Problemer med se dette nyhedsbrev? klik her

12. maj 2022: DFTI's tilgang til supervision

DFTI's tilgang til supervision

Supervision er et selvstændigt, komplekst og ansvarsfuldt fagområde. Supervision varetager betydningsfulde opgaver på flere niveauer. Det hjælper til at sikre en fagligt kompetent varetagelse af opgaver over for borgerne. Supervision understøtter arbejdspladsers ambitioner om og forpligtelser til at kunne levere kvalificerede ydelser. Supervision medvirker til, at fagpersoner gennem et arbejdsliv kan udvikle sig, opnå en nuanceret selvindsigt og empatisk forståelse af dem, de arbejder med, og endelig er det med til at forebygge nedslidning af personalet.

De følgende tre artikler handler om supervisorrollen:

Hvordan man som supervisor skal arbejde sammen med supervisanden, så der kommer en frugtbar ansvarsfordeling mellem dem.
Supervision er ikke noget man får - det er noget man tager »
- Skrevet af Peter Schlichting Mortensen

Hvordan og hvorfor man skal kunne afgrænse supervision fra forskellige andre relevante opgaver, for at beskytte supervisionsrummet, så det kan bruges til det, det er tænkt til.
Supervisionsrummet skal beskyttes - for alles skyld »
- Skrevet af Peter Schlichting Mortensen

Endelig handler det om empati som en central kvalitet, ja nærmest en forudsætning for kvalificeret supervision.
Empati i supervision af psykoterapeuter »
- Skrevet af Gerda Rasmussen

De tre artikler har alle været bragt i det seneste nummer af Tidsskrift for Psykoterapi.
"Det er en super spændende uddannelse. Meld dig endelig på!"
- Tanja, hold 2021-22 Aarhus

Supervisoruddannelse med 15 ECTS-point »

DFTI udbyder en 1-årig uddannelse til eksamineret supervisor i samarbejde med Komponent (Kommunernes Udviklingscenter). Uddannelsen kan enten tages som en selvstændig 1-årig uddannelse eller som en del af en samlet diplomuddannelse: Den Offentlige lederuddannelse (DOL).

"Jeg fik mere, end jeg havde forventet, og jeg følte at DFTI fik mig godt klædt på, og at vi kom godt i dybden, hvor det var vigtigt. Stor anbefaling herfra."
- Rikke, hold 2021-22 Aarhus

Læs mere om supervisoruddannelsen her »

BEMÆRK at der for nogle studerende er mulighed for at søge støtte til uddannelsen via Kompetencefonden og dermed få dækket op til 80% af deltagerprisen. Du kan få mere info om dette ved at kontakte KOMPONENT »
Info
Forløbet består af i alt 17 undervisningsdage (fordelt på 8 moduler), 7 trænings-dage, 1 vejledningsdag og eksamen.

STUDIESTART - AARHUS:
29. august 2022
DFTI, Yrsavej 34
8230 Åbyhøj

STUDIESTART - VALBY:
12. september 2022
DFTI, Trekronergade 126A
2500 Valby

PRIS
I alt 35.995 kr.
(inkl. frokost, alle bøger og undervisningsmaterialer samt eksamen)

Uddrag fra artiklen: "Supervisionsrummet skal beskyttes - for alles skyld"

Af Peter Schlichting Mortensen, direktør og cand.psych., aut. familie- og psykoterapuet, MPF

LEDELSEN OG ORGANISATIONEN

Det er givet, at såvel ledelsen som de organisatoriske vilkår og rammer har stor betydning for medarbejderne. De ledelsesmæssige beslutninger har indflydelse på hvilke typer af opgaver, der skal løses, hvor stor sagsstamme den enkelte varetager, hvor mange ressourcer – timer eller indsatser, der knyttes til sagerne og så videre.
Omstruktureringer, ændrede normeringer eller tilføjelse af nye opgavetyper kan komme ude fra, og resultere i arbejdsmæssige udfordringer, belastninger og frustrationer. Det kan påvirke både arbejdsglæden, motivationen og kvaliteten af opgaveløsningerne.

Ud over de mere konkrete forhold, er der de relationelle og trivselsmæssige, som for eksempel: Hvordan ledelsen anerkender medarbejderne? Hvordan er det med kontakten, trygheden og tilliden mellem medarbejderne og ledelsen? Føler medarbejderne sig lyttet til og forstået, med de emner, som de bringer til ledelsen? Er der fagligt set gensidig respekt? Alle disse spørgsmål er af betydning, og når de ikke er på plads, kan de komme til at fylde mere end sagsarbejdet.

Når supervisor møder en gruppe, der er belastet af nogle af ovennævnte forhold, er der igen behov for at værne om grænserne. Det er uden for både gruppens og supervisors kompetencer, at ændre på disse vilkår, og det er under alle omstændigheder helt udenfor supervisors mandat, at drøfte hverken lederen eller vilkårene, uden at ledelsen er til stede og har sagt god for en drøftelse.

Det kan med rette ses som kontraktbrud, grænsende til illoyalitet over for ledelsen at drøfte disse spørgsmål med medarbejderne, også selv om supervisor forsøger at optræde etisk, ved ’blot’ at se på, hvordan den enkelte selv kan tage ansvar for at gå videre til ledelsen, med sine frustrationer.

Når ledelsen altid skal være deltagende i kontraktforhandlingen med supervisor, er det netop for at sikre, at disse dilemmaer er afklarede, og at det står helt klart, hvem der har ansvar for at beslutte, om supervisionen skal erstattes af noget andet, end det oprindelige formål.

Igen er det vigtigt at huske på det indirekte klientarbejde som rettesnor. Det er de ansattes primæropgaver, der skal arbejdes med. Vanskelige vilkår skal naturligvis hverken negligeres eller forsvares af supervisor, men opgaven er altid at forsøge at hjælpe medarbejderne med at magte og lære af de arbejdsopgaver, de er ansat til at løse - under de givne vilkår.

Hvis mistrivsel og frustrationer vokser til et omfang, hvor supervision ikke længere er muligt, er det supervisors opgave at meddele dette til ledelsen, fordi kontrakten nu ikke kan overholdes. Derefter er det op til ledelsen at tage beslutning om, hvad der skal gøres med den situation. På den måde holder supervisor sin sti ren, og kan udmærket fortsætte sin opgave, når forholdene igen er til det.

Den sidste pointe i denne sammenhæng må være, at det på ingen måde er en god ide, at supervisor indtil da, indtræder i rollen som den, der skal hjælpe institutionen med at skabe et bedre klima.

Det handler helt enkelt om at skabe og holde størst mulig klarhed for alle parter. Det er der ingen, der tager skade af. Det modsatte er næsten altid tilfældet, når rollerne blandes sammen.


LÆS HELE ARTIKLEN HER »

Har I brug for supervision? »

DFTI's konsulentafdeling tilbyder at supervisere enkeltpersoner eller grupper i såvel korte som længerevarende forløb. Alle vores supervisorer er erfarne, og tilsammen dækker vi et bredt udsnit af fagområder og institutionstyper.

Kontakt os på:
Tlf.: 7217 0765 eller
Mail: kontakt@dfti.dk

Læs mere om vores ydelser her »

Få en gratis guide DFTI's metode "Kollegial refleksion" her »

Info
Før en supervisionsaftale indgås, holder vi et afklarende møde med kunden for at præcisere forventninger og rammer om opgaven. Det kan foregå telefonisk, online eller personligt.

Det er også muligt at få undervisning mhp. at supervision og/eller kollegial refleksion varetages af institutionens eget personale.

UDDANNELSE:

Familie- og psykoterapeut
Tag en 4-årig efteruddannelse, der styrker din relationskompetence og giver dig masser af praktisk træning i det helhedsorienterede, familieterapeutiske arbejde.

VARIGHED
Uddannelsen varer 4 år med 27 studiedage pr. år

STUDIESTART
Aarhus: Den 22. august 2022
Valby: Den 7. november 2022


Uddannelsen er delt op i en 2-årig basisdel og en 2-årig overbygning.

BLIV FAMILIE- OG PSYKOTERAPEUT »
 

KONSULENTYDELSER:

Direkte til din arbejdsplads
SUPERVISION »
- Få en erfaren supervisor til kortere eller længere forløb

PERSONALETRÆNING »
- Få fokus på samspil og trivsel gennem personaletræning, gruppeeftersyn eller lign.

TEMADAGE »
- Få inspiration og nye input med en faglig overskrift

BESTIL ET KURSUS »
- For en samlet personalegruppe, skræddersyet til jeres behov

FOREDRAG »
- Om relationer mellem mennesker
 

UDDANNELSE:

Supervisorudd. - 15 ECTS-point
DFTI udbyder i samarbejde med Komponent en 1-årig uddannelse til supervisor. Uddannelsen fungerer som en selvstændig del af diplomuddannelsen "DOL - Den offentlige lederuddannelse" og giver 15 ECTS-point.

Forløbet er forankret i DFTI's værdier med ligeværdighed, autenticitet og personligt ansvar og er i høj grad praksis-, oplevelses- og relationsorienteret.

STUDIESTART
Aarhus: Den 29. august 2022
Valby: Den 12. september 2022


BLIV SUPERVISOR »

Tlf. 7217 0765  |  kontakt@dfti.dk
Copyright © 2012 DFTI  |  afmeld nyhedsbrev
DFTI - Aarhus
Yrsavej 34
8230 Aabyhøj
DFTI - København
Trekronergade 126 A
2500 Valby