Problemer med se dette nyhedsbrev? klik her

16. december 2020
Nye(re) undervisere på DFTI og 2021-kalender

Glædelig jul og godt nytår fra DFTI

Kære læsere

Her ved slutningen af året, hvor vi står og kigger tilbage på 2020, som jo i den grad har været præget af Corona, kan vi heldigvis konstatere, at DFTI er kommet helskindet igennem året, og at vi i det store og hele har fået gennemført den undervisning, vi havde planlagt. Vi har fået nye, gode erfaringer med at bruge online værktøjer og har ellers klaret os igennem ved at udskyde moduler på vores igangværende hold.

Så vi føler os godt parate til at tage imod, hvad 2021 måtte bringe - og vi krydser fingre for, at det bliver en tilbagevenden til en mere eller mindre normal hverdag.

Nye undervisere på Familieterapeutuddannelsen

Igennem de sidste par år har vi budt velkommen til hele 3 nye undervisere på vores familieterapeutuddannelse, og i dette nyhedsbrev vil I få en nærmere præsentation af dem. Du kan læse om hver af dem under vores kalenderoversigt.

Og så ønsker vi alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår!


DFTI-kalender 2021

6. januar, Aarhus: Informations- og ansøgermøde til familiterapeutuddannelsen »

21. januar, Aarhus: Informationsmøde om supervisoruddannelsen »

10. februar, Aarhus: Informations- og ansøgermøde til familiterapeutuddannelsen »

1. marts, Valby: Informations- og ansøgermøde til familiterapeutuddannelsen »

8. marts, Aarhus: Studiestart på supervisoruddannelsen (15 ECTS-point) »
- Stadig ledige pladser

10.-12. marts, Kerteminde: Masterclass i par- og familieterapi »
- Intensivt ophold over 3 dage i oplevelsesorienteret par- og familieterapi for uddannede psykoterapeuter - ved Ruth Hansen og Peter Mortensen. Inkl. overnatning og forplejning.

21. maj, Aarhus: Studiestart på familieterapeutuddannelsen »
- Stadig ledige pladser

1. oktober, Valby: Studiestart på familieterapeutuddannelsen »
- Stadig ledige pladser

Nye undervisere på familieterapeutuddannelsen

DFTI har hen over de sidste par år budt 3 nye ansigter velkommen i vores undervisergruppe. Vi har bedt dem fortælle lidt om, hvad de brænder for som mennesker, og hvorfor de gerne ville være undervisere på netop DFTI.


SOLVEIG C. OUTSEN

Solveig C. Outsen - underviser på Dansk Familieterapeutisk Institut - DFTI
Jeg vidste, at jeg ville være underviser på den her uddannelse, da jeg var 17 år gammel. Dengang fandtes DFTI godt nok ikke, men det gjorde Kempler Instituttet, som vores institut jo er født ud af. Og på familieterapeutuddannelsen dér, begyndte min egen mor at studere, da jeg var teenager. Hun kom hjem og havde lært om kompetente børn, der skulle tages alvorligt. Én gang kom hun hjem med en t-shirt til mig, hvor der på forsiden stod ”Undskyld, jeg tåler desværre ikke kritik” og på bagsiden ”Kritik er yderst sundhedsskadeligt”.

Det blev en livsformende gave at møde det familiesyn, som var Kemplers og er DFTI's. Jeg læste ”Dit kompetente barn” (og holdt begejstret oplæg om bogen i min gymnasieklasse), og jeg deltog i en familieuge. Og det gav mig oplevelsen af at være kommet hjem: Jeg havde det som om, Jesper Juul og de andre undervisere havde sat ord på noget, jeg inderst inde allerede vidste var sandt. Og jeg kunne jo mærke værdien af de nye måder at være sammen på og fik lyst til at dele glæden med andre.

Derfor blev jeg psykolog - og gik efter alle de fag, der havde med relationer at gøre. Og var så heldig at blive ansat i et psykologhus, hvor jeg ud over at lave terapi også uddannede fagpersoner i relationskompetence (ICDP). Jeg gik hurtigst muligt i gang med efteruddannelsen til familieterapeut på Kempler Instituttet, som siden blev færdiggjort på DFTI. Og her har jeg også taget min supervisoruddannelse.

I et par år var jeg tilknyttet et andet psykologhus, som har en kognitiv forståelsesramme og uddanner i KRAP-metoden. Her underviste jeg også – primært i relationskompetence og anerkendelse. Det var lærerigt, men tydeliggjorde også for mig, at mit menneske- og terapisyn er for "hardcore" humanistisk til at kunne forenes med en sådan metode. Efter et år i PPR har jeg nu i knap 6 år været i TUBA, hvor jeg laver individuel- og gruppeterapi med unge og voksne børn af forældre i misbrug, ligesom jeg superviserer nogle af mine kolleger og vores frivillige terapeuter. Og så har jeg jo sideløbende undervist på DFTI i de sidste par år.

LINDA BEBE

Linda Bebe - underviser på Dansk Familieterapeutisk Institut - DFTI
Min familie refererer ofte til ”Familiedage” på DFTI. De to gange vi har oplevet 4 dage i selskab med hinanden og med andre familier oplevedes magisk og var på mange måder kulminationen på den familieterapeutiske uddannelse – en transformation. Min familieterapeutiske uddannelse har givet mig mulighed for at bryde mønstre og gå nye utrådte stier – sammen med min familie og med respekt for vores forskellige tempo. Uddannelsen har formet mig som menneske, som mor, som partner og som terapeut og de ringe og dønninger det har givet i vandet, har sat spor, som igen har sat spor og som igen sætter spor. Forandringen starter indefra.

Som underviser ønsker jeg at bidrage til at starte flere ringe og dønninger, sådan at flere kan sætte spor og skabe forandring i de familier, hvor der er brug for det. Forandringen starter ved den studerende selv og jeg er meget optaget af, at støtte den studerendes egen erkendelsesproces med øje for forskellighed både i tempo og tilgang.

Jeg har beskæftiget mig med børn, unge og familier det meste af mit arbejdsliv. Jeg er uddannet socialrådgiver og har arbejdet inden for det kommunale børn og ungeområde. Jeg har arbejdet som Børn- og familierådgiver indenfor skoleverdenen i en lang årrække. De sidste 7 år har jeg været selvstændig, hvor jeg arbejder med individuelle, par og familier både i private og konsulentopgaver. Jeg er uddannet supervisor og har superviseret i 10 år.

Den væsentligste uddannelse har dog været livets, som til tider føltes meget tung som barn og ung. Uddannelsen som familieterapeut har givet mig visdom til at forstå og mod til at turde udfordre. Jeg ønsker jeg kan være med til at bidrage til noget tilsvarende som underviser.

DORTE JENSEN

Dorte Jensen - underviser på Dansk Familieterapeutisk Institut - DFTI
De erfaringer jeg og min familie har haft og fået, på baggrund af min uddannelse som familieterapeut, og den betydning det har fået i vores lille familie og mange andre af mine og min families relationer er drivkraften for mit virke og min lyst til at være med til at uddanne mange flere familieterapeuter. Jeg kan ad den vej være med til at give andre studerende, familieterapeuter og deres familier muligheden for at få lignende og andre betydningsfulde oplevelser i deres relationer.

At blive sig selv og at kunne være sig selv sammen med andre, er virkeligt betydningsfuldt. Så min drivkraft er også at kunne hjælpe med til, at andre kan lære sig selv at kende og udvikle det, som de hver især ønsker og som kan bidrage til et forhåbentligt lettere og glædeligt liv for dem selv, hvor kærlige følelser bliver til kærlige handlinger, der kan mærkes. Det er det jeg brænder for.

Jeg har det meste af mit arbejdsliv beskæftiget mig med mennesker og familier i forskellige udsatte positioner. Jeg er uddannet socialformidler og har arbejdet inden for det sociale område primært med familier og ledelse i knap 25 år. Da jeg var blevet uddannet familieterapeut, arbejdede jeg 5 år som behandler i Børne- og ungdomspsykiatrien inden jeg helt helligede mig arbejdet i min egen virksomhed. Jeg har klinik i Næstved, hvor jeg arbejder som terapeut og derudover arbejder jeg med supervision til mennesker, der arbejder med mennesker.

Mine undervisningserfaringer er løbende udviklet gennem flere år. Jeg har en voksenpædagogisk grunduddannelse og har i 10 år, været ekstern lektor på Københavns universitet, hvor jeg underviste medicinstuderende i socialmedicin. Desuden har jeg haft konsulent- og undervisningsopgaver via The Kempler institut og DFTI.

Jeg har det som ”fisken i vandet”, når jeg underviser og holder meget af præcist den opgave.

-------

Du kan se hele DFTI's underviserstab på familieterapeutuddannelsen her »

Og du kan læse mere om familieterapeutudannelsen her »


Masterclass i par- og familieterapi

Med DFTI's stiftere: Ruth Hansen og Peter Mortensen

I denne nye udgave af vores Masterclass inviterer vi alle med en psykoterapeutisk uddannelse til at deltage i et intensivt forløb over 3 dage med internatophold i Kerteminde. Formålet med kurset er at videreudvikle deltagernes terapeutiske kompetencer.

Ruth Hansen og Peter Mortensen underviser alle 3 dage.

LÆS MERE OM MASTERCLASS HER »
Info
Kerteminde:
10.-12. marts 2021

Pris pr. person:
9.200 kr.

- Prisen inkluderer 2 overnatninger på enkeltværelse og forplejning.

UDDANNELSE:

Par- og familieterapeut
Tag en 4-årig efteruddannelse, der styrker din relationskompetence og giver dig masser af praktisk træning i det helhedsorienterede, familieterapeutiske arbejde.

VARIGHED
Uddannelsen varer 4 år med 27 studiedage pr. år

STUDIESTART
Aarhus: 21. maj 2021
Valby: 1. oktober 2021

Uddannelsen er delt op i en basisdel og en overbygning
- i alt 4 år.


BLIV PAR- OG FAMILIETERAPEUT »
 

KONSULENTYDELSER:

Direkte til din arbejdsplads
SUPERVISION »
- Få en erfaren supervisor til kortere eller længere forløb

PERSONALETRÆNING »
- Få fokus på samspil og trivsel gennem personaletræning, gruppeeftersyn eller lign.

TEMADAGE »
- Få inspiration og nye input med en faglig overskrift

BESTIL ET KURSUS »
- For en samlet personalegruppe, skræddersyet til jeres behov

FOREDRAG »
- Om relationer mellem mennesker
 

UDDANNELSE:

Supervisorudd. - 15 ECTS-point
DFTI udbyder i samarbejde med COK en 1-årig uddannelse til eksamineret supervisor. Uddannelsen fungerer som en selvstændig del af COK's diplomuddannelse "Den offentlige lederuddannelse" og giver 15 ECTS-point.

Gennem uddannelsesforløbet gennemgåes og indarbejdes fagområdet, så nye supervisorer står godt rustede til fremtidige supervisionsopgaver.

STUDIESTART
AARHUS: 8. marts 2021


BLIV SUPERVISOR »

Tlf. 7217 0765  |  kontakt@dfti.dk
Copyright © 2012 DFTI  |  afmeld nyhedsbrev
DFTI - Aarhus
Yrsavej 34
8230 Aabyhøj
DFTI - København
Trekronergade 126 A
2500 Valby