Problemer med se dette nyhedsbrev? klik her

Oktober 2020
Efterårsnyheder og udskydelse af jubilæumsfejring

Efterårsnyheder og udskydelse af jubilæumsfejring

Efter et forår og en sommer, hvor COVID-19 fik os til at udskyde en del aktiviteter, vendte vi efter sommerferien tilbage til en ny hverdag med undervisning under de nye retningslinjer for forsamlinger, afstandskrav og afspritning. Nu ser vi igen fremad og præsenterer herunder nogle nyheder i udbudskataloget det næste halve års tid.

På vores familieterapeutuddannelse starter vi et nyt fyldt hold op i Valby den 24. oktober (der er pt. venteliste til holdet), og det næste hold i Aarhus vil have studiestart den 5. februar 2021. Hvis du drømmer om at blive familie- og psykoterapeut, er du meget velkommen til at komme forbi og besøge os på et af vores informationsmøder eller kontakte os med dine spørgsmål.
Du finder alle datoer for studiestart og infomøder længere nede i brevet, og du kan læse mere om familieterapeutuddannelsen her »

Derudover har vi desværre valgt at udskyde vores 10 års jubilæumsreception. Det kan du læse mere om længere nede i nyhedsbrevet.


NYHEDER:


TEMADAG: KONFLIKTHÅNDTERING OG MÆGLING I SKILISMISSESAGER »

Vi har i samarbejde med Center for offentlig kompetenceudvikling (COK) lagt en temadag om svære skilsmisser i efterårskalenderen. Det er en temadag, vi tidligere har afholdt med stor succes, og som vi i denne omgang slår op på Fyn:

Odense den 26. november 2020, kl. 8.30-15.30.

Pris pr. person: 2.895 kr.

Du kan også kontakt os for at høre nærmere om at rekvirere dagen ud på din arbejdsdag »

----------

MASTERCLASS I PAR- OG FAMILIETERAPI »
- Ved Ruth Hansen og Peter Mortensen

I denne nye udgave af vores Masterclass inviterer vi alle med en psykoterapeutisk uddannelse til at deltage i et intensivt forløb over 3 dage med internatophold i Kerteminde. Formålet med kurset er at videreudvikle deltagernes terapeutiske kompetencer.

Det er DFTI's direktører og stiftere, Ruth Hansen og Peter Mortensen, som underviser alle 3 dage.

Kerteminde: 10.-12. marts 2021

Pris pr. person: 9.200 kr. (inkl. 2 overnatninger på enkeltværelse og forplejning)

----------

NYT HOLD PÅ SUPERVISORUDDANNELSEN I AARHUS »
- Uddannelsen giver 15 ECTS-point og udbydes i samarbejde med COK

Vi har netop lagt sidste hånd på planlægningen af det næste supervisorhold i Aarhus, som får studiestart den 8. marts 2021.

Uddannelsen strækker sig over 1 års tid og kan tages som selvstændig uddannelse eller som en del af COK's diplomuddannelse "Den offentlige lederuddannelse".

Derudover starter vi et hold op i Valby lige efter efterårsferien (den 19. oktober 2020), og hvis du er hurtig, kan du stadig nå at få en plads på dette hold »


DFTI udskyder fejring af jubilæum

Pga. situationen med COVID-19 i Danmark, har vi valgt at udskyde den åbne reception, hvor vi skulle have fejret Instituttets 10 års jubilæum.

Vi håber i stedet at kunne invitere til en reception for både instituttets ansatte, studerende og venner i løbet af 1. halvår af 2021.

Info
Nærmere info om det præcise tidspunkt, adresse, program samt info om, hvordan man tilmelder sig festligheden vil blive offentliggjort her i nyhedsbrevet og på vores facebook-side efter nytår.
“"Det er en livsforvandlende uddannelse, som både har givet mig en faglig forankring og givet mig og min familie en helt ny og mere sund måde at være sammen på."
- Lisbeth Vig, tidligere studerende på familieterapeutuddannelsen.

Uddannelseskalender


FAMILIETERAPEUTUDDANNELSEN »

Studiestart Valby: 24. oktober 2020 (holdet er fyldt - venteliste er oprettet)
Studiestart Aarhus: 5. februar 2021

Info- og ansøgermøder til familieterapeutuddannelsen »
Valby: den 10. december 2020, kl. 17.30-20.30
Valby: den 1. marts 2021, kl. 17.30-20.30

Aarhus: den 5. november 2020, kl. 16.30-19.30
Aarhus: den 7. januar 2021, kl. 16.30-19.30

-----

SUPERVISORUDDANNELSEN (15 ECTS-point) »

Studiestart Valby: 19. oktober
Studiestart Aarhus: 8. marts 2021
- I samarbejde med Center for offentlig kompetenceudvikling - COK.

Infomøder om supervisoruddannelsen »
Aarhus: torsdag den 19. november 2020, kl. 17.00-18.00
Aarhus: torsdag den 21. januar 2021, kl. 17.00-18.00

UDDANNELSE:

Par- og familieterapeut
Tag en 4-årig efteruddannelse, der styrker din relationskompetence og giver dig masser af praktisk træning i det helhedsorienterede, familieterapeutiske arbejde.

VARIGHED
Uddannelsen varer 4 år med 27 studiedage pr. år

STUDIESTART
Valby: 24. oktober 2020 (venteliste)
Aarhus: 5. februar 2021

Uddannelsen er delt op i en basisdel og en overbygning
- i alt 4 år.


BLIV PAR- OG FAMILIETERAPEUT »
 

KONSULENTYDELSER:

Direkte til din arbejdsplads
SUPERVISION »
- Få en erfaren supervisor til kortere eller længere forløb

PERSONALETRÆNING »
- Få fokus på samspil og trivsel gennem personaletræning, gruppeeftersyn eller lign.

TEMADAGE »
- Få inspiration og nye input med en faglig overskrift

BESTIL ET KURSUS »
- For en samlet personalegruppe, skræddersyet til jeres behov

FOREDRAG »
- Om relationer mellem mennesker
 

UDDANNELSE:

Supervisorudd. - 15 ECTS-point
DFTI udbyder i samarbejde med COK en 1-årig uddannelse til eksamineret supervisor. Uddannelsen fungerer som en selvstændig del af COK's diplomuddannelse "Den offentlige lederuddannelse" og giver 15 ECTS-point.

Gennem uddannelsesforløbet gennemgåes og indarbejdes fagområdet, så nye supervisorer står godt rustede til fremtidige supervisionsopgaver.

STUDIESTART
VALBY: 19. oktober 2020
AARHUS: 8. marts 2021

BLIV SUPERVISOR »

Tlf. 7217 0765  |  kontakt@dfti.dk
Copyright © 2012 DFTI  |  afmeld nyhedsbrev
DFTI - Aarhus
Yrsavej 34
8230 Aabyhøj
DFTI - København
Trekronergade 126 A
2500 Valby