Priser og finansiering


INFO OM PRISER


Uddannelsen varer 4 år med 27 studiedage pr. år

BEMÆRK: Nedenstående priser dækker også udgiften til kost og ophold for den studerende samt dennes partner og familie på uddannelsens parweekend på 2. år og familiedage på 3. og 4. år.

Der er 10% prisnedsættelse på basisåret. Uddannelsen er momsfritaget.


PRISER 2024 - eksternat

Pris 1. år (basisår), rabat er fratrukket: 53.500 kr.
Pris pr. år for 2., 3. og 4. år: 59.400 kr.

BEMÆRK: Frokost er IKKE inkluderet.
Ovenstående er 2024-priser.
Der skal påregnes en årlig pristalsreguleret stigning på cirka 3%.
Vi fakturerer kvartalsvis.

Bemærk også, at der er krav om minimum 20 sessioners egenterapi i løbet af uddannelsen. Læs mere om egenterapi her »


PRIS AFSLUTTENDE EKSAMEN PÅ 4. år

Eksamenspakken indeholder eksamensvejledning, eksamenssupervision og selve eksamen. Eksamenspakken kan fravælges.

Pris: 21.300 kr.

Ovenstående er 2024-prisen.
Der skal påregnes en årlig pristalsreguleret stigning på cirka 3%


DEPOSITUM VED TILMELDING:

Ved tilmelding opkræves et depositum på 5.000 kr. Beløbet modregnes i fjerde rate på 2. året. Depositummet tilbagebetales ikke ved annullering af tilmeldingen.


RABAT til arbejdspladsen

Der ydes 10% rabat, hvis samme arbejdsplads/institution betaler for mere end 1 medarbejder på uddannelsen til familieterapeut/psykoterapeut hos DFTI.
Dette gælder ikke ved brug af bruttolønsordning, eller når studerende er selvbetalere.


-----------------------------------------------------------------


INFO OM FINANSIERING


Nogle af DFTI’s studerende får hele uddannelsen betalt af deres arbejdsplads, mens andre betaler uddannelsen af egen lomme. Mellem disse to yderpunkter findes der imidlertid også muligheder for delvis finansiering af uddannelsen. Her kan du læse om de mest almindelige, nemlig bruttolønsordningen og tilskud fra kompetencefonde.

Bruttolønsordning / lønomlægningsaftale
Du kan aftale med din arbejdsgiver, at du går ned i løn med et beløb svarende til udgiften på uddannelsen. Det betyder, at arbejdsgiveren betaler for uddannelsen og efterfølgende fratrækker beløbet i din bruttoløn, f.eks. fordelt over 12 månedslønninger. På den måde får du en væsentlig skattebesparelse.

SKAT's forklaring af "Lønomlægning" (bruttolønsordningen) »


Tilskud fra kompetencefonde
Den kommunale, regionale og statslige kompetencefond giver mulighed for at søge tilskud til private uddannelser - hvis det godkendes af din arbejdsgiver, og du har ret til at søge den pågældende fond i forhold til din overenskomst. Alle de faglige organisationer har forskellige puljer af midler og regler ift. ansøgning.

For nogle overenskomstområder, er der også mulighed for arbejdssøgende eller folk i opsagte stillinger at søge tilskud til uddannelse fra Tryghedspuljen.

Hvis du er i tvivl, kan du søge mere information hos din egen faglige organisation og/eller kompetencefond.

Den kommunale kompetencefond »

Den regionale kompetencefond »

Den statslige kompetencefond »

Tryghedspuljen »

Familieterapeut / parterapeut / psykoterapeut
Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld formularen nedenfor og klik Tilmeld.

Du vil herefter modtage en mail med link, som skal bekræftes, før vi kan tilmelde dig til nyhedsbrevet.Holdstart
Aarhus: Studiestart 23. februar 2024

København: Studiestart 24. juni 2024

ANSØGNING »

GRATIS INFORMATIONSMØDER »
Studiebeskrivelse
Fakta
Uddannelsen varer 4 år med 27 studiedage pr. år

PROGRAMMER
PROGRAM AARHUS (datoer) »
7 weekendmoduler (fre-søn), 2 blandede moduler

PROGRAM KØBENHAVN (datoer) »
7 weekendmoduler (fre-søn), 2 hverdagsmoduler

-----------------------------------------------------------------

Der er 10% prisnedsættelse på basisåret

BEMÆRK:
Nedenstående priser dækker udgiften til kost og ophold for den studerende samt dennes partner og familie på uddannelsens parweekend på 2. år og familiedage på 3. og 4. år.

PRISER 2024 - eksternat
Pris 1. år (basisår), rabat er fratrukket kr. 53.500
Pris pr. år for 2., 3. og 4. år: kr. 59.400

BEMÆRK: Frokost er IKKE inkluderet i prisen. Ovenstående er 2024-priser.

-----------------------------------------------------------------

SE MERE OM PRISER »


ANSØGNING »