Lilly Rangstrup

Socialrådgiver, Familie- og psykoterapeut MPFUddannelse:
 • 1998-2001: Startet privat supervisionsgruppe med indirekte gensidig supervision med "gæstelærere" til inspiration og videreuddannelse
 • 1999-2000: Dalgårdens interne uddannelse i systemisk tænkning
 • 1999: Kursus i systemisk tænkning v/Tom Andersen
 • 1999: Kursus i den tidlige relationsudvikling v/psykolog Margareta Brodén
 • 1999: Master Class v/Walter Kempler, efteruddannelse i familieterapi, Kempler Instituttet
 • 1996-98: 3 weekendkurser i Stemmen i terapi v/operasanger Sten Byriel m.fl.
 • 1997: Kursus i kognitiv terapi v/chefpsykolog Irene Oestrich, ph.d.
 • 1996: Kursus i at arbejde med grupper v/Ken Heap, Kempler Instituttet
 • 1993-95: Færdiggørelse af uddannelsen til familieterapeut, Kempler Instituttet
 • 1993: Kursus i systemisk tænkning/familiebehandling v/Pia Laursen, Århus Kommune
 • 1993: Heldagskursus om børn med alkoholskader v/psykolog Inger Thormann, Skodsborg Børnehjem
 • 1992: Kursus i jura og metode, Århus Kommune
 • 1991: Kursus i sorg- og krisearbejde med familier med børn
 • 1986+91: Praktiklærerkurser - herunder kursus i konfliktløsning
 • 1989-90: 1-årigt træningsprogram i familieterapi, Kempler Instituttet
 • 1988-89: Kursus i praktisk koordineret familiebehandling v/Britta Lissner
 • 1988-89: Opfølgningskurser i kriseintervention v/cand-psych. Lars Påby
 • 1988: Kursus i kommunikation/samtale mv. v/Susanne Mellerup og Ann Lis Thobo Carlsen
 • 1988: Kursus i parterapi, Kempler Instituttet
 • 1987: Grundkursus i familieterapi, Kempler Instituttet
 • 1987: Basiskursus i kriseintervention v/cand-psych. Lars Påby
 • 1986: 2 kurser vedr. voksne revalidender
 • 1985: Kursus i samlivsophør, Den Sociale Højskole
 • 1983: Uddannet socialrådgiver, Den sociale Højskole

Erhvervserfaring:
 • 2010-nu: Censor ved Dansk Familieterapeutisk Institut
 • 2008-10: Censor ved Psykoterapeutisk Institut Aarhus
 • 2001-12: Familieterapeut, Rådgivningscentret, Århus Kommune
 • 1998-2001: Familiebehandler/-terapeut, Behandlingshjemmet Dalgården
 • 1996-2001: Konsulent, supervisor og foredragsholder for Kempler Instituttet
 • 1996-98: Rådgiver/terapeut/konsulent/underviser, Kræftens Bekæmpelses Patientstøtteforening, Centret i Århus
 • 1995-96: Familiebehandler, Århus Kommune, Center Centrum Familieenheden
 • 1994: Vikariat i døgninstitutionen Åhaven, Århus Amt
 • 1992-93: Freelancekonsulent for Hjerteforeningens Børneklub
 • 1986-94: Socialrådgiver, Århus Kommune Områdekontor Syd, Specialbistandsgruppen
 • 1985-86: Vikariat i specialbistandsgruppen, Århus Kommune Områdekontor Gellerup
 • 1985: Vikariat i specialbistandsgruppen, Århus Kommune Områdekontor Viby
 • 1985: Vikar i bofællesskab for voksne åndssvage
 • 1984-85: Vikariat i specialbistandsgruppen, Århus Kommune Områdekontor Nord
 • 1983-85: Støttesocialrådgiver for familie med 13-åris sent udviklet datter