Jette Schlichting Knudsen

Familieterapeut MPF, supervisor, udviklingskonsulent

Jette har i mere end 45 år arbejdet med børn og familier - med mennesker med store og små udfordringer i livet og med mange forskellige nationaliteter.
Fagligt og personligt er hun optaget af de relationer, der er mennesker imellem, i familier, i faggrupper og i organisationer. Hun er optaget af at forstå og udvikle relationer, uanset de vilkår den enkelte bringer med ind i samspillet.
Hun har gennem alle årene som familiekonsulent og i sin selvstændige praksis modtaget supervision og terapi.

Uddannelse:
 • 2007-08: Supervisoruddannelse v/Susanne Bang
 • 2003-04: Relationsorienteret terapi i afhængighed/misbrugsproblemer – ”Meta Hodos”
 • 2002: Tankefeltterapeut v/Lars Mygind
 • 1989-92: Familieterapeut, Kempler Institute of Scandinavia
 • 1987-89: Systemisk uddannelse i familieterapi og supervision v/Pia Laursen
 • 1980-81: Lederudd. i Albertslund kommune
 • 1974: Socialpædagog fra Gladsaxe-seminariet

Derudover har Jette gennem årerne fulgt mindre kursusforløb som f.eks:
- Sorg og Krise v/Marianne Davidsen Nielsen
- Imago og Relationsterapi v/ Kirsten Seidenfarden og Piet Dreiby
- Gruppemetode v/Ken Heap
- Tidlig indsats v/Per Schultz Jørgensen
- Omsorgssvigt er alles ansvar v/Kari Killèn

Erhvervserfaring:
 • 2015- nu: Censor for DFTI
 • 2006: Projekt: Familieterapi i familier med alkoholafhængighed i Ebeltoft Familiehus
 • 02-nu: Fuld tid i egen praksis: ”Relationsudvikling”. Terapi: Par/individuelt/familier/i grupper. Proceskonsulent: Udvikling og konflikthåndtering. Professionelt samarbejde, Samarbejdstræning, Virksomhedsplaner/mål/værdier m.v. Supervisor: Individuelt og i grupper, i dag – og døgnregi, inden for normal og specialområdet.
 • 1999-2002: Selvstændig deltidspraksis som terapeut og supervisor samt konsulent for Kempler Instituttet
 • 1999-2002: Pædagogisk konsulent på deltid i ” Børn og Unge”-forvaltningen i Albertslund Kommune
 • 1997-2000: Leder af multietnisk Dagtilbud i Albertslund – 2-årigt udviklingsprojekt: ” Undgå små problemer bliver større - Relationer på kryds og tværs”
 • 1995-96: Uddannelsesorlov – opbygning af egen virksomhed & kurser i EDB – Billedkunst – Mediekundskab
 • 1995: Opstart af egen virksomhed som konsulent, foredragsholder, supervisor, terapeut
 • 1992-95: Familiekonsulent/-behandler i lokalt familiehus i Farum
 • 1986-92: Familiekonsulent/behandler i lokalt familiehus i Albertslund
 • 1979-86: Leder af børnehave i Albertslund (hovedparten af børn og forældre havde særlige udfordringer i livet)
 • 1976-79: Leder af vuggestue i Aasiaat, Grønland
 • 1974-76: Underviser på Centerskolen for børn med udviklingshæmning på Ebberødgård


Undervisere
Jette Schlichting Knudsen
Familieterapeut MPF, supervisor, udviklingskonsulent
Kontakt Jette Schlichting Knudsen
kontakt|dfti.dk