Videreuddannelse i par- og familieterapi

DFTI udbyder en videreuddannelse i oplevelsesorienteret par- og familieterapi for psykoterapeuter.
På denne videreuddannelse vil de studerende arbejde praktisk og teoretisk med den oplevelsesorienterede familieterapi. Det er en terapiform, der rummer hele familien i det psykoterapeutiske arbejde, og hvor den enkeltes reaktioner, symptomer eller smerte ses som et meningsfuldt udtryk for samværet og det relationelle mønster i familien.

De studerende vil komme til at arbejde med temaer som tilknytning, tab og traumer såvel som eksempelvis børneopdragelse, skilsmisse, utroskab, psykisk sygdom og misbrug som en integreret del af det familieterapeutiske arbejde.

Barnets perspektiv og inddragelsen af barnet i familieterapi er centralt på alle moduler, herunder hvornår det er hensigtsmæssigt at inddrage børn i terapien, og hvornår det ikke er.

Vi har mange års erfaring for, at personlige oplevelser med par- og familiesamtaler har stor betydning for vore studerendes udbytte af uddannelsen. Vi ved også, at det kan være vanskeligt for den studerendes familie at følge og forstå den udvikling, som den studerende gennemgår under uddannelsen. Vi opfordrer derfor til, at deltagerne undervejs i forløbet vil benytte muligheden for at prøve parsamtaler og familieterapi med deres egne familier.

På videreuddannelsen forventer vi, at de studerende medbringer egne klienter / familier til samtaler på uddannelsen. DFTI har også mulighed for at henvise familier gennem vores ”Åben Klinik” til træningen i familieterapi. Dette er en central del af vores praksisorienterede undervisningsform, som giver en værdifuld mulighed for træning under direkte supervision af uddannelsens undervisere.

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til alle psykoterapeuter, som ønsker at integrere familieterapi i deres arbejde, og som ønsker at kvalificere sig ud over det, de har nået gennem deres tidligere psykoterapeut- uddannelse.

Omfang:

Kurset består af 6 moduler – i alt 18 dage og afholdes i vores undervisningslokaler i Århus.


ANSØGNING TIL VIDEREUDDANNELSEN»


Undervisere:

Instituttets faste undervisere Gerda Rasmussen og Svend O. Andersen afholder videreuddannelsesforløbet.

Gerda Rasmussen
Gerda Rasmussen
Socialrådgiver, familie- og psykoterapeut, MPF
Svend O. Andersen
Svend O. Andersen
Diakon/socialpædagog, Familie- og psykoterapeut, MPF
Videreuddannelse i par- og familieterapi
Tilmeld nyhedsbrev
Holdstart
Studiebeskrivelse
Fakta
STED:
DFTI - Aarhus
Yrsavej 34
8230 Åbyhøj

STUDIESTART:
29. januar 2018

DATOER:
1. modul: 29.-31. januar 2018
2. modul: 7.-9. marts 2018
3. modul: 16.-18. april 2018
4. modul: 5.-7. juni 2018
5. modul: 27.-29. august 2018
6. modul: 14.-16. september 2018

Download hele programmet for 2018 »

PRIS:
26.500 kr.
- Uddannelsen er momsfritaget

Prisen inkluderer al undervisning, materialer og forplejning på undervisningsdagene med frokost, kaffe/te og sødt/kage. Afholdes som eksternatforløb.

RABAT til arbejdspladsen
Der ydes 10% rabat, hvis samme arbejdsplads/institution har mere end 1 medarbejder på uddannelse til familieterapeut/psykoterapeut eller videreuddannelsen i par- og familieterapi hos DFTI.

ANSØGNING »