BOG: Oplevelsesorienteret familieterapi »

Skrevet af DFTI's stiftere: Ruth Hansen og Peter Mortensen.

Oplevelsesorienteret familieterapi er en grundbog i oplevelsesorienteret familieterapi. Den udfylder et behov for en lærebog, som er forankret i en dansk/skandinavisk familie- og terapitradition. Bogen er baseret på forfatternes mere end 30 år lange erfaring med at uddanne familie- og psykoterapeuter. Oplevelsesorienteret familieterapi giver en indføring i den grundlæggende teori bag terapiformen, samtidig med at den er konkret og praksisorienteret.
I nyhedsbrevarkivet kan du finde alle de nyhedsbreve, DFTI har udsendt siden grundlæggelsen i 2010.

Se f.eks.:
12. oktober 2017: Ny bog, gratis læseprøve og invitation til bogreception.

Juni 2016: Hvad vil det sige at være familiterapeut?


Download, læs eller print artikler, materialer og tekster skrevet om og af DFTI...

F.eks om:
- DFTI's grundsyn på mennesker og terapi
- DFTI's syn på familien ud fra en en dyb overbevisning om potentialerne i menneskelige relationer
- Tekster om børn, familie, terapi og pædagogik
- Tekster om supervision samt en beskrivelse af DFTI's metode til "kollegial refleksion"
Her finder du relevante faglige links og links til vores samarbejdspartnere.