Personaletræning

Personaletræning, samarbejdskursus, teambuilding – der er flere ord og beslægtede betydninger i spil indenfor dette område.
I vores terminologi er personaletræning reserveret til arbejdet med en samlet personalegruppe, inklusive ledelsen, med fokus på samspil og trivsel i gruppen. I udgangspunktet betragter vi sådanne dage som en naturlig, tilbagevendende opmærksomhed på samspillets kvaliteter.

Vores kerneydelse er at arbejde med samspil, kommunikation og forpligtende relationer. Det gælder i de mest private familiemæssige sammenhænge, og det gælder i faglige og professionelle sammenhænge. Det kan være arbejdsgrupper, bestyrelser, ledergrupper, hele institutioner, bofællesskaber eller andre grupper, hvor der er behov for at justere på forventninger, roller, samspil, adfærdsmønstre mm.

Vi benytter også begrebet et gruppeeftersyn. Hermed mener vi et eftersyn med en mindre arbejdsgruppe, som godt kan være en undergruppe i institutionen eller organisationen. Formålene ligner de ovenfor nævnte – at varetage gruppens trivsel og fortsatte arbejdsduelighed.

Vi deltager også hvor samarbejdet er kørt fast og engagementet forsvundet. Omstillinger, sammenlægning og nedskæringer er vilkår som er aktuelle for mange i disse år, og som ofte sætter samarbejdet under pres. Hjælp til disse nødvendige og vanskelige overgange er efter vores erfaring nødvendigt og givende i forhold til at komme konstruktivt videre.

Vi forhandler de nærmere behov og forventninger til hver enkelt opgave således at den løsning vi når frem til er så præcist afstemt som muligt.

Iben Grøn
Kursus-, konsulent-, marketingansv.
Kontakt Iben Grøn
Tlf. 7217 0765
Dir. 2510 0017
iben.groen|dfti.dk