Informations- og ansøgermøder til familieterapeutuddannelsen

Hvad kan jeg bruge familie- og psykoterapeutuddannelsen til?
Hvad betyder oplevelsesorienteret?
Hvad er relationskompetence?
Disse - og mange andre spørgsmål om vores familieterapeutuddannelse kan du få besvaret på vores informations- og ansøgningsmøder.

Ønsker du at deltage på et informationsmøde om vores SUPERVISORUDDANNELSE, så klik her »

TILMELD DIG PÅ kontakt@dfti.dk»

DATOER FOR MØDER OM FAMILIETERAPEUTUDDANNELSEN:

Aarhus: Den 16. september, kl. 16.30 - 18.30
Aarhus: Den 14. november kl. 16.30 - 18.30
Aarhus: Den 2. februar, kl. 16.30 - 18.30

Valby: Den 23. september 2024, kl. 16.30-18.30
Valby: Den 12. december 2024, kl. 17.30-19.30
Valby: Den 12. marts 2024, kl. 16.30-18.30

MØDETS OPBYGNING:

Vi præsenterer DFTI og informerer om uddannelsens indhold og opbygning - og besvarer evt. spørgsmål.
Herefter præsenterer deltagerne sig selv med faglig baggrund, familiesituation, motivation, relevante livserfaringer og evt. tanker i forhold til at gennemføre hele uddannelsen.

BEMÆRK:
  • Det er en forudsætning for optagelse på familieterapeutuddannelsen, at du har deltaget på et informations- og ansøgningsmøde. Dette gælder også for meritansøgere*.
  • Hvis DFTI har brug for en uddybning af forhold hos kvote 1-ansøgere, vil vi efter mødet indkalde til en individuel samtale.
  • Kvote 2- og 3-ansøgere vil efter deltagelse på mødet endvidere blive indkaldt til en individuel samtale hos studievejlederen, før evt. optagelse på uddannelsen.

TILMELD DIG på kontakt@dfti.dk»

*: Merit for basisåret eller anden del af uddannelsen kan gives efter individuel stillingtagen til den enkeltes uddannelsesmæssige baggrund og forløb på et tilsvarende Reflektorevalueret institut.