Relationskompetence i praksis

Et kursusforløb for mennesker, som arbejder med børn, unge og forældre
På dette kursus får du grundlæggende viden om at arbejde med relationer på en professionel og autentisk måde. Det sigter mod konkrete, anvendelige redskaber, og der tages udgangspunkt i kursisternes praksiserfaringer fra arbejdet med børn, unge og forældre.

Kurset henvender sig til daginstitutioner, fritidsklubber og skoler, der ønsker at udvikle og arbejde med medarbejdernes relationskompetencer.

Hvad er relationskompetence?

Relationskompetence har en helt central rolle i professionelt arbejde med børn og unge. Forskning har vist, at al menneskelig udvikling foregår i relationer, og jo sundere relationerne er, jo mere kan det enkelte menneskes potentiale udfoldes.

Relationskompetence udvikles ved at blive klogere på sig selv, på andre og på relationen. Målet med relationskompetence er bl.a. at opøve evnen til at ”se” andre mennesker på deres egne præmisser og afstemme sin egen adfærd herefter.

Det tillidsfulde relationsarbejde

Som lærer, pædagog m.fl. vurderes man som regel ikke først og fremmest på sin faglighed (den bliver som regel taget for givet), men derimod på mere subtile kriterier som ens evne til at skabe tillid, tryghed og ligeværd. For forældre er det afgørende, at deres børn er i gode hænder og bliver mødt ordentligt af den professionelle.

Den professionelle og kompetente relationsarbejder skal derfor evne at tage ansvar for både relationen, barnet og sig selv. Det er det usynlige, stemningen og atmosfæren, som afgør, om der skabes tillidsfulde relationer, der kan bære - også under pres. Og således bliver evnen til at opfange det mellemliggende, stemningen, "lugten i bageriet" og omsætte det sagligt og professionelt en vigtig og grundlæggende kompetence for mennesker, der arbejder med mennesker.

Temaer på kurset

 • Autenticitet, afgrænsning og anerkendelse – forskellige sider af samme sag
 • Fagpersonlig udvikling - Personlig autoritet – Gennemslagskraft – Formidlingsevne - Professionelt samarbejde i relationsarbejde – Ansvar og ansvarlighed for relationens kvalitet
 • Samarbejde, integritet og konflikt - udvikling af selvværd, selvtillid og selvforvaltning hos børn
 • Barn/voksen asymmetri – at indgå i relationer som professionel fagperson i relation til børn/unge
 • Børns signaler; Aggression og aggressionsforskrækkelse
 • Kultur, organisation (skolen), Relationer, konflikter og samarbejde i værdibaseret arbejde
 • Udviklende, vedligeholdende og afviklende relationer

Kursets metode

Der tages udgangspunkt i situationer fra kursisternes professionelle virke. Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem oplæg, plenumdrøftelser og drøftelser i teams samt forskellige øvelser.

Hvad får jeg med hjem?

 • Grundlæggende viden om relationer og relationsarbejde i skoler og institutioner
 • Praksisnær træning i relationsarbejde
Fagpersonligt fokus:
 • Fokus på egen relationskompetence og egne reaktionsmønstre
 • Fagpersonlig og relationel træning i relationskompetence
 • Refleksion over balancen mellem at arbejde professionelt, personligt og privat

Kurset kan f.eks. bygges som et 5-dages kursus i 2 moduler a’ henholdsvis 2 og 3 dage. Hvordan kurset præcist bygges op afhænger af arbejdspladsens specifikke behov.


Bestil et kursus
Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld formularen nedenfor og klik Tilmeld.

Du vil herefter modtage en mail med link, som skal bekræftes, før vi kan tilmelde dig til nyhedsbrevet.Fakta
Alle vores kurser kan tilpasses til jeres behov:

Temaoplæg
F.eks. 2-3 timer til personale- og afdelingsmøder

Temadage
F.eks. 6 timer med en blanding af oplæg, undervisning og/eller træning til eksempelvis pædagogiske dage eller weekender

Kurser
Flere hele dage med et mere dybdega°ende forløb, der sigter mod at implementere det lærte i praksis – jo flere dage, jo mere praktisk træning!

Opfølgningsforløb
F.eks. efterfølgende supervision eller konsulentbistand til implementering af de nye kompetencer pa° hele arbejdspladsen.

Længere udviklingsforløb
En kombination af ovensta°ende for f.eks. kommuner, der vil have et generelt løft for f.eks. alle kommunens skoler

Kontakt os for at høre mere om muligheder og prissammensætning.

Købsvilkår »

Kontakt:
Dorte Jensen
Tlf. 2636 3176
dorte.jensen@dfti.dk