Problemer med se dette nyhedsbrev? klik her

Marts 2019
Nyhedsbrev: Om nødvendigheden af supervision

Om nødvendigheden af supervision

Det er næppe muligt at definere supervision entydigt. Begrebet har en række betydninger, og det udføres med brug af mange forskellige metoder. Arbejdsmetoder, som er tilpasset de aktuelle behov hos institutioner og personale, og som afspejler supervisors faglige udgangspunkt og personlige stilart.

I denne uges blogindlæg forsøger Peter Mortensen at indkredse det særlige ved supervisionen - både ud fra supervisandens og supervisors vinkel. Hvad er det særlige, som supervisionen kan bruges til, og hvad kræver det af en supervisor? Læs med i artiklen herunder.

Længere nede i nyhedsbrevet kan du læse lidt om DFTI's uddannelse til supervisor, som vi udbyder i samarbejde med COK (Center for offentlig kompetenceudvikling).

Vi starter næste hold op i Aarhus den 8. april 2019, og der er i skrivende stund 4 ledige pladser tilbage.

God læselyst!
"Supervision tjener til at sikre kvaliteten i arbejdet set fra såvel institutionens som klientellets side. Det er samtidig et redskab til at imødekomme personalets behov for udvikling, inspiration, aflastning og egenomsorg."
- Peter Mortensen, Direktør og partner i DFTI

Om nødvendigheden af supervision

Ingen opgaver inden for det ’menneskebehandlende’, løses udelukkende ved hjælp af traditionelt forståede faglige og metodiske færdigheder. Snarere kan fagligheden siges at virke gennem en række menneskelige egenskaber og kvaliteter. Eksempelvis personlighed, livserfaring, udstråling og evne til respektfuld og inspirerende omgang med andre mennesker.

Skrevet af: Peter Mortensen, direktør og partner i DFTI

Hos DFTI foretrækker vi at bruge begreberne fagpersonlighed og relationskompetence til at betegne den totalitet, der udgøres af de faglige – personlige og relationelle færdigheder, vi som ansatte besidder, udvikler og arbejder med. Det traditionelle begreb – "den professionelle" – mangler efter vores mening netop betoningen af, at der trækkes på flere egenskaber, færdigheder og kvaliteter. Samtidig indebærer begrebet "den professionelle" et uheldigt modbillede – det uprofessionelle. Det anses for uprofessionelt at lade sig involvere personligt, eller blive for påvirket. Det er paradoksalt i og med, at vi ved, i hvor høj grad det netop er den personlige involvering, der gør den afgørende forskel.

Personlige egenskaber som de ovennævnte, kan ikke, én gang for alle, etableres via hverken grund- eller efteruddannelser, men må, på samme måde som andre kvalifikationer, ajourføres og videreudvikles kontinuerligt. Supervision tjener til at sikre kvaliteten i arbejdet set fra såvel institutionens som klientellets side. Det er samtidig et redskab til at imødekomme personalets behov for udvikling, inspiration, aflastning og egenomsorg.

Supervision og relationskompetence

Der er voksende anerkendelse af de såkaldt non-specifikke faktorers betydning. De er væsentlige for udbyttet af personalets indsats i forhold til pleje, undervisning, social behandling, terapi mm. Det betyder, at der i supervision også må arbejdes med disse faktorer, eksempelvis kontaktevne, proces- og samspilsforståelse. Det drejer sig naturligvis om samspilsprocesser klienter imellem, men også - og i denne sammenhæng især - om de processer, fagpersonen selv er aktivt deltagende i. Det vil sige fagpersonens møde og samspil med den enkelte klient.

Begrebet relationskompetence betegner de færdigheder, fagpersonen besidder og udvikler for at kunne arbejde fleksibelt, nuanceret og med sans for den enkelte klients egenart, således at denne føler sig mødt og anerkendt på sine særlige behov og kvaliteter. Dette skal ske, uden at fagpersonen derved fralægger sig sit aktuelle lederskab og uden at miste sin autenticitet i kontakten. Dette er centralt i alle former for pædagogiske / terapeutiske håndværk og fagområder.

Hertil kommer en anden væsentlig og vanskelig pointe, nemlig evnen og villigheden til at påtage sig et særligt ansvar for komplicerede, konfliktfyldte eller fejlslagne samspilsprocesser. Som professionelle er vi underlagt et krav om at kunne drage os selv i tvivl, reflektere over vores egen praksis og være villige til at indse og lære af de opgaver, vi ikke formår at løse tilfredsstillende. Heri betones den pædagogiske etik.

Sammenfattende kan man således sige, at supervision, som vi bruger begrebet, omfatter tre fokusområder:

Sagen og faget – de teoretiske og metodiske aspekter

Personerne – selvindsigt og indlevelsesevne

Relationen – samspillets kvaliteter, proces- og dynamikforståelse.

Disse hovedområder er naturligvis indlejret i og underlagt en institutions rammer og vilkår, hvilket har stor betydning for hvordan opgaver, ansvarsområder og kompetencer defineres.

----------

Du kan læse resten af blogindlægget på DFTI's hjemmeside, herunder om fordele og ulemper ved at supervisere grupper, og hvordan supervisionen rent konkret kan foregå:

Find hele indlægget på DFTI's hjemmeside her »

DFTI's supervisoruddannelse

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Center for offentlig kompetenceudvikling (COK).

Supervision kræver sans for formidling. Det kræver også evne til at arbejde med en særlig kombination af faglighed, selvindsigt og empati. Sidst, men ikke mindst, kræver det evner til at skabe fagligt relevante perspektiver på supervisandens emner og problemstillinger.

Gennem uddannelsesforløbet gennemgåes og indarbejdes fagområdet, så nye supervisorer står godt rustede til fremtidige supervisionsopgaver.

Supervisoruddannelsesforløbet baserer sig på 30 års erfaring med efteruddannelse af fagpersoner med vidt forskellig uddannelses- og arbejdsmæssig baggrund.

Uddannelsens opbygning
Uddannelsen er bygget op af 16 undervisningsdage fordelt på 7 moduler + 6 træningsdage og forløber over ca. 1 år. Hertil kommer den afsluttende eksamen. Denne vælges særskilt og afholdes ca. 2-3 måneder efter sidste modul.

For alle moduler gælder, at der indgår træning under direkte supervision med efterfølgende tilbagemelding og perspektivering. Mellem hvert modul mødes du med din træningsgruppe 1 dag og øver supervision.

LÆS MERE OM UDDANNELSEN HER »
Info
NÆSTE STUDIESTART
Aarhus, den 8. april 2019

OBS: Kun 4 ledige pladser tilbage!

STED
COK - Aarhus
Hedeager 5
8200 Aarhus N

DATOER
1: 8.-10. april 2019
2: 7.-8. maj 2019
3: 19.-20. juni 2019
4: 26.-27. august 2019
5: 24.-25. september 2019
6.: 24.-25. oktober 2019
7: 18.-20. november 2019

Eksamensvejledning:
3. december 2019

Eksamen:
14.-16. januar 2020

6 træningsdage:
Mellem hvert modul mødes du med din træningsgruppe og øver supervision. Du får udleveret forslag til disse datoer, som derefter kan ændres efter aftale i træningsgruppen.

UDDANNELSE:

Familie- og psykoterapeut
Tag en 4-årig efteruddannelse, der styrker din relationskompetence og giver dig masser af praktisk træning i det helhedsorienterede, familieterapeutiske arbejde.

VARIGHED
Uddannelsen varer 4 år med 27 studiedage pr. år

STUDIESTART
København: 6. maj 2019
Aarhus: 15. november 2019

Bemærk, at man kan tage basisåret i relationskompetence som et selvstændigt forløb.


BLIV FAMILIETERAPEUT »
 

KONSULENTYDELSER:

Direkte til din arbejdsplads
SUPERVISION »
- Få en erfaren supervisor til kortere eller længere forløb

PERSONALETRÆNING »
- Få fokus på samspil og trivsel gennem personaletræning, gruppeeftersyn eller lign.

TEMADAGE »
- Få inspiration og nye input med en faglig overskrift

BESTIL ET KURSUS »
- For en samlet personalegruppe, skræddersyet til jeres behov

FOREDRAG »
- Om relationer mellem mennesker
 

Faglige artikler

MATERIALER OG TEKSTER
Download, læs og/eller print vores faglige artikler og tekster skrevet om og af DFTI »

Eksempler på temaer og emner:
- Om DFTI's faglige grundlag
- Om DFTI's grundsyn på mennesker og terapi
- Om børn og familier
- Om terapi og pædagogik
- Om supervision og coaching

FAGLIGE ARTIKLER »

DFTI's BLOG »

DFTI's gratis guide til metoden KOLLEGIAL REFLEKSION »
- Fagpersonlig udvikling gennem gruppesamtaler.

Tlf. 7217 0765  |  kontakt@dfti.dk
Copyright © 2012 DFTI  |  afmeld nyhedsbrev
DFTI - Aarhus
Yrsavej 34
8230 Aabyhøj
DFTI - København
Trekronergade 126 A
2500 Valby