Problemer med se dette nyhedsbrev? klik her

August 2019
Sommersamling og mindeord for Jesper Juul

DFTI's sommersamling

Hvert år i slutningen af sommeren mødes DFTI's undervisere på Samsø, hvor der arbejdes i dybden med vores familieterapeutuddannelse og med instituttets andre aktiviteter. Her lægges bl.a. planer for det næste år, der arbejdes med uddannelsernes temaer, og så får underviserne naturligvis også hygget sig sammen.

På billedet herover ses fra venstre mod højre: Svend O. Andersen, Birgit Juhl, Peter Mortensen, Solveig Outsen, Britt Lyneborg Lassen, Gerda Rasmussen, Ruth Hansen og Linda Bebe (fraværende: Pernille Hytte Bisgaard).

I år var det første gang vores nye underviser, Linda Bebe, var med på samlingen.

Mindeord for familieterapeut Jesper Juul, Odder

Jesper Juul er død. For os, som var venner og kollegaer med Jesper gennem mange år, er det et stort personligt tab. Det er samtidig et tab, som vi deler med tusinder af forældre og fagfolk verden over. Jesper Juul er blevet kaldt det 20. århundredes pædagogiske fyrtårn i et stort tysk magasin. Når vi ser på hans kæmpe indflydelse, er det bestemt ingen overdrivelse.

Her i dagene efter hans død tikker der mails ind fra hans tidligere kursister og fra forældre, hvor essensen er, at deres liv for altid blev forandret af mødet med ham eller gennem læsningen af hans bøger.
Jesper blev 71 år. På trods af en invaliderende nervesygdom, som kostede store smerter og bandt ham til en kørestol i de sidste 7 år af hans liv, var han fortsat fagligt engageret og aktiv, når det var muligt.

I Danmark er Jesper mest kendt for sit store forfatterskab om børn og familieliv.
Titusindvis af forældre og fagfolk kender bestselleren ”Dit kompetente barn”. Og så sent som i 2017 udkom han seneste bog: Førerulve - det livsvigtige lederskab i familien. Det har været en øjenåbner for mange at se, at det ikke drejer sig om at være perfekte forældre, men om at være i relation med hinanden. Som de fleste af hans bøger er også denne oversat til mange sprog.

Jesper var fagligt forud for sin tid. Allerede i 1975 skrev han om kvaliteten af relationer, som afgørende for børns trivsel og mistrivsel. Og at relationen er omdrejningspunkt for menneskeligt samvær og udvikling. For Jesper var det helt afgørende, at familieperspektivet blev en naturlig del af arbejdet med børn og unge.

I 1979 stiftede han Kemplerinstituttet sammen med den amerikanske psykiater Walter Kempler, børnepsykiater Mogens A Lund og socialrådgiver Lis Keiser. Jesper ledede instituttet i knap 30 år og var foregangsmand i uddannelsen af familieterapeuter. Da Instituttet i 2010 blev omdannet til Dansk Familieterapeutisk Institut var Jesper fortsat gæstelærer og en uvurderlig hjælp i vores arbejde.

I 00’erne tog hans internationale arbejde for alvor fart. Han grundlagde Family-Lab International og var medstifter af familieterapiuddannelser i Østrig og Tyskland. I sine mange foredrag og workshops verden over lykkedes det Jesper at formidle, at ansvarligt, ligeværdigt og respektfuldt samvær sagtens kan erstatte den blinde lydighed, og at udviklingen af selvfølelse og integritet understøtter muligheden for at skabe ligeværdige fællesskaber.
Jesper var med til at stifte foreningen Børns Livskundskab og sad i bestyrelsen til sin død. Gennem BL’s deltagelse i forskellige forskningsprojekter er Jespers arbejde blevet bredere anerkendt. Aktuelt afsluttes et stort EU-skoleprojekt, mens et dansk og et tysk skoleprojekt er i startfasen.

Vi har på forskellig vis haft det store privilegium at være tæt på og i mange år arbejdet sammen med Jesper. Det har på mange måder været livsforandrende for os.

Man gik aldrig forgæves til Jesper efter et godt råd eller feedback. Jesper kunne noget særligt med ord. Han var klar og præcis. Og så kunne han være meget direkte og konfronterende uden at blive fordømmende eller moraliserende. Det er i sig selv en kunst, som kræver, at man ikke har noget for på andres vegne, men egentlig bare vil give sin bedste tilbagemelding til et givet emne. Samtidig led Jesper ikke af selvoptagethed. Han blev ved med at være jordbundet og uimponeret, også da hans berømmelse, især i udlandet, kunne have lagt op til en vis idoldyrkelse.

Jesper var ikke bare engageret, han var dedikeret til sit arbejde. Selv om hans felt i sagens natur kalder på stærke følelser, var han altid nøgtern, saglig og helt usentimental. Alle, som har mødt ham, vil samtidig kunne genkende hans hjertelighed og humor.

Han var til det sidste optaget af, hvordan alle mennesker har brug for at blive mødt, som dem de er. Og hans internationale engagement, rejser og bopæl i Kroatien gav ham et klart blik for det alment menneskelige på tværs af kulturer og traditioner.
En typisk kommentar til et flygtningebarns skæbne - som havde begået kriminalitet og var blevet opgivet af systemet som værende uden for pædagogisk rækkevidde - var titlen på hans kronik i Information: ”Vores arme er for korte og vores normer for selvfede”.

Jesper efterlader sig en søn og 2 børnebørn.

Kære Jesper, tak fordi du har delt din visdom med os og med tusindvis af andre. Dine ord og gerninger har sat et aftryk, der i deres autenticitet og klarhed vil stå, længe efter du ikke længere er blandt os.

Tak for vores venskab og alle vores fælles middage med god snak og gode vine.
Vi savner dig allerede.

Helle Jensen, Peter Mortensen, Ruth Hansen.

DFTI's uddannelse til familieterapeut

DFTI startede i 2016 en undersøgelse blandt tidligere studerende, som har taget vores uddannelse til familieterapeut. Her har vi bl.a. spurgt de uddannede familieterapeuter, hvad de bruger uddannelsen til i dag, og hvordan den har påvirket deres relationer og liv generelt. Her er et par uddrag af, hvad de siger:

"Det er en livsforvandlende uddannelse, som både har givet mig en faglig forankring og givet mig og min familie en helt ny og mere sund måde at være sammen på."
- Lisbeth Vig, uddannet 2019

"At tage en uddannelse på DFTI er livsforandrende - ikke kun for dig, men for hele din familie. Det er en livsgave, du giver dig selv, som bliver ved med at udfolde sig og vokse. Jeg er dybt taknemmelig for årene - og det er min familie også."
- Susi Vedsted, uddannet 2019

DU KAN FINDE HELE UNDERSØGELSEN VED AT KLIKKE PÅ BILLEDET HERUNDER:

Brugerundersøgelse blandt tidligere studerende ved DFTI's uddannelse til familieterapeut.


VIL DU SELV VÆRE FAMILIETERAPEUT?

NÆSTE HOLDSTART »
Aarhus: 15. november 2019
København: 26. maj 2020

NÆSTE GRATIS INFOMØDER »
Valby: den 19. september 2019, kl. 17.00-20.00
Valby: den 18. november 2019, kl. 17.00-20.00

Aarhus: den 28. august 2019, kl. 16.30-19.30
Aarhus: den 8. oktober 2019, kl. 16.30-19.30

Læs mere om DFTI's uddannelse til familieterapeut her »


Tysk udgave af bogen "Oplevelsesorienteret familieterapi"

Oplevelsesorienteret Familieterapi, skrevet af DFTI's stiftere Ruth Hansen og Peter Mortensen, udkom på Gyldendal i 2017. Nu er den oversat til tysk og kan erhverves gennem Familylab's tyske afdeling.

Ruth Hansen og Peter Mortensen: "Familientherapie - im Hier und Jetzt"
Du kan læse mere om den tyske udgave af bogen på Familylab's tyske website her: FAMILIEN-THERAPIE »


En tysk læseprøve af bogen (pdf-fil) kan hentes her »
Info
Oplevelsesorienteret familieterapi er en grundbog i oplevelsesorienteret familieterapi. Den udfylder et behov for en lærebog, som er forankret i en dansk/skandinavisk familie- og terapitradition. Bogen er baseret på forfatternes mere end 30 år lange erfaring med at uddanne familie- og psykoterapeuter.

Oplevelsesorienteret familieterapi giver en indføring i den grundlæggende teori bag terapiformen, samtidig med at den er konkret og praksisorienteret.

GRØNLAND: Veloverstået eksamen på supervisoruddannelsen

Her er et hold nye, glade supervisorer, som netop har taget eksamen på DFTI’s supervisoruddannelse i Nuuk.

Dansk Familieterapeutisk Institut har siden grundlæggelsen i 2010 haft gode og tætte forbindelser til Grønland, hvor vi flere gange har uddannet personale inden for familieterapi, relationskompetence og supervision.

Holdet er det femte supervisorhold, DFTI har uddannet i Grønland.

Stort tillykke til de nye supervisorer!

UDDANNELSE:

Eksamineret supervisor
DFTI udbyder i samarbejde med COK (Center for offentlig kompetenceudvikling) en 1-årig uddannelse til eksamineret supervisor.

Som supervisor er du med til at sikre faglig udvikling, personlig trivsel og fortsat engagement i arbejdslivet.

Gennem uddannelsesforløbet gennemgåes og indarbejdes fagområdet, så nye supervisorer står godt rustede til fremtidige supervisionsopgaver.

STUDIESTART
HERLEV: 29. januar 2020

BLIV SUPERVISOR »
 

KURSUS:

KONTAKT & NÆRVÆR
Dette 2-dages kursus henvender sig til personer eller personalegrupper, der arbejder med børn, unge og forældre.

Kurset har til formål at styrke den enkeltes evne til nærvær og opmærksomhed i samtalen

Vi vil arbejde på at genkende og respondere på kropslige sansninger og kropsfornem-melser. Og du vil blive introduceret for nærværs-praktikker og få udviklet nærværsevnen i samtaler.

TID OG STED
VALBY: 29.-30. oktober 2019

KONTAKT & NÆRVÆR »
 

KONSULENTYDELSER:

Direkte til din arbejdsplads
SUPERVISION »
- Få en erfaren supervisor til kortere eller længere forløb

PERSONALETRÆNING »
- Få fokus på samspil og trivsel gennem personaletræning, gruppeeftersyn eller lign.

TEMADAGE »
- Få inspiration og nye input med en faglig overskrift

BESTIL ET KURSUS »
- For en samlet personalegruppe, skræddersyet til jeres behov

FOREDRAG »
- Om relationer mellem mennesker


Tlf. 7217 0765  |  kontakt@dfti.dk
Copyright © 2012 DFTI  |  afmeld nyhedsbrev
DFTI - Aarhus
Yrsavej 34
8230 Aabyhøj
DFTI - København
Trekronergade 126 A
2500 Valby