Materialer og tekster

Download, læs eller print materiale og tekster skrevet om og af DFTI...

TEKSTER OM DFTI's FAGLIGE GRUNDLAG

Grundsyn på mennesker og terapi »
- DFTI's grundsyn på mennesker og terapi - beskrevet af Ruth Hansen (cand. psych, Familie- og psykoterapeut, MPF, Direktør og partner i DFTI)

Familiesyn »
- DFTI's syn på familien ud fra en en dyb overbevisning om potentialerne i menneskelige relationer - beskrevet af Peter Mortensen (cand.psych., Familie- og psykoterapeut, MPF, Direktør og partner i DFTI)


TEKSTER OM BØRN, FAMILIER, TERAPI OG PÆDAGOGIK

Familiesamtalen i børneperspektiv »
- artikel med perspektiver på, hvordan det giver mening at inddrage børn i samtaler med hele familien - skrevet af Gerda Rasmussen (Socialrådgiver, Familie- og psykoterapeut, MPF) og bragt i bladet Psykoterapeuten

Kunsten at tale med børn »
- en beretning fra DFTI's kursus "Samtaler med børn" - skrevet af freelancejournalist Connie Dyrløv

Når uenighed gør stærk »
- tekst om samarbejdet mellem forældre og pædagoger - skrevet af Kurt Rasmussen (Socialpædagog, Familie- og psykoterapeut, MPF)

Terapeut-åbenhed »
- artikel om relationen mellem terapeuten og klienten - skrevet af Gerda Rasmussen (Socialrådgiver, Familie- og psykoterapeut, MPF) og bragt i bladet Psykoterapeuten

Anerkendelse »

- artikel om begrebet anerkendelse, der i de senere år har fået stor udbredelse inden for behandling, ledelse og pædagogisk praksis - skrevet af Gerda Rasmussen (Socialrådgiver, Familie- og psykoterapeut, MPF)

Når livet slår en kolbøtte »
- artikel om at være en familie med et barn med særlige behov - skrevet af af Kurt Rasmussen (Socialpædagog, Familie- og psykoterapeut, MPF)

Når sygdom bliver en del af familien »
- artikel skrevet på baggrund af de foredrag, Kurt Rasmussen har holdt flere gange om familier, der bliver ramt af kræft - skrevet af Kurt Rasmussen (Socialpædagog, Familie- og psykoterapeut, MPF)

Kæft, trit og retningsforstyrrelse »
- et debatindlæg om disciplin og magtanvendelse i folkeskolen - skrevet af Lise Kramer Schmidt (Folkeskolelærer, Familie- og psykoterapeut, MPF) og bragt på Folkeskolen.dk


TEKSTER OM SUPERVISION

Oaser i ørkenvandringen – om nødvendigheden af supervision »
- tekst af Peter Mortensen (cand.psych., Familie- og psykoterapeut, MPF, Direktør og partner i DFTI)

Supervision over for coaching »
- tekst om, hvordan DFTI ser på begrebet coaching i relation til supervision, og hvordan vi skelner mellem begreberne.

Empati i supervision »
- tekst om, hvordan supervision er en udfordrende proces, der kræver medmenneskelig forståelse, åbenhed og empati - skrevet af Gerda Rasmussen (socialrådgiver, familie- og psykoterapeut MPF)

Kollegial refleksion »
- tekst om metoden "kollegial refleksion" (gruppesamtaler - på engelsk kaldet "peer group supervision") specielt udviklet af DFTI til mennesker, der arbejder med mennesker - skrevet af Peter Mortensen (cand.psych., Familie- og psykoterapeut, MPF, Direktør og partner i DFTI)

HENT EN GRATIS GUIDE til metoden KOLLEGIAL REFLEKSION her »

GRØNLANDSK VERSION AF GUIDE TIL KOLLEGIAL REFLEKSION her »

ANDRE TEKSTER

Selvet skabes i samspil med andre »
- anmeldelse af bogen Relationer. Et dialektisk perspektiv på eksistentiel og psykodynamisk psykoterapi - skrevet af Gerda Rasmussen (Socialrådgiver, Familie- og psykoterapeut, MPF) og bragt i bladet Psykoterapeuten


ANDET

Øvelse i nærvær (lydfil) »
- Peter Mortensen, direktør og partner i DFTI, har optaget en nærværsøvelse med et af holdene på familieterapeutuddannelsen. Den tager ca. 12 minutter at lytte igennem (og der er lidt knas til sidst på optagelsen). Hvis du ønsker at downloade filen, kan du højreklikke på linket herover og vælge "Gem link som..."