Karen Glistrup

Socialrådgiver, familie- og parterapeut MPF, supervisor og forfatter

Fortielser er ikke gode gaver til børn, der søger at forstå sig selv og finde sammenhæng i tilværelsen. Mit faglige speciale består i at hjælpe forældre med at få brudt tavshed overfor deres børn om den virkelighed de er sammen om, f.eks. familiehemmeligheder om psykisk lidelser, misbrug eller selvmord. Jeg tilbyder samtaler med børn og voksne, sammen og hver for sig, samt holder foredrag, underviser og vejleder forældre og professionelle indenfor mine kompetenceområder.
Og jeg skriver...

Uddannelse:
 • 2013-15: Nærvær og fordybelse v. bl.a. Jens-Erik Risom, Helen Gamborg
 • 2012: Somatic Experience for Kids v. Maggie Kline
 • 2011: Mindfulness træning v. Ane Azalea Gildberg
 • 2009: Mindfulness i klinisk praksis v. Susan Hart og Marianne Bentzen
 • 2008: Uddannet og certificeret Imago par og -relationsterapi v. Jette Simon
 • 2007: Årskursus for supervisorer og konsulenter v. Susanne Bang
 • 2004-11: Kommunikation og kærlighed (pargruppe) v. Asta Fink
 • 2001: Supervisor fra Kempler Instituttet
 • 2000: Familieterapeut fra Kempler Instituttet
 • 1998: DS’S KURSUS: Projekt som arbejdsform, Mariane Johansen
 • 1997: Orlov: Silkeborg Kunstskole, keramik 1997
 • 1995: Dynamisk psykoseforståelse, Valbak og Lars Thorgaard
 • 1995: Psykosocialt arbejde med grupper, Ken Heap
 • 1994: Basisår Kempler Instituttet
 • 1993: DS’s kursus: Psykiatri for socialrådgivere
 • 1989: Systemisk/strukturel familiebehandling v. Tony Mannochio
 • 1985: Socialrådgiver

Erhvervserfaring:
Mit faglige engagement ligger i feltet mellem psykiatrien og familiens trivsel og indbyrdes kontakt, og siden 1998 har jeg udviklet og arbejdet med skiftende projekter i dette område.
 • 2007-nu: Egen virksomhed på fuld tid: Familiesamtaler, parterapi, individuel terapi, forfattervirksomhed, supervision, projektudvikling, undervisning, foredrag og temadage for forældre, ansatte i skole- og dagtilbud, PPR, familiebehandling, døgninstitutioner, familieplejer, psykiatri og socialpsykiatri, læger og andet sundhedspersonale, pårørendeforeninger m.v.
 • 2014-nu: Stiftet Landsforeningen ”Snak om det...”
 • 2012-14: Samarbejde med psykiater Niels-Anton Rasmussen: Familiesamtaler i klinikken.
 • 2012-13: Udviklet projekt: "SNAK OM DET... med skolebørn": Digitalt undervisningsmateriale for folkeskolens 0.-6.klasser. Overdraget til Psykiatrifonden
 • 2008-11: SIND’s Pårørenderådgivning: Tilbud om familiesamtaler
 • 2005-07: Projektleder under CSU, Aarhus Kommune: Projekt: Samarbejde med Praktiserende læger og psykiatere: Tilbud om familiesamtaler.
 • 2002-04: Projektleder under CSU, Aarhus Kommune: Udvikling af model for Samtalegrupper for børn med psykiske syge forældre. Uddannelse og supervision af medarbejdere.
 • 2001: Projektleder under Aarhus Amt: Sammen med psykolog Helle Jensen udviklet og gennemført Nøglepersonskurser: Uddannelse og træning i at varetage familiesamtaler.
 • 1998-01: Projektleder under psykiatrien i Silkeborg (tidl. Aarhus Amt). Herunder udvikling af familiesamtalen som en metode til at få kontakt med børn, hvis forældre var i behandling.
 • 1993-94: Socialrådgiver i Brædstrup Kommune, børne- og familieafdelingen
 • 1992-93: Socialrådgiver i Hørning kommune, revalidering 
 • 1989-91: Familiebehandler på Heldagsskole i Skanderborg Kommune
 • 1988-89: Socialrådgiver og familiekonsulent i Skanderborg Kommune
 • 1985-88: Socialrådgiver i Brædstrup Kommune, - primært familiesager 
 • 1984-85: Nattevagt på Krisecenteret for voldsramte kvinder i Aarhus

Udgivelser:
Hvad børn ikke ved... har de ondt af
– bryd tavsheden (3. udg. Hans Reitzel 2014)

SNAK OM DET... med alle børn
– en bog om angst, depression, stress og traumer (2. udg. PsykInfo 2013): www.snak-om-det.dk

Indeni mig… og i de andre
– en bog om børn og følelser (Gyldendal B&U 2015)

Artikel i bladet INDSIGT: Familiens kærlige kraft 

Artikel i Tidsskrift for Psykoterapi: "Klientens børn... er de også mit ansvar"?