Basisår i relationskompetence

Hvorfor tage en uddannelse i relationskompetence? Det mest enkle svar er, fordi alle, der arbejder med mennesker har brug for det!
Vi har alle en række forudsætninger for at kunne skabe nære og udviklende relationer. De er kommet gennem opvækst og livserfaring, og for os alle gælder det, at vi rummer såvel konstruktive som begrænsende erfaringer.

Når vi vælger at arbejde med mennesker, påtager vi os en udfordrende opgave – nemlig at møde dem på den bedste og mest udviklende måde. Men det betyder også, at vi igen og igen kommer i situationer, hvor det ikke umiddelbart er muligt for os. Og det er her, vi opdager behovene og mulighederne for at udvikle vores relationelle kompetencer yderligere.

Relationskompetencerne skaber de udviklende samspilsprocesser. De skaber de personlige forudsætninger for kunne undervise, arbejde pædagogisk og lave terapeutisk arbejde i bred forstand. Det er de relationelle kompetencer, der sikrer, at den fornødne kontakt opstår, vedligeholdes og udvikler sig mellem os som fagpersoner og de mennesker – børn som voksne – vi arbejder med.

Hvad indebærer en uddannelse i relationskompetence?

Dét at arbejde med sine relationelle kompetencer er en mulighed for at udvikle sig fagpersonligt og som menneske i det hele taget. Men det er krævende at ændre sine indstillinger – og måske i særlig grad de indstillinger, man har fået til sig selv. Det betyder meget ofte, at vi skal genopdage og forlige os med de livserfaringer, der i sin tid var med til at skabe de begrænsninger, vi nu opdager. Der er altså tale om et personligt arbejde, som skal hjælpe til at frisætte den livskraft og udfoldelse, vi af gode grunde har holdt tilbage.

Igennem årene har mange af vores studerende fortalt om en bestemt type drømme, de har haft. Drømmene handler typisk om, at man opdager at den lejlighed eller det hus, man lever i, viser sig at indeholde flere rum, eller at der er nye vinduer eller åbninger ud til verden. Sådanne drømme er gode billeder på, hvad den personlige udforskning indebærer. Ved at åbne op til ens indre rum og (gen)opdage hvad man også indeholder, skabes der en vekselvirkning mellem indblik og udsyn.

Hos DFTI tror vi ikke på, at alle rum skal hovedrengøres eller gøres til opholdsrum, hvor alle skal kunne inviteres ind. Der er livserfaringer, man ikke nødvendigvis vil tage fat på, og man har ret til privatliv og egne grænser. Men vi tror på, det er godt for det videre arbejde, at man har orienteret sig i sit eget indre, så man i det mindste har en form for overblik over, hvad man rummer. Det vil også hjælpe en til bedre at kunne forstå de reaktioner, man får i samspillet med andre.

At arbejde opdagelses-orienteret

Som studerende på DFTI skal du til en start arbejde ud fra perspektivet: Hvad nu, hvis jeg kun har mig selv som arbejdsredskab? Ingen teknikker eller forudbestemte planer!

Planer og teknikker har, uanset deres mulige kvaliteter, den risiko ved sig, at de beskytter os som fagpersoner mod at skulle finde ud af, hvad vi kan stille op, når vi er i vanskeligheder. Derved formindskes chancerne for at lære, hvad vi kan udrette gennem personlige reaktioner og villighed til at forblive i den udfordrende situation.

Som studerende vil en væsentlig del af dit arbejde på det første år derved handle om at opdage, hvordan din forståelse og indlevelsesevne fungerer. Hvor godt formår jeg at lytte – og faktisk høre det, den anden siger? Og hvad betyder det, hvordan jeg responderer ud fra, hvordan jeg påvirkes af vores samtale. De studerende inviteres til at være åbne for at møde hinanden og opdage, hvad der udvikler sig i de træningssamtaler, der er en bærende del af uddannelsen.

DFTI har ingen ambition om, at de studerende allerede på basisåret skal kunne lave terapi med hinanden. Den ambition blokerer nemlig ofte for udfoldelsen af de samtalekvaliteter, du som studerende har i kraft af din personlighed og erfaring. Vi træner derimod de gode personlige samtaler. Det er relationskompetence-træning i praksis, og denne arbejdsform ligger i forlængelse af, hvordan vi hos DFTI ser på de relationelle forudsætninger, alle bringer med sig.

Gå på opdagelse i dig selv og dine relationer

Hos DFTI ved vi af erfaring, at der er muligheder i at være ”mere sig selv”, i at turde udtrykke tanker og reaktioner samt lære at følge op på, hvordan det påvirker kontakten. Var det uddybende og kontaktskabende, eller skabte det afstand eller stagnation? Alle resultater er læremuligheder, og du vil opdage, hvordan det er muligt også at reagere og genskabe kontakt, når den er på vej til at forsvinde.

Uddannelsen vil give dig det største udbytte, hvis du kan finde modet til aktivt at gå på opdagelse. Både i dig selv og i, hvordan du modtages og spejles i samværet med de andre studerende og underviserne. At være en del af en gruppe giver mulighed for at revidere din selvforståelse, og selve det at være opmærksom på dig selv, din rolle og de kontakter, du indgår i, vil være et centralt fokuspunkt.

Teoretiske emner og praktiske færdigheder

Gennem at fortælle din livshistorie får du et foreløbigt overblik over væsentlige begivenheder og påvirkninger. Og ved at lave din individuelle fagpersonlige målsætning beslutter du dig for, hvad du ønsker at fokusere på gennem året. Og sideløbende med at du opdager, hvor langt du kan komme i kontakten gennem den personlige dialog, vil du modtage undervisning i nogle af de teoretiske emner og praktiske færdigheder, der hører til basisårets pensum.

Det er introduktion til vores overordnede menneskesyn. Og det er emner, som hører til den professionelle samtale; roller, struktur, faser og forståelse for, hvad kontrakt og fagligt perspektiv betyder for samtalen. Af særlige temaer skal nævnes ”tilknytning” samt ”relationskompetence og børn”. (Se i øvrigt mere i studieplanen »).

Basisåret i relationskompetence skal også hjælpe til at afklare, om den opdagelses- og oplevelsesorienterede arbejdsform passer til dig, så du vil gå videre i arbejdet med at udvikle dine relationelle kompetencer og lære om samspil, familiedynamik og meget mere – frem til at blive eksamineret familie- og psykoterapeut.

Læs mere om den samlede 4-årige uddannelse til familie- og psykoterapeut her »

----------

Hvis du vide mere om begrebet relationskompetence, kan du gå opdagelse i DFTI's blog »
Familieterapeut / parterapeut / psykoterapeut
Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld formularen nedenfor og klik Tilmeld.

Du vil herefter modtage en mail med link, som skal bekræftes, før vi kan tilmelde dig til nyhedsbrevet.Holdstart
København: Studiestart 24. oktober 2020

Aarhus: 5. februar 2021

ANSØGNING »

GRATIS INFORMATIONSMØDER »
Studiebeskrivelse
Fakta
Uddannelsen varer 4 år med 27 studiedage pr. år

Der er 10% prisnedsættelse på basisåret

BEMÆRK:
Nedenstående priser dækker udgiften til kost og ophold for den studerende samt dennes partner og familie på uddannelsens parweekend på 2. år og familiedage på 3. og 4. år.

-----------------------------------------------------------------

PRISER KØBENHAVN (Valby) - eksternat
6 weekendmoduler (fre-søn), 1 blandet modul (lør-man), 1 hverdagsmodul
PROGRAM VALBY (datoer) »

Pris 1. år (basisår), rabat er fratrukket kr. 47.600
Pris pr. år for 2., 3. og 4. år: kr. 52.900

BEMÆRK: Frokost er IKKE inkluderet i Valby. Ovenstående er 2020-priser.

-----------------------------------------------------------------

PRISER AARHUS (Åbyhøj) - eksternat
8 weekendmoduler (fre-søn), 1 hverdagsmodul
PROGRAM AARHUS (datoer) »

Pris 1. år (basisår), rabat er fratrukket kr. 51.000
Pris pr. år for 2., 3. og 4. år: kr. 56.750

BEMÆRK: Frokost er inkluderet på alle moduler i Aarhus. Ovenstående er 2021-priser.

-----------------------------------------------------------------

SE MERE OM PRISER »


ANSØGNING »