Problemer med se dette nyhedsbrev? klik her

11. december 2023
Det første år som ejer af DFTI

Det første år som ejer af DFTI

Når julen er ovre og nytåret kommer, så er det et år siden, jeg overtog ejer- og lederskabet af DFTI.

Det har nok været det mest arbejdsomme år i mit arbejdsliv. Jeg har arbejdet meget før, men jeg husker ikke, at det har varet et helt år i træk. Det kommende år ser også meget arbejdskrævende ud. Vi skal re-certificeres og gøre klar til akkrediteringsprocessen, som jeg håber, kommer hurtigt i gang efter re-certificeringen.

Jeg glæder mig til endnu et år med masser arbejde, for at flest mulig kan få et lettere og mere glædeligt og tilfredsstillende liv i vores samfund – både de familier og børn, vi når via vores arbejde og alle de medarbejdere, vi uddanner og superviserer. Det er en vigtig opgave, jeg og vi har.

I DFTI's undervisergruppe har Linda, Solveig, Ruth og jeg deltaget på Psykoterapeutforeningens første hold i ”Forskningsmetode i psykoterapeutisk praksis”. Svend er aktuelt i gang med uddannelsen. På den måde har vi gjort os endnu mere klar til den forhåbentlig kommende akkrediteringsproces.

Ny familieterapeutuddannelse i Norge
Samtidig er det, i det kommende år, også planen at få DFTI's familieterapeutuddannelse i gang i Norge. Det arbejde er allerede sat i gang og meget tyder på, at vi, sammen med lektor og familieterapeut Bjørn Olav Larssen og psykolog og familieterapeut Tine Kramer, vil få etableret en uddannelse i Norge i 2025.

Både Bjørn og Tine er, ligesom jeg, begge uddannet på Kempler Instituttet i starten af 00'erne. De har i mange år været interesseret i at lave en eksistentiel og oplevelsesorienteret familieterapeutisk uddannelse i Norge, og de har derfor henvendt sig til os med ønsket om et samarbejde omkring etablering og undervisning på en mulig kommende uddannelse der.

Etårig familierådgiveruddannelse for Vejle Kommune
Det har også været et år, hvor vi i samarbejde med Vejle Kommunes dagtilbudsområde har udarbejdet en etårig uddannelse i procesorienteret familierådgivning. Kommunen havde ønsket et tilbud til fælles uddannelse af daginstitutions personaler, socialrådgivere og sundhedsplejersker. Uddannelsen starter for alvor op i 2024, hvor også lederne skal have et ugekursus og et par temadage om familierådgivning og forældresamarbejde. Det er en opgave, vi er glade for at være blevet valgt til at etablere, og som vi ser frem til at skulle løfte.

Sociale medier og markedsføring
Vi har hele året været optaget af at udvikle vores profiler på de sociale medier. Det arbejde vil fortsætte i 2024. Vi vil rigtig gerne blive mere synlige både for at profilere vores høje faglighed, vores uddannelser og for at få en større interesse for at bruge vores tilbud om ”Åben klinik”, som giver udbytterige træningsopgaver på holdene på familieterapeutuddannelsen.

Gennem det seneste år er der kommet flere og flere psykoterapeutiske uddannelsesinstitutter, og konkurrencen øges dermed. Reklameringen og markedsføringen er intensiveret, og måden det sker på, er for mig at se, kompromitterende for vores fag som psykoterapeut. I flere reklamer bruges udtryk som ”Vi er det største….”, ”Vi er det ældste…..” ”Vi har de dygtigste…..”, ”Vi er de eneste……”, ”Vi baserer uddannelsen på det nyeste……”, ”Vi er de første……” og så videre i samme dur. Mange omgår efter min mening sandheden lemfældigt, og jeg synes, det presser det terapeutiske fag, at vi ikke udelukkende eller i højere grad har fokus på fagligheden, sagligheden, autenticiteten og ordentligheden.

Vi har derfor brug for jer, i forsøget på at blive mere synlige som et institut, hvor fagligheden vægtes højest. Vi er meget glade for jeres likes af vores opslag, og vi vil samtidig gerne, at I deler vores opslag og at I linker til DFTI på jeres egne sider. På den måde kan vi via Google få flere visninger, og I er vores vigtigste ambassadører for den mission. Derudover vil vi meget gerne have jeres anmeldelser og evalueringer af vores indsats på nettet. Derfor vedhæfter jeg her to links til brug for google-anmeldelser. Det ene link refererer til DFTI afdeling i Aarhus, og det andet refererer til afdelingen i København. På forhånd tak for din hjælp.

Aarhus: https://g.page/r/CR1MlQTg-TEyEBM/review »

Valby: https://g.page/r/CcdSdxv_UutSEBM/review »

TV-programmer med Anna Lin
2023 var også et år, hvor jeg i samarbejde med DR lavede udsendelsesrækken ”Anna Lin har det fint”, hvor jeg havde Anna Lin i terapi.

Jeg har personligt været meget glad for arbejdet hermed og for den respons, der har været på udsendelserne, og jeg har nydt at diskutere mit arbejde med de studerende på holdene. DR har været meget tilfredse med programserien, og Anna Lin har fået vanvittigt mange gode tilkendegivelser fra sine følgere. Så alt i alt en rigtig god oplevelse hele vejen rundt.

Afslutninger og ny underviser
I det forgangne år har vi på vores faglige sommersamling på Samsø taget afsked med Birgit Juhl, som jeg vil ønske al mulig god vind til sit otium. Birgit arbejder fortsat med terapiforløb i Esbjerg og enkelte dage på vores institut i København.

Vi har desuden netop taget afsked med Iben Kirk Grøn i administrationen. Jeg ønsker mig, at hun i sit kommende arbejdsliv kommer til at trives godt. Det bliver vanskeligt at undvære Iben, som har været med i næsten 10 år - hun vil helt sikkert blive savnet.

Det har også været det år, hvor vi for alvor har fået taget imod Lise Kramer Schmidt i undervisergruppen. Lise og jeg kender hinanden fra tidligere samarbejder, og jeg er virkelig glad for, at Lise er trådt ind i lærergruppen som underviser på både terapeut- og supervisoruddannelsen.

Jeg vil med dette nyhedsbrev ønske alle en rigtig dejlig juletid og et skønt og lykkebringende nytår.

Mange varme hilsner
Dorte
“Jeg er blevet meget klogere på mig selv, har fået et bedre familieliv og er mere tilfreds i min hverdag.”
- Tidligere familieterapeutstuderende på DFTI

Studiestart og informationsmøder på DFTI's uddannelser

NÆSTE HOLDSTART PÅ FAMILIETERAPEUTUDDANNELSEN

Aarhus: Den 23. februar 2024
København: Den 8. marts 2024

- uddannelsen varer 4 år med 27 undervisningsdage pr. studieår

Som familieterapeut er familiesynet et speciale. Det betyder, at man arbejder med familien som en helhed samtidig med, at terapeuten tager særlig vare på forældreansvaret og på, hvor meget og hvordan børnene inddrages i samtalen.

Under uddannelsen får man udfordret sit mod, og man lærer, at det ikke handler om ufejlbarlighed, hverken som familieterapeut eller menneske, men om at stå ved, hvem man er, og hvad man kan tilbyde.

Datoer for informations- og ansøgermøder til familieterapeutuddannelsen:
Aarhus: Den 8. januar 2024, kl. 16.30-19.30
Aarhus: Den 5. februar 2024, kl. 16.30-19.30

Valby: Den 9. januar 2024, kl. 16.30-19.30
Valby: Den 7. februar 2024, kl. 16.30-19.30


Tilmeld dig informationsmøde via siden her»

LÆS MERE OM FAMILIETERAPEUTUDDANNELSEN HER»

-----

NÆSTE HOLDSTART PÅ SUPERVISORUDDANNELSEN

Valby: Den 22. april 2024

Aarhus: studiestart efterår 2024 (programmet offentliggøres i løbet af foråret 2024).

- 1 år med 17 undervisningsdage, 7 træningsdage + eksamen

Supervisoruddannelsen er forankret i Dansk Familieterapeutisk Instituts centrale værdier med ligeværdighed, autenticitet samt personligt ansvar, og tilgangen er i høj grad praksis-, oplevelses- og relationsorienteret.

Der arbejdes med det personlige udtryk og tilstræbes, at den enkelte deltager gennem uddannelsen udvikler sin egen stil som supervisor. At blive uddannet supervisor hos DFTI indebærer en individuel og fagpersonlig udviklingsproces.

Datoer for informationsmøde om supervisoruddannelsen:
ONLINE: Den 28. februar 2024, kl. 17.00-18.00

Tilmeld dig informationsmøde via siden her»

LÆS MERE OM SUPERVISORUDDANNELSEN HER »

DFTI på sociale medier

Du kan følge DFTI på nettet på flere sociale platforme, hvor vi deler vores viden, tanker, budskaber og idéer med alle, der er interesserede.

FIND OS PÅ:

FACEBOOK »

INSTAGRAM »

LINKEDIN »

Vi glæder os til at se dig :-)

UDDANNELSE:

Familieterapeut
Tag en 4-årig efteruddannelse, der styrker din relationskompetence og giver dig masser af praktisk træning i det helhedsorienterede, familieterapeutiske arbejde.

VARIGHED
Uddannelsen varer 4 år med 27 studiedage pr. år

STUDIESTART
Aarhus: Den 23. februar 2024
Valby: Den 8. marts 2024


Uddannelsen er delt op i en 2-årig basisdel og en 2-årig overbygning.

BLIV FAMILIE- OG PSYKOTERAPEUT »
 

KONSULENTYDELSER:

Direkte til din arbejdsplads
SUPERVISION »
- Få en erfaren supervisor til kortere eller længere forløb

PERSONALETRÆNING »
- Få fokus på samspil og trivsel gennem personaletræning, gruppeeftersyn eller lign.

TEMADAGE »
- Få inspiration og nye input med en faglig overskrift

BESTIL ET KURSUS »
- For en samlet personalegruppe, skræddersyet til jeres behov

FOREDRAG »
- Om relationer mellem mennesker
 

UDDANNELSE:

Eksamineret supervisor
DFTI udbyder en 1-årig uddannelse til supervisor (17 dage fordelt på 8 moduler, 7 træningsdage + eksamen)

Supervision gavner borgerne, arbejdspladsen og den enkelte medarbejder. Forløbet er forankret i DFTI's værdier med ligeværdighed, autenticitet og personligt ansvar og er i høj grad praksis-, oplevelses- og relationsorienteret.

STUDIESTART
Valby: 22. april 2024
Aarhus: efterår 2024 - offentliggøres i foråret 2024

BLIV SUPERVISOR »

Tlf. 7217 0765  |  kontakt@dfti.dk
Copyright © 2012 DFTI  |  afmeld nyhedsbrev
DFTI - Aarhus
Yrsavej 34
8230 Aabyhøj
DFTI - København
Trekronergade 126 A
2500 Valby