Problemer med se dette nyhedsbrev? klik her

24. februar 2021
Ny fysisk udgave af introkursus i oplevelsesorienteret familieterapi

Fysisk udgave af intro-kurset i oplevelsesorienteret familieterapi

Kære læsere,

Vi er glade for at se, hvor godt vores nye online kursus er blevet modtaget, og vi kan allerede nu sige, at vi kommer til at gentage det efter sommerferien. Så hold øje med nyhedsbrevene.

Som nævnt i vores forrige nyhedsbrev udbyder vi nu også den fysiske udgave af kurset: Introduktion til oplevelsesorienteret familieterapi: 4 år på 4 dage. På kurset af 2 x 2 dages varighed vil du få både teoretisk indføring og praksiserfaring med vores tilgang til familie- og psykoterapi.

Den oplevelsesorienterede familieterapi skal opleves for at kunne erfare dens virkningsfulde tilgang. Vi vil på dagene bestræbe os på at komme så tæt som muligt på de arbejdsformer, vi bruger gennem vores 4-årige efteruddannelse. Vi vil give smagsprøver på, hvordan vi arbejder med selvrefleksion, træningssamtaler og refleksion i plenum.

Derudover danner vi mindre arbejdsgrupper, hvor du kommer tættere på 4-5 af dine medkursister. Der bliver plads til at inddrage ens egne erfaringer og arbejdsopgaver, hvor man kan bruge ny inspiration til at arbejde mere familie- og relationsorienteret.

I tillæg til de annoncerede datoer er det også muligt at bestille kurset til sin egen arbejdsplads, hvor indhold og udbytte naturligvis kan knyttes endnu tættere til deltagernes hverdag. Ud over det faglige udbytte er det vores erfaring, at den form for arbejdspladskurser vil medvirke til at give kollegaerne bedre kendskab til hinanden, hvilket kan forstærke kollegialiteten og det fremtidige samarbejde.

DATOER
Den 16.-17. juni 2021
Den 13.-14. september 2021

STED
DFTI - Aarhus
Yrsavej 34
8230 Åbyhøj

PRIS
8.600 kr. pr. person
- Inkl. moms og forplejning

PROGRAM
DAG 1 – 1. år: Den biografiske ballast og de relationelle kompetencer
• Livshistoriens betydning for ens professionelle virke
• Øvelser, der introducerer til selvrefleksion i arbejdslivet
• Introduktion til familieterapi overordnet
• Det særlige ved ”oplevelsesorienteret familieterapi”
• Arbejde med temaet: samarbejde og integritet

DAG 2 – 2. år: Nære relationer, parsamtaler, procesforståelse, dynamik
• Introduktion til nærværsøvelser relateret til kontakt og terapeutisk arbejde
• Oplæg om proces og indhold - det mellem-menneskelige frem for det individualpsykologiske
• Træning ved brug af tuning-in og rollespil
• Oplæg om parsamtaler
• Træning via cases fra deltagernes aktuelle arbejdssituation
• Fokus på procesarbejde og parrets indbyrdes dynamik

DAG 3 – 3. år: Familieperspektivet og inddragelse af børn i arbejdet
• Introduktion til familieterapi i praksis
• Familiens dynamik og hvordan vi arbejder med den
• Barnets rolle i familien
• Hvornår og hvordan børn kan bidrage og inddrages i arbejdet med hele familien
• Træningssamtaler ud fra deltagervalgte cases eller designede oplæg fra underviser

DAG 4 – 4. år: Familieperspektivet i forhold til skilsmisser og sammenbragte familier
• Arbejdet med komplicerede skilsmisser
• Rollespil
• Arbejdet med sammenbragte familier
• Casearbejde om sammenbragt familie
• Videoklip til illustration
• Opsamling på hele forløbet og afslutning

LÆS MERE OM KURSET OG TILMELD DIG HER »

Vi forventer desuden at slå kurset op på vores institut i Valby til efteråret.

Familieterapeutuddannelse i coronaens tid

Hverdagen på DFTI er naturligvis præget af, at vi fortsat ikke må mødes fysisk med alle vore studerende. I stedet har vi valgt at afholde hovedparten af vores moduler på vores familieterapeutuddannelse online.

Vi har bestemt været både spændte og nervøse i forhold til, hvordan det vil være muligt at arbejde oplevelsesorienteret – virtuelt. Og vi kan heldigvis klart sige, at både vi og de studerende er meget positivt overraskede over, hvor meget vi faktisk kan opleve både det faglige udbytte samt kontakt og nærvær. Men selvfølgelig længes vi efter at kunne sidde sammen, give kram og snakke på kryds og tværs uden at skulle huske at un-mute eller række den virtuelle hånd i vejret.

Skal du have en plads på næste hold?
Der er rigtig god interesse for vores kommende uddannelseshold, hvilket blandt andet afspejler sig i mange tilmeldinger til informationsmøderne. Vi prioriterer at holde dem med fremmøde, hvor der maks. er 5 personer til stede – hvilket betyder, at vi afholder flere møder, så alle interesserede kan komme med under trygge forhold.

Find kommende datoer for informations- og ansøgermøder her »

Vi håber på jeres fleksibilitet og forståelse, hvis vi derfor må tilbyde jer en anden dato end den, der pt. fremgår af hjemmesiden.

HOLDSTART 2021
Aarhus: Den 21. maj
København: Den 1. oktober

LÆS MERE OM FAMILIETERAPEUTUDDANNELSEN HER »

UDDANNELSE:

Par- og familieterapeut
Tag en 4-årig efteruddannelse, der styrker din relationskompetence og giver dig masser af praktisk træning i det helhedsorienterede, familieterapeutiske arbejde.

VARIGHED
Uddannelsen varer 4 år med 27 studiedage pr. år

STUDIESTART
Aarhus: Den 21. maj 2021
Valby: Den 1. oktober 2021

Uddannelsen er delt op i en basisdel og en overbygning
- i alt 4 år.


BLIV PAR- OG FAMILIETERAPEUT »
 

KONSULENTYDELSER:

Direkte til din arbejdsplads
SUPERVISION »
- Få en erfaren supervisor til kortere eller længere forløb

PERSONALETRÆNING »
- Få fokus på samspil og trivsel gennem personaletræning, gruppeeftersyn eller lign.

TEMADAGE »
- Få inspiration og nye input med en faglig overskrift

BESTIL ET KURSUS »
- For en samlet personalegruppe, skræddersyet til jeres behov

FOREDRAG »
- Om relationer mellem mennesker
 

UDDANNELSE:

Supervisorudd. - 15 ECTS-point
DFTI udbyder i samarbejde med COK en 1-årig uddannelse til eksamineret supervisor. Uddannelsen fungerer som en selvstændig del af COK's diplomuddannelse "Den offentlige lederuddannelse" og giver 15 ECTS-point.

Gennem uddannelsesforløbet gennemgåes og indarbejdes fagområdet, så nye supervisorer står godt rustede til fremtidige supervisionsopgaver.

STUDIESTART
Aarhus: Den 30. august 2021


BLIV SUPERVISOR »

Tlf. 7217 0765  |  kontakt@dfti.dk
Copyright © 2012 DFTI  |  afmeld nyhedsbrev
DFTI - Aarhus
Yrsavej 34
8230 Aabyhøj
DFTI - København
Trekronergade 126 A
2500 Valby