TEMADAG: Konflikthåndtering og mægling i skilsmissesager

DFTI og COK (Center for offentlig kompetenceudvikling) udbyder i samarbejde en temadag om teori og metode i arbejdet med komplicerede skilsmisser.
Her kan du få inspiration til at lede samtaler mellem forældrene, understøtte det fortsatte forældreansvar og bestyrke din forståelse af barnets perspektiv under og efter skilsmissen.

De fleste skilsmisseforældre arbejder konstruktivt sammen om deres børns liv, men en undersøgelse fra SFI 2013 viser, at hver 5. skilsmissepar slet ikke kommunikerer med hinanden. Undersøgelsen konkluderer, at det ikke er rammerne om forældreskabet, men samspillet og relationen mellem de skilte forældre, der betyder mest for børn og unges trivsel. Det er med andre ord forældrenes evner til at skabe et konstruktivt samarbejde om forældreskabet, der er af størst betydning. Mange forældre er så fyldt af sårede følelser, vrede og jalousi, at de ikke kan skabe de bedste rammer for deres fælles børn. I stedet fortsætter de med opslidende indbyrdes kampe, hvor børnene belastes i meget svær grad.

Teori og praksis
Som fagpersoner kan vi på forskellig vis blive inddraget i konflikthåndtering og mægling i skilsmissesager. På temadagen arbejder vi i teori og praksis med, hvordan vi hjælper forældrene til at at tage ansvar for, at de stadig en familie, hvor mor og far har besluttet at gå hver til sit. Parforholdet er slut, men et ansvar for og fællesskab om børnene må fortsætte, for at sikre børnenes trivsel.

Hvad får jeg med fra dagen?
På temadagen får du inspiration til at hjælpe skilsmissefamilier, så skilsmissen ikke resulterer i langvarig krig mellem forældrene, med store omkostninger til følge - primært for børnene, men også for de voksnes videre liv. Du får større viden om de karakteristiske mekanismer, der udfolder sig, når kernefamilien bliver til delefamilie med fælles forældreansvar, viden om konflikters opståen, vedligeholdelse og optrapning samt redskaber til at inddrage barnet, håndtere konflikter og mægle i højkonfliktsager.

Arbejdet med komplicerede skilsmisser er ofte både fagligt vanskeligt og personligt belastende. Vi ser derfor også på, hvilke behov for støtte fagpersonerne har i arbejdet.

Vi vil undervejs arbejde med kortere samtaleøvelser og rollespil. Deltagerne forventes at være villige til at bidrage med eksempler fra egen praksis.

Målgruppe
Målgruppen er alle, der har interesse for konflikthåndtering og mægling i skilsmissesager.

Litteratur:
S 113-141 og 149-163 i bogen Oplevelsesorienteret familieterapi. At være sig selv – sammen »
Ruth Hansen og Peter Mortensen, Gyldendal 2017.


TILMELDING

Temadagen kan man enten tilmelde sig individuelt hos COK, eller den kan rekvireres ud på en arbejdsplads til afholdelse for en samlet personalegruppe.

TILMELDING VIA COK »


Åbne kurser
Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld formularen nedenfor og klik Tilmeld.

Du vil herefter modtage en mail med link, som skal bekræftes, før vi kan tilmelde dig til nyhedsbrevet.Fakta om kurset
DATO
Nye datoer offentliggøres snarest

STED
Offentliggøres snarest

PRIS
2.895 kr.
- Prisen er gældende i 2020 og er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart.

TILMELDINGSFRIST:
Offentliggøres snarest

TILMELDING VIA COK »

Hvis du ønsker at rekvirere dagen ud på en arbejdsplads - kontakt:
Iben Grøn
Tlf. 2510 0017
iben.groen@dfti.dk