Problemer med se dette nyhedsbrev? klik her

22. januar 2021
Nyt onlinekursus i oplevelsesorienteret familieterapi

Nyt introduktionskursus til oplevelsesorienteret familieterapi

Kære læsere,

Ligesom nød siges at have lært kvinder noget om tøjproduktion, må coronaen siges at have lært os alle en del om, hvordan vi kan udføre vores arbejde på nye måder, hvoraf nogle sikkert kommer til at vinde indpas også fremover.

På DFTI har vi gennem det sidste år afprøvet virtuel undervisning i forskellige sammenhænge, og nu er tiden kommet til at afprøve det med vores nye kursus:

Introduktion til oplevelsesorienteret familieterapi

Vi udbyder i første omgang kurset i en online udgave på 4 x 3 timer til i alt kun 1.200 kr. pr. deltager (ekskl. moms).

Og når restriktionerne letter, vil vi også udbyde det i en traditionel form på 2 x 2 dage.

På onlinekurset vil hvert modul have et tema, som præsenteres gennem oplæg og bearbejdes gennem refleksioner, drøftelser og øvelser blandt deltagerne.

Vi ser forløbet som faglig inspiration for enkeltpersoner med interesse for området eller for teams og kollegagrupper, der for eksempel kunne bruge et personalemøde sammen for at få input til faglige drøftelser.

Begge forløb henter inspiration fra vores 4-årige efteruddannelse i familie- og psykoterapi, og giver, ud over de konkrete temaer, også indblik i den progression, vi arbejder med gennem et helt fagpersonligt uddannelsesforløb.

Sagt helt kort er det 4 år på 4 dage, vi lægger op til.

LÆS MERE OM KURSET PÅ VORES HJEMMESIDE »


PROGRAM

1. dag: Introduktion til oplevelsesorienteret familieterapi
 • Relationer – at kunne være sig selv – sammen. Balancen mellem integritet og samarbejde.

 • Den biografiske ballast og de relationelle kompetencer.

 • Terapeutens livshistorie rummer både begrænsninger og muligheder i forhold til at kunne møde og arbejde med klienter. Det betydningsfulde er, hvordan fagpersonen har integreret erfaringerne, så de kan bruges aktivt.

2. dag: De nære relationer. Parsamtaler, procesforståelse og dynamik
 • At arbejde her-og-nu, med samspillets aktuelle dynamikker.

 • Oplæg om proces og indhold – og vores fokus på det mellem-menneskelige frem for det individualpsykologiske.

 • Faglig perspektivering og intervention.

 • Arbejdsformen illustreres gennem videoklip.

3. dag: Familieperspektivet og inddragelse af børn i arbejdet
 • Introduktion til familieterapi i praksis.

 • At udvide perspektivet fra individ og par til hele familien.

 • Hvordan opdager vi en families dynamik, og hvordan arbejder vi med den?

 • Illustration gennem videoklip.

4. dag: Familiesamtalen i børneperspektiv
 • Barnets rolle i familien.

 • Skifte fokus fra barn til familie og helhed.

 • Spørgsmål og kortere case-refleksioner ud fra deltagernes hverdag.

 • Opsamling på hele forløbet og afslutning.

DATOER 2021
1. dag: den 17. marts
2. dag: den 31. marts
3. dag: den 15. april
4. dag: den 4. maj
- alle dage mødes vi online fra kl. 13.00-16.00


PRIS I ALT
1.200 kr. pr. deltager (ekskl. moms)


UNDERVISER
Peter Schlichting Mortensen »
Direktør og partner på DFTI, cand.psych., aut. familie- og psykoterapuet, MPF


LÆS MERE OM KURSET PÅ VORES HJEMMESIDE »


VI HÅBER, VI SES!

UDDANNELSE:

Par- og familieterapeut
Tag en 4-årig efteruddannelse, der styrker din relationskompetence og giver dig masser af praktisk træning i det helhedsorienterede, familieterapeutiske arbejde.

VARIGHED
Uddannelsen varer 4 år med 27 studiedage pr. år

STUDIESTART
Aarhus: 21. maj 2021
Valby: 1. oktober 2021

Uddannelsen er delt op i en basisdel og en overbygning
- i alt 4 år.


BLIV PAR- OG FAMILIETERAPEUT »
 

KONSULENTYDELSER:

Direkte til din arbejdsplads
SUPERVISION »
- Få en erfaren supervisor til kortere eller længere forløb

PERSONALETRÆNING »
- Få fokus på samspil og trivsel gennem personaletræning, gruppeeftersyn eller lign.

TEMADAGE »
- Få inspiration og nye input med en faglig overskrift

BESTIL ET KURSUS »
- For en samlet personalegruppe, skræddersyet til jeres behov

FOREDRAG »
- Om relationer mellem mennesker
 

UDDANNELSE:

Supervisorudd. - 15 ECTS-point
DFTI udbyder i samarbejde med COK en 1-årig uddannelse til eksamineret supervisor. Uddannelsen fungerer som en selvstændig del af COK's diplomuddannelse "Den offentlige lederuddannelse" og giver 15 ECTS-point.

Gennem uddannelsesforløbet gennemgåes og indarbejdes fagområdet, så nye supervisorer står godt rustede til fremtidige supervisionsopgaver.

STUDIESTART
AARHUS: 8. marts 2021


BLIV SUPERVISOR »

Tlf. 7217 0765  |  kontakt@dfti.dk
Copyright © 2012 DFTI  |  afmeld nyhedsbrev
DFTI - Aarhus
Yrsavej 34
8230 Aabyhøj
DFTI - København
Trekronergade 126 A
2500 Valby