Ny 1-årig supervisor-uddannelse i samarbejde med COK

3. november 2017:
DFTI har i længere tid arbejdet på at kunne udbyde vores supervisoruddannelse i et samarbejde med en større partner. Efter at have forsøgt et samarbejde med UCN (University College Nordjylland) har vi måttet sande, at det ikke har været muligt at få passet vores uddannelse ind i det offentlige system for diplomuddannelser. Formatet ville ikke give tilstrækkelig mulighed for den fordybelse og øvelse, vi ønsker på vores uddannelse.

Det er derfor med stor glæde, at vi nu udvider vores samarbejde med COK (vi udbyder i forvejen en række temadage og kurser sammen) og nu kan præsentere vores supervisoruddannelse i en ny ramme, hvor vi samtidig kan holde fast i vores oplevelses- og relationsorienterede arbejdsmetoder.

COK er en forening, som er stiftet af KL og dermed ejet af de danske kommuner, og som kommunernes egen virksomhed understøtter COK derfor de aktuelle velfærdsreformer på bl.a. social-, skole og beskæftigelsesområdet. De tilbyder et bredt udbud af kompetenceløft for alle personalegrupper i den offentlige sektor. Læs mere om COK her »

Uddannelsen varer nu 22 dage, fordelt med 16 undervisningsdage på i alt 7 moduler + 6 træningsdage. Dertil kommer et valgfrit eksamensmodul, og det hele strækker sig over godt 1 år.

Læs mere om supervisoruddannelsen her »