Problemer med se dette nyhedsbrev? klik her

27. august 2021
Årets sommersamling og efterår på DFTI
Undervisergruppen på Dansk Familieterapeutisk Institut - DFTI

Årets sommersamling og efterår på DFTI

Kære læsere,

Traditionen tro har DFTI's undervisergruppe på familieterapeutuddannelsen igen i år holdt vores 4-dages sommersamling. Vi har i flere år valgt at være på Samsø, hvor vi har smukke og fredfyldte omgivelser.

Som altid er formålet med sommersamlingen at fordybe os i aktuelle faglige temaer, som har relevans for den løbende opgradering af familieterapeutuddannelsen. I år fordybede vi os særlig i mentalisering, og i brugen af live supervision som central undervisningsform. Samtidig nyder vi at have samlet tid til at være sammen, gå ture, spise god mad og i det hele taget få startet det nye år op med friske kræfter.

Herover på billedet ses fra venstre bagerst: Svend O. Andersen, Linda Bebe, Peter Schlichting Mortensen, Birgit Juhl, Ruth Hansen - og forrest fra venstre: Solveig Outsen, Gerda Rasmussen samt Dorte Jensen.

Og herunder kan du læse lidt om, hvordan vi tager hul på næste halvår med både et nyt online kursus i "Kollegial refleksion" med start den 23. september og flere informationsmøder om vores uddannelser i løbet af efteråret.
Online kursus i kollegial refleksion

Nyt onlinekursus i Kollegial Refleksion »

Kollegial refleksion er en metode, der systematisk træner kollegaers evne til selvrefleksion, sparring og udveksling af respons. Arbejdsformen understøtter såvel fagpersonlig udvikling som interkollegial åbenhed og tillid.

Metoden er udviklet af DFTI med særlig relevans for personalegrupper, der arbejder på skoler, dagtilbud, behandlingssteder eller i social og sundhedssektoren - kort sagt de menneskebehandlende fag.

Mange arbejdspladser har forskellige former for kollegial sparring, men kan med fordel arbejde med at tydeliggøre både formål, roller og samtalestruktur for at øge udbyttet af arbejdet.

HENT EN GRATIS GUIDE TIL KOLLEGIAL REFLEKSION HER »

(Linket åbner en pdf-fil)

MÅLGRUPPE
Vi anbefaler, at teams/personalegrupper tilmelder sig samlet, med henblik på at kunne arbejde direkte med at implementere metoden undervejs i forløbet.

OMFANG
Forløbet er på 4 x 3 timer, og veksler mellem undervisning og træning i deltagernes egne kollegagrupper.

DATOER 2021
1. gang: Den 23. september
2. gang: Den 26. oktober
3. gang: Den 17. november
4. gang: Den 13. december
- alle dage kl. 13.00-16.00

UNDERVISER
Peter Schlichting Mortensen
Direktør og partner på DFTI, cand.psych., aut. familie- og psykoterapuet, MPF

PRIS
3.000 kr. pr. person (ekskl. moms)

LÆS MERE OM KURSET OG TILMELD DIG HER »

Informationsmøder og holdstart på vores uddannelser

Vi oplever for tiden stor interesse for begge vores uddannelser, og vi vil derfor opfordre til, at man ikke venter for længe med at tilmelde sig, hvis man vil sikre sig en plads på et af de kommende hold.

INFORMATIONS- OG ANSØGERMØDER TIL FAMILIETERAPEUTUDDANNELSEN

- Hvad kan jeg bruge familie- og psykoterapeutuddannelsen til?
- Hvad betyder oplevelsesorienteret?
- Hvad er relationskompetence?

Disse - og mange andre spørgsmål om vores familieterapeutuddannelse kan du få besvaret på vores informations- og ansøgningsmøder:
- VALBY: Den 2. september, kl. 16.30-19.30
- AARHUS: Den 13. oktober, kl. 16.30-19.30

Tilmeld dig et af møderne via siden her »

Holdstart på familieterapeutuddannelsen
København: Den 1. oktober 2021 (1 plads tilbage på dette hold)
Aarhus: Den 25. marts 2022

Læs mere om familieterapeutuddannelsen her »

-----

INFORMATIONSMØDER OM SUPERVISORUDDANNELSEN (ONLINE)

Hvad indeholder supervisoruddannelsen?
Hvordan arbejder vi?
Hvad kan man bruge uddannelsen til?

Få svarene på disse spørgsmål på næste informationsmøde:

ONLINE: Torsdag den 17. november, kl. 17.15-18.00.

Tilmeld dig mødet via siden her »

Holdstart på supervisoruddannelsen (15 ECTS-point)
Aarhus: 30. august 2021 (holdet er fyldt)
Valby: 4. januar 2022

Næste hold i Aarhus med start i 2022 offentliggøres i løbet af efteråret 2021. Kontakt os gerne for at blive skrevet på en interesseliste, så du er blandt de første til at få besked, når vi åbner for tilmelding: kontakt@dfti.dk.

Læs mere om supervisoruddannelsen her »

UDDANNELSE:

Supervisorudd. - 15 ECTS-point
DFTI udbyder i samarbejde med Komponent en 1-årig uddannelse til supervisor. Uddannelsen fungerer som en selvstændig del af diplomuddannelsen "DOL - Den offentlige lederuddannelse" og giver 15 ECTS-point.

Forløbet er forankret i DFTI's værdier med ligeværdighed, autenticitet og personligt ansvar og er i høj grad praksis-, oplevelses- og relationsorienteret.

STUDIESTART
Aarhus: Den 30. august 2021 (holdet er fyldt)
Valby: Den 4. januar 2022

BLIV SUPERVISOR »
 

KONSULENTYDELSER:

Direkte til din arbejdsplads
SUPERVISION »
- Få en erfaren supervisor til kortere eller længere forløb

PERSONALETRÆNING »
- Få fokus på samspil og trivsel gennem personaletræning, gruppeeftersyn eller lign.

TEMADAGE »
- Få inspiration og nye input med en faglig overskrift

BESTIL ET KURSUS »
- For en samlet personalegruppe, skræddersyet til jeres behov

FOREDRAG »
- Om relationer mellem mennesker
 

UDDANNELSE:

Familie- og psykoterapeut
Tag en 4-årig efteruddannelse, der styrker din relationskompetence og giver dig masser af praktisk træning i det helhedsorienterede, familieterapeutiske arbejde.

VARIGHED
Uddannelsen varer 4 år med 27 studiedage pr. år

STUDIESTART
Valby: Den 1. oktober 2021
Aarhus: Den 25. marts 2022

Uddannelsen er delt op i en basisdel og en overbygning
- i alt 4 år.


BLIV FAMILIE- OG PSYKOTERAPEUT »

Tlf. 7217 0765  |  kontakt@dfti.dk
Copyright © 2012 DFTI  |  afmeld nyhedsbrev
DFTI - Aarhus
Yrsavej 34
8230 Aabyhøj
DFTI - København
Trekronergade 126 A
2500 Valby