's syn på familien ud fra en en dyb overbevisning om potentialerne i menneskelige relationer - beskrevet af Peter Schlichting Mortensen (cand.psych., Familie- og psykoterapeut, MPF, tidl. direktør og partner i DFTI)


TEKSTER OM BØRN, FAMILIER, TERAPI OG PÆDAGOGIK

Børns reaktioner er altid meningsfulde »
- artikel om det særlige ved oplevelsesorienteret familieterapi. Om børns signaler og måder at samarbejde på. Skrevet af Solveig Outsen (Aut. psykolog, familieterapeut MPF, Somatic Experiencing traumeterapeut og supervisor)

Også i det terapeutiske rum er kærligheden drivkraften »
- artikel om nødvendigheden i at åbne op for kærligheden i dens mange former for
at kunne praktisere psykoterapi, skrevet af Svend O. Andersen (diakon/socialpædagog, familieterapeut MPF)

Dramatrekanten »
- artikel om når integritet-samarbejds-konflikten ikke bliver taget ordentligt hånd om, skrevet af Solveig Outsen (Cand. psych. aut., familieterapeut MPF)

Familiesamtalen i børneperspektiv »
- artikel med perspektiver på, hvordan det giver mening at inddrage børn i samtaler med hele familien - skrevet af Gerda Rasmussen (Socialrådgiver, Familie- og psykoterapeut, MPF) og bragt i bladet Psykoterapeuten

Kunsten at tale med børn »
- en beretning fra DFTI's kursus "Samtaler med børn" - skrevet af freelancejournalist Connie Dyrløv

Når uenighed gør stærk »
- tekst om samarbejdet mellem forældre og pædagoger - skrevet af Kurt Rasmussen (Socialpædagog, Familie- og psykoterapeut, MPF)

Terapeut-åbenhed »
- artikel om relationen mellem terapeuten og klienten - skrevet af Gerda Rasmussen (Socialrådgiver, Familie- og psykoterapeut, MPF) og bragt i bladet Psykoterapeuten

Anerkendelse »

- artikel om begrebet anerkendelse, der i de senere år har fået stor udbredelse inden for behandling, ledelse og pædagogisk praksis - skrevet af Gerda Rasmussen (Socialrådgiver, Familie- og psykoterapeut, MPF)

Når livet slår en kolbøtte »
- artikel om at være en familie med et barn med særlige behov - skrevet af af Kurt Rasmussen (Socialpædagog, Familie- og psykoterapeut, MPF)

Når sygdom bliver en del af familien »
- artikel skrevet på baggrund af de foredrag, Kurt Rasmussen har holdt flere gange om familier, der bliver ramt af kræft - skrevet af Kurt Rasmussen (Socialpædagog, Familie- og psykoterapeut, MPF)

Kæft, trit og retningsforstyrrelse »
- et debatindlæg om disciplin og magtanvendelse i folkeskolen - skrevet af Lise Kramer Schmidt (Folkeskolelærer, Familie- og psykoterapeut, MPF) og bragt på Folkeskolen.dk


TEKSTER OM SUPERVISION

Supervision som samlende fagpersonlig udvikling »
- Artikel af Peter Schlichting Mortensen (cand.psych., Familie- og psykoterapeut, MPF, tidl. direktør og partner i DFTI), der præsenterer supervision som en samlende fagpersonlig udviklingsaktivitet, med tre primære og forbundne fokusområder.

Supervision er ikke noget man får »
- Artikel af Peter Schlichting Mortensen (cand.psych., Familie- og psykoterapeut, MPF, tidl. direktør og partner i DFTI) om supervisandens muligheder for at tage ansvar i supervisionen.

Supervisionsrummet skal beskyttes for alles skyld »

- Artikel af Peter Schlichting Mortensen (cand.psych., Familie- og psykoterapeut, MPF, tidl. direktør og partner i DFTI) om hvordan kontraktforhandlingen før en supervision har betydning for alle parter.

Empati i supervision af psykoterapeuter »
- Artikel af Gerda Rasmussen (Socialrådgiver, Familie- og psykoterapeut, MPF) om vigtigheden af empati i supervision.

Oaser i ørkenvandringen – om nødvendigheden af supervision »

- tekst af Peter Schlichting Mortensen (cand.psych., Familie- og psykoterapeut, MPF, tidl. direktør og partner i DFTI)

Supervision over for coaching »
- tekst om, hvordan DFTI ser på begrebet coaching i relation til supervision, og hvordan vi skelner mellem begreberne.

Kollegial refleksion »
- tekst om metoden "kollegial refleksion" (gruppesamtaler - på engelsk kaldet "peer group supervision") specielt udviklet af DFTI til mennesker, der arbejder med mennesker - skrevet af Peter Schlichting Mortensen (cand.psych., Familie- og psykoterapeut, MPF, tidl. direktør og partner i DFTI)

HENT EN GRATIS GUIDE til metoden KOLLEGIAL REFLEKSION her »

GRØNLANDSK VERSION AF GUIDE TIL KOLLEGIAL REFLEKSION her »


ANDRE TEKSTER

Selvet skabes i samspil med andre »
- anmeldelse af bogen Relationer. Et dialektisk perspektiv på eksistentiel og psykodynamisk psykoterapi - skrevet af Gerda Rasmussen (Socialrådgiver, Familie- og psykoterapeut, MPF) og bragt i bladet Psykoterapeuten

Kursusforløb i "Gruppemetode og ledelse af grupper" »
- artikel om hvorfor og hvordan man arbejder med gruppetilbud og om rollen som gruppeleder - skrevet af Peter Schlichting Mortensen (cand.psych., Familie- og psykoterapeut, MPF, tidl. direktør og partner i DFTI)

ANDET

NÆRVÆRSØVELSE (video - åbner i Youtube) »
- nærværsøvelse lavet af Peter Schlichting Mortensen, tidl. direktør og medstifter af DFTI. Den ligger som en video på DFTI's Youtube-kanal. Varighed ca. 20 minutter