Problemer med se dette nyhedsbrev? klik her

29. april 2022: Uddrag fra DFTI's grundbog

Uddrag fra DFTI's grundbog

På DFTI's uddannelse til familie- og psykoterapeut arbejder de studerende ud fra grundbogen Oplevelsesorienteret familieterapi. At være sig selv - sammen
Bogen er skrevet af DFTI's to stiftere Ruth Hansen og Peter Mortensen, og følgende er et lille uddrag fra indledningen:

At møde kærligheden er uden tvivl den stærkest motiverende faktor for forandring
og udvikling. Vi higer alle, uanset alder, efter at blive set og mødt af andre mennesker og efter at have betydning i deres liv. Når kærligheden er i spil, opleves en særlig åbning, som i sig selv kan starte en slags indre optøning og måske dermed overskridelse af gamle reaktionsmønstre. Alle forældre kan vist nikke genkendende til den helt særlige og udvidende oplevelse, det er at få sit første barn. At mærke ubetinget kærlighed til sit barn sætter gang i dybe, eksistentielle processer, som rummer kimen til at erfare, at noget her i verden er større eller vigtigere end en selv. Det kan samtidig indebære en ny sårbarhed overfor både små og store begivenheder. Selve det at blive sig bevidst, at livet fortsætter efter en selv, får en ny, konkret betydning. For eksempel kan faren for krig, klimaforandringer eller andre trusler få fornyet relevans. Angsten for at miste bliver på den måde indbygget som et vilkår, vi ikke kan undgå at mærke, og som på godt og ondt ligger bag mange forældres omsorgsfulde bekymringer og valg i hverdagen.

En anden livs- og kærlighedsbekræftende erfaring er at opleve børns loyalitet over for deres forældre. Dette gælder uanset om de har oplevet endog alvorlige svigt. Børn tilsidesætter deres egne behov for at opnå eller fastholde forældrenes kærlighed og går i det hele taget meget langt for at imødekomme og være solidariske med deres forældre. Deres måde at gøre det på, kan imidlertid ofte tolkes som det modsatte og derfor blive misforstået. Der kan være kampe og
højlydte uoverensstemmelser i det daglige, men når det gælder, og forældrene fx er under pres, er børnenes solidaritet helt åbenlys.

Som familieterapeuter arbejder vi med kærligheden som drivkraft, eller som den primært motiverende faktor. At samle de mennesker, som betyder mest for hinanden, er en foræring for både terapeuten og familien, fordi alt, hvad der bliver sagt eller forbliver usagt, har stor betydning. Familieterapi bygger på den måde på kærlighed som en relationel forandringskraft.

(Uddraget er taget fra side 17-19 i Oplevelsesorienteret Familieterapi)

Læs mere om bogen og hent et gratis kapitel her »

DFTI's uddannelse til familie- og psykoterapeut

På DFTI uddanner vi familieterapeuter. Det kan også benævnes "psykoterapeuter med speciale i par- og familieterapi".

Når man vælger at uddanne sig til familieterapeut, vælger man at have et bredere fokus end det individuelle. Familieterapi handler nemlig både om hver enkelt i familien og ikke mindst om relationerne mellem familiemedlemmerne. Der findes altid et mig, et dig og et os. Det relationelle perspektiv, dvs. måden vi er sammen på, er afgørende for den enkeltes trivsel og udvikling og har derfor hovedfokus i familieterapi.

STUDIESTART
Aarhus: 22. august 2022
København: 7. november 2022

Læs mere om DFTI’s uddannelse til familie- og psykoterapeut her »


Informations- og ansøgermøder til familieterapeutuddannelsen

Hvad kan jeg bruge familie- og psykoterapeutuddannelsen til?
Hvad betyder oplevelsesorienteret?
Hvad er relationskompetence?

Disse - og mange andre spørgsmål om vores familieterapeutuddannelse kan du få besvaret på vores informations- og ansøgningsmøder.

MØDET BESTÅR AF TO DELE
Mødets første del:
Her præsenterer vi DFTI og informerer om uddannelsens indhold og opbygning - og besvarer evt. spørgsmål.

Mødets anden del:
Her skal deltagerne præsentere sig selv med faglig baggrund, familiesituation, motivation, relevante livserfaringer og evt. tanker i forhold til at gennemføre hele uddannelsen. Anden del er derfor kun for aktuelt interesserede ansøgere.

Hvis du ønsker at deltage på et møde, kan du tilmelde dig på: kontakt@dfti.dk
Info

DATOER AARHUS:

Den 1. juni,
kl. 16.30-19.30DATOER VALBY:

Den 31. maj,
kl. 17.30-20.30

Den 23. juni,
kl. 18.00-21.00

Den 6. september,
kl. 17.30-20.30

UDDANNELSE:

Familie- og psykoterapeut
Tag en 4-årig efteruddannelse, der styrker din relationskompetence og giver dig masser af praktisk træning i det helhedsorienterede, familieterapeutiske arbejde.

VARIGHED
Uddannelsen varer 4 år med 27 studiedage pr. år

STUDIESTART
Aarhus: Den 22. august 2022
Valby: Den 7. november 2022


Uddannelsen er delt op i en 2-årig basisdel og en 2-årig overbygning.

BLIV FAMILIE- OG PSYKOTERAPEUT »
 

KONSULENTYDELSER:

Direkte til din arbejdsplads
SUPERVISION »
- Få en erfaren supervisor til kortere eller længere forløb

PERSONALETRÆNING »
- Få fokus på samspil og trivsel gennem personaletræning, gruppeeftersyn eller lign.

TEMADAGE »
- Få inspiration og nye input med en faglig overskrift

BESTIL ET KURSUS »
- For en samlet personalegruppe, skræddersyet til jeres behov

FOREDRAG »
- Om relationer mellem mennesker
 

UDDANNELSE:

Supervisorudd. - 15 ECTS-point
DFTI udbyder i samarbejde med Komponent en 1-årig uddannelse til supervisor. Uddannelsen fungerer som en selvstændig del af diplomuddannelsen "DOL - Den offentlige lederuddannelse" og giver 15 ECTS-point.

Forløbet er forankret i DFTI's værdier med ligeværdighed, autenticitet og personligt ansvar og er i høj grad praksis-, oplevelses- og relationsorienteret.

STUDIESTART
Aarhus: Den 29. august 2022
Valby: Den 12. september 2022


BLIV SUPERVISOR »

Tlf. 7217 0765  |  kontakt@dfti.dk
Copyright © 2012 DFTI  |  afmeld nyhedsbrev
DFTI - Aarhus
Yrsavej 34
8230 Aabyhøj
DFTI - København
Trekronergade 126 A
2500 Valby