Personaletræning og Gruppeeftersyn

Personaletræning, gruppeeftersyn, samarbejdskursus, teambuilding – der er flere ord og beslægtede betydninger i spil indenfor dette område.
I vores terminologi er personaletræning reserveret til arbejdet med en samlet personalegruppe, inklusive ledelsen, med fokus på samspil og trivsel i gruppen. I udgangspunktet betragter vi sådanne dage som en naturlig, tilbagevendende opmærksomhed på samspillets kvaliteter.

Vores kerneydelse er at arbejde med samspil, kommunikation og forpligtende relationer. Det gælder i de mest private familiemæssige sammenhænge, og det gælder i faglige og professionelle sammenhænge. Det kan være arbejdsgrupper, bestyrelser, ledergrupper, hele institutioner, bofællesskaber eller andre grupper, hvor der er behov for at justere på forventninger, roller, samspil, adfærdsmønstre mm.

Vi benytter også begrebet et gruppeeftersyn. Hermed mener vi et eftersyn i mindre arbejdsgrupper, som godt kan være en undergruppe i institutionen eller organisationen. Formålene ligner de ovenfor nævnte – at varetage gruppens trivsel og fortsatte arbejdsduelighed.

Vi deltager også hvor samarbejdet er kørt fast og engagementet forsvundet. Omstillinger, sammenlægning og nedskæringer er vilkår som er aktuelle for mange i disse år, og som ofte sætter samarbejdet under pres. Hjælp til disse nødvendige og vanskelige overgange er efter vores erfaring nødvendigt og givende i forhold til at komme konstruktivt videre.


SKAB TRIVSEL, VÆKST OG UDFOLDELSESMULIGHEDER

Et gruppeeftersyn ser vi hos DFTI som en vigtig tilbagevendende foranstaltning for alle arbejdsgrupper. Det sker overordnet for at forebygge fastlåsninger af uhensigtsmæssige kulturer og dynamikker i en gruppe.

Man kan se det som et serviceeftersyn af en gruppe, og tiden er dedikeret til at skabe fælles opmærksomhed om, hvordan gruppen fungerer for tiden, og om den lever op til sine muligheder for at skabe trivsel, vækst og udfoldelsesmuligheder for alle.

Det er som den årlige forårsrengøring, hvor tingene skal frem i lyset og luftes, og hvor man sammen forholder sig til, om de fortsat skal indgå som inventar i gruppens husholdning.

Det kan både dreje sig om konflikter, der har ligget for længe under gulvtæppet, eller om arvesølv i form af kvaliteter i gruppen, der er blevet så selvfølgelige, at de ikke længere bemærkes og påskønnes, som de ressourcer de er.

Sidst, men ikke mindst, handler det altid om, hvordan hver enkelt (såvel leder som medarbejder) har betydning og medansvar, og dermed muligheder for at præge både sin egen og den fælles trivsel og udvikling.

Eftersom alle på den måde er i spil, kan intet medlem af gruppen stå for processen. Den skal ledes af en udefrakommende person og helst af en, som ikke på forhånd har relationer til en eller flere af gruppens medlemmer.


HVORDAN FOREGÅR DET?

Konkret foregår det ved, at hvert enkelt medlem af gruppen forholder sig til sin aktuelle trivsel, sit engagement og sine kollegiale relationer, herunder til sin nærmeste leder. Gruppens leder skal deltage og undervejs forholde sig til sin relation og funktion i forhold til hver enkelt medarbejder.
Derudover skal man se på sine roller i gruppen, sine ansvarsområder og sine bidrag til samspillet og samarbejdsklimaet i gruppen.

Afsluttende skal man gøre sig tanker om, hvad man ser som sine udviklingspunkter for den kommende tid – gerne frem til det næste eftersyn.

Ved at gøre det åbent i gruppen bliver det selvfølgeligt, at alle har noget de kan arbejde med, og at man har brug for gruppens støtte og hjælp til at gøre det. Samtidig er det en understregning af, at dynamikker skabes i fællesskab og brydes på samme måde.

Det er med gruppeeftersyn på samme måde som med tandlæger og service af biler. Indimellem må man komme igen for at gøre det, som er nødvendigt. Det er i de tilfælde, der kan blive tale om at igangsætte et mere systematisk udviklingsforløb.

VIL DU VIDE MERE OM, HVAD VI KAN TILBYDE? »

Læs mere om DFTI's tilgang til at arbejde med gruppers trivsel og udvikling (PDF-dokument) »


Dorte Jensen
Direktør for DFTI
Kontakt Dorte Jensen
Tlf. 7217 0765
dorte.jensen|dfti.dk
Bilag
Fakta
Alle vores ydelser og kurser kan tilpasses til jeres behov:

Temaoplæg
F.eks. 2-3 timer til personale- og afdelingsmøder

Temadage
F.eks. 6 timer med en blanding af oplæg, undervisning og/eller træning til eksempelvis pædagogiske dage eller weekender

Kurser
Flere hele dage med et mere dybdega°ende forløb, der sigter mod at implementere det lærte i praksis – jo flere dage, jo mere praktisk træning!

Opfølgningsforløb
F.eks. efterfølgende supervision eller konsulentbistand til implementering af de nye kompetencer pa° hele arbejdspladsen.

Længere udviklingsforløb
En kombination af ovensta°ende for f.eks. kommuner, der vil have et generelt løft for f.eks. alle kommunens skoler

Kontakt os for at høre mere om muligheder og prissammensætning.

Købsvilkår »

Kontakt:
Dorte Jensen
Tlf. 2636 3176
dorte.jensen@dfti.dk