Susi Vedsted

Familie- og psykoterapeut MPF, Marte Meo supervisor og -terapeut

Susi har bred erfaring med børn- og ungeområdet som pædagogisk udviklingskonsulent i Børn og Unge-sektoren 0-18 år. Erfaring med integrationen mellem udviklingen af et strategisk niveau, et fagfagligt niveau og samtidig udvikling af det fagpersonlige niveau i en organisation. I forlængelse heraf har hun arbejdet med ledelsessparring og udvikling af den enkelte leders (fag)personlige ledelsesstil.

Susi har indgående kendskab til børn, unge og familier med anden etnisk baggrund herunder flygtninge, familier/forældre med traumer og familiers trivsel. Susi har også arbejdet med familier med handicappede med øje for familiedynamikken og hele familiens trivsel.

Derudover er hun Marte Meo-supervisor og -terapeut og har uddannet Marte Meo-terapeuter over en årrække.

Susi er gift, har to voksne børn og egen praksis som familie, par - og psykoterapeut i Børkop.

Modtager supervison v/ Ruth Hansen.

Uddannelse:
 • 2015-19: Uddannet familie- og psykoterapeut, DFTI, Aarhus
 • 2009-10: Socialkonstruktivistisk konsulentuddannelse, Haslebo og Partners, København
 • 2009: Diplom i tosprogethed og andetsprogstilegnelse
 • 2007-08: Marte Meo supervisorgrundkursus ved Joshe og Maria Aarts, Groningen, Nederland og eksamineret Marte Meo-supervisor af Dr. Christian Hawellek v/ North Deutsche Marte Meo Institut
 • 2007: Projektledelse, COK
 • 2005-06: Marte Meo-terapeut v/ Mette Isager
 • 2003-04 Synergai rehabilitering, samtaler, rådgivning og terapi, i Herning ved Michael Stubberup
 • 2001-02: Pædagogisk grundkursus v/Kurt Rasmussen
 • 1992-96: Pædagog, Frøbelseminariet København

Erhvervserfaring:
 • 2018-nu: Egen praksis med individuel - par og familieterapi i Børkop
 • 2011-19: Pædagogisk udviklings konsulent i Center for pædagogisk viden og udvikling 0 - 18 år. Arbejdet med udviklingsprocesser i 0-18-års området inden for pædagogiske læreplaner, relationskompetence, gruppedynamikker og samarbejde i personalegrupper, samt leder/personale sparring på fagpersonlige udfordringer, dagtilbud og skole. Uddannet Marte Meo terapeuter i sundhedsplejen, talehørekonsulenter og pædagoger.
 • 2015-16: Marte Meo-konsulent. Samarbejde med Familiebo, Jysk Børneforsorg, Vejle om Marte Meo understøtning af familieudvikling.
 • 2009-11: Pædagogisk konsulent, Center for pædagogisk viden og udvikling. Sprogpædagogisk udvikling af dagtilbud. Arbejdet med børn, unge og familier med flygtninge indvandrebaggrund og traumeramte familier.
 • 2009: Arbejdsgruppe for opstart af Fri for mobberi v/ Mary Fonden
 • 2007-09: Sprogpædagogisk konsulent, Pædagogisk Udviklings Center. Ansvar for og udvikling af to-sprogsområdet med særligt fokus på børn fra familier med traumer.
 • 2004-07: Sprogpædagog i Sprogteam Vejle Kommune med arbejde inden for børn og familier med traumer, Vejle.
 • 2005-08: Familiekurser for familier med handicappede børn. Underviser på familiekurser udbudt af først Kempler Instituttet siden Pindstrup Instituttet i samarbejde med Kurt Rasmussen og Lisbeth Nørup.
 • 2000-04: Pædagog i Havnely, Vejle
 • 1996-99: Pædagog i Galaxen, København
 • 1996-99: Pædagog i Poppelhuset, København
 • Øvrig erfaring: Benyttet som oplægsholder ved eks. personalemøder, forældremøder, konferencer og Socialministeriets årlige konference for Dagtilbudsområdet.


Konsulenter
Susi Vedsted
Familie- og psykoterapeut MPF, Marte Meo supervisor og -terapeut
Kontakt Susi Vedsted
kontakt|dfti.dk